Là một loại tài sản tài chính thông dụng trên thị trường tài chính, khái niệm trái phiếu (Bond) chắc rằng đã quá thân thuộc với các bạn đã được học các chuyên nghề kinh tế với các môn cơ bản như Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, v.v. Tuy nhiên so với các trader mới tham gia vào giới đầu tư, việc hiểu được khái niệm trái phiếu cũng như công thức tính giá trái phiếu – định giá trái phiếu là vô cùng trọng yếu.

Vậy, trong nội dung này Vnrebates sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc: trái phiếu (Bond) là gì và công thức tính giá trái phiếu. Nội dung sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Trái phiếu là gì ? Các điều khoản liên quan đến trái phiếu, dấu hiệu của trái phiếu và trái phiếu được phân loại như thế nào ?

 • Công thức tính giá trái phiếu 

 • Giá trị trái phiếu thay đổi như thế nào khi tỷ suất hoa hồng thay đổi và khi gần đến thời điểm đáo hạn?

Trái phiếu là gì ? Các điều khoản liên quan đến trái phiếu, dấu hiệu của trái phiếu và trái phiếu được phân loại như thế nào ?

Khái niệm

Trái phiếu (bond) là công cụ nợ lâu dài do chính phủ hoặc công ty phát hành nhằm kêu gọi vốn lâu dài. Trái phiếu do chính phủ phát hành gọi là trái phiếu chính phủ (government bond) hay trái phiếu kho bạc (treasury bond) để kêu gọi vốn cho các dự án công ích như đường xá hoặc cầu cống. Trái phiếu do công ty phát hành gọi là trái phiếu công ty (corporate bond) nhằm kêu gọi tiền để mở rộng kinh doanh.

Như vậy, Trái phiếu đơn giản chỉ là một loại “giấy” hứa trả tiền lâu dài do người đi vay phát hành, hứa sẽ trả tiền cho người nắm giữ trái phiếu một khoản lãi cố định được xác nhận trước mỗi năm.

Các điều khoản liên quan đến trái phiếu

Mệnh giá: Trên trái phiếu khi nào cũng có ghi một số vốn nhất định, gọi là mệnh giá của trái phiếu. Mệnh giá (Par value/Face value) là giá trị công bố của trái phiếu và không thay đổi trong suốt thời gian trái phiếu lưu hành, nó cũng chính là số vốn được hoàn trả khi đáo hạn. Mệnh giá hay giá trị danh nghĩa, hay giá trị mặt phẳng của trái phiếu là giá trị ghi trên trái phiếu, nó xác nhận tổng số vốn gốc mà trái chủ được nhận cho tới hết thời hạn của trái phiếu.

Nói chung, ở Mỹ, trái phiếu công ty được phát hành với mệnh giá 1000 USD, mặc dù có một số ngoại lệ. Khi giá trái phiếu được niêm yết trên các tạp chí tài chính thì giá thường được thể hiện bằng một tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá trái phiếu.

Kỳ hạn: Kỳ hạn của một trái phiếu là độ dài thời gian từ khi trái phiếu được phát hành cho đến khi người phát hành trái phiếu trả lại toàn thể tiền gốc cho trái chủ và nhận lại trái phiếu.

Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất danh nghĩa là lãi suất ghi trên trái phiếu. Nó quy định mức lợi tức mà trái chủ được hưởng so với mệnh giá của trái phiếu. Như vậy, bất kể điều gì xảy ra so với giá của của một trái phiếu mã giảm giá – trái phiếu trả lãi cố định và trả gốc khi đáo hạn – có lời suất hàng năm 8% và mệnh giá 1000 USD, nó sẽ được trả 80 USD lợi tức hàng năm cho đến khi đáo hạn.

Thị giá của trái phiếu (Market value) là giá thứ cấp của trái phiếu do thị trường quyết định, luôn thay đổi theo quan hệ cung và cầu trên thị trường.

Giá trị lý thuyết của trái phiếu (Intrinsic value) là giá trị kinh tế của nó, hay còn gọi là giá trị thực. Ngoài việc công bố mệnh giá, người ta còn công bố lãi suất của trái phiếu. Lãi suất của trái phiếu (mã giảm giá rate) tức là lãi suất mà trái phiếu được hưởng, nó bằng lãi được hưởng chia cho mệnh giá của trái phiếu.

Khế ước: là bản giao kèo mang tính pháp lý giữa công ty phát hành trái phiếu và người được uỷ quyền về trái phiếu (ngân hàng tín thác, người đại diện sở hữu trái phiếu), đại diện cho quyền lợi của trái chủ.

Dấu hiệu của trái phiếu

 • Trái chủ không có quyền kiểm tra;
 • Tổ chức phát hành bị ràng buộc bởi nghĩa vụ thanh toán;
 • Lãi của trái phiếu được tính vào ngân sách hợp lý cho doanh nghiệp;
 • Quyền yêu cầu về thu nhập và tài sản: ưu tiên trước cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường. Đây là sự đảm bảo trọng yếu cho các nhà đầu tư nên trái phiếu có rủi ro thấp hơn cổ phiếu.

Khi phát hành trái phiếu, chính phủ cam kết sẽ trả cho nhà đầu tư một số vốn được ghi trên trái phiếu khi trái phiếu đáo hạn, đồng thời hàng năm trả cho nhà đầu tư một số vốn lãi nhất định. Đặc biệt, cũng có loại trái phiếu chính phủ không khi nào đáo hạn. Khi đó, nhà đầu tư mua loại trái phiếu này sẽ không được nhận lại số vốn bằng mệnh giá của trái phiếu như trong trường hợp trái phiếu thông thường mà chỉ được nhận lãi hàng năm trong suốt khoảng thời gian không hạn định.

Trái phiếu doanh nghiệp có thể chia thành trái phiếu không chuyển hóa và trái phiếu có thể chuyển hóa. Trái phiếu có thể chuyển hóa là loại trái phiếu sau thời điểm phát hành bán cho nhà đầu tư, đến một điểm thời gian nào đó nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu có thể chuyển hóa nó thành một số cổ phiếu của công ty.

Vây, thị trường trái phiếu là thị trường thực hiện giao dịch, mua bán các loại trái phiếu do chính phủ hoặc doanh nghiệp phát hành. Thị trường thực hiện giao dịch, mua bán trái phiếu mới phát hành gọi là thị trường sơ cấp. Thị trường thực hiện giao dịch, mua bán trái phiếu đã phát hành gọi là thị trường thứ cấp.

Mục đích của thị trường sơ cấp là phục vụ cho nhu cầu kêu gọi vốn lâu dài cho chính phủ hoặc doanh nghiệp trong lúc mục đích của thị trường thứ cấp là phân phối khả năng thanh khoản cho trái phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Mặc dù không trực tiếp kêu gọi vốn lâu dài nhưng thị trường thứ cấp đóng vai trò rất trọng yếu.

Phân loại trái phiếu

Trước khi phân tích công thức tính giá trái phiếu, tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu trái phiếu được phân loại như thế nào:

Trái phiếu không có thời hạn

Trái phiếu không có thời hạn (perpetual bond) là trái phiếu chẳng khi nào đáo hạn. Xét về nguồn gốc, loại trái phiếu này do chính phủ Anh phát hành trước nhất sau Chiến tranh Napoleon để kêu gọi vốn lâu dài phục vụ tái thiết quốc gia. Trái phiếu không có thời hạn này chính là cam kết của chính phủ Anh sẽ trả một số vốn lãi cố định mãi mãi cho người nào sở hữu trái phiếu.

Tuy nhiên, ở Việt Nam thời gian qua chưa thấy phát hành loại trái phiếu này, do nhà đầu tư chưa có thói quen với việc trút tiền ra mua một công cụ không có đáo hạn mà chỉ để hưởng lãi.

Trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi định kỳ

Trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi (nonzero mã giảm giá bond) là loại trái phiếu có xác nhận thời hạn đáo hạn và lãi suất được hưởng qua từng thời hạn nhất định. Khi mua loại trái phiếu này nhà đầu tư được hưởng lãi định kỳ, thường là hàng năm, theo lãi suất công bố (mã giảm giá rate) trên mệnh giá trái phiếu và được thu hồi lại vốn gốc bằng mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn.

Trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi định kỳ

Trái phiếu kỳ hạn không hưởng lãi định kỳ (zero-coupon bond) là loại trái phiếu không có trả lãi định kỳ mà được bán với giá thấp hơn nhiều so với mệnh giá. Vì sao nhà đầu tư lại mua trái phiếu không được hưởng lãi? Nguyên nhân là khi mua loại trái phiếu này họ vẫn nhận được lợi tức, chính là phần chênh lệch giữa giá mua gốc của trái phiếu với mệnh giá của nó.

Trái phiếu trả lãi theo định kỳ nửa năm

Thông thường trái phiếu được trả lãi hàng năm một lần nhưng thỉnh thoảng cũng có loại trái phiếu trả lãi theo định kỳ nửa năm một lần, tức là trả lãi mỗi năm hai lần. Kết quả là mô hình định giá trái phiếu thông thường phải có một số thay đổi thích hợp để định giá trong trường hợp này.

Công thức tính giá trái phiếu 

Công thức tính giá trái phiếu chung

Công thức định giá trái phiếu (formula for bond pricing) về cơ bản là tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai có thể xảy ra, bao gồm các khoản thanh toán phiếu lãi và mệnh giá là số vốn mua lại khi đáo hạn. Tỷ lệ lãi suất được sử dụng để hoa hồng các dòng tiền trong tương lai được gọi là lãi suất đáo hạn (yield to maturity-YTM.) – là lãi suất hòa vốn trung bình của một trái phiếu nếu mua trái phiếu ở một thời điểm và giữ lại trái phiếu đó cho đến ngày đến hạn thanh toán.

Giá trái phiếu có thể được tóm tắt là tổng giá trị hiện tại của mệnh giá hoàn trả khi đáo hạn và giá trị hiện tại của thanh toán phiếu lãi. Giá trị hiện tại của thanh toán phiếu giảm giá là giá trị hiện tại của một niên kim của thanh toán phiếu giảm giá. Giá trị hiện tại của một niên kim là giá trị của một luồng thanh toán, được hoa hồng bằng lãi suất để tính cho các khoản thanh toán được thực hiện tại nhiều thời điểm khác nhau trong tương lai.

Công thức tính giá trái phiếu có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp giá trị hiện tại. Như với bất kỳ khoản đầu tư đảm bảo hoặc vốn nào, giá trị hợp lý về mặt lý thuyết của trái phiếu là giá trị hiện tại của dòng tiền mà nó dự kiến ​​sẽ tạo ra. Do đó, giá trị của một trái phiếu có được bằng cách hoa hồng trái phiếu dòng tiền dự kiến ​​của các bạn đến hiện tại bằng cách sử dụng tỷ lệ hoa hồng thích hợp.

Trong thực tế, tỷ lệ hoa hồng là mức lãi suất được sử dụng để hoa hồng dòng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính; lãi suất hàng năm được sử dụng để giảm lượng dòng tiền trong tương lai để mang lại giá trị hiện tại của chúng. Tỷ lệ hoa hồng thường được xác nhận bằng cách tham khảo các công cụ tương tự, với điều kiện là các công cụ đó tồn tại.

Trong số đó:

C = thanh toán trái phiếu mã giảm giá định kỳ

F = mệnh giá/mệnh giá của trái phiếu,

r = Lợi suất đáo hạn (YTM) và

n = Số ngày đến khi đáo hạn

Mặt khác, công thức tính giá trái phiếu cho trái phiếu hoa hồng cao (Deep-Discount Bond) hoặc trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi (zero-coupon bond) có thể được tính đơn giản bằng cách hoa hồng mệnh giá cho giá trị hiện tại được trình diễn dưới dạng toán học như sau:

Giá trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi = (như tên cho thấy, không có thanh toán trái phiếu mã giảm giá)

Trái phiếu có kỳ hạn không hưởng lãi (zero-coupon bond) là loại trái phiếu không có trả lãi định kỳ mà được bán với giá thấp hơn nhiều so với mệnh giá. Vì sao nhà đầu tư lại mua trái phiếu không được hưởng lãi? Nguyên nhân là khi mua loại trái phiếu này họ vẫn nhận được lợi tức, chính là phần chênh lệch giữa giá mua gốc của trái phiếu với mệnh giá của nó.

Phương pháp định giá loại trái phiếu này cũng tương tự như cách định giá loại trái phiếu kỳ hạn được hưởng lãi, chỉ khác ở chỗ lãi suất ở đây bằng không nên toàn thể hiện giá của phần lãi định kỳ bằng không. Do vậy, giá cả của trái phiếu không hưởng lãi được định giá như là hiện giá của mệnh giá khi trái phiếu đáo hạn.

Các bước cơ bản trong tính giá trái phiếu

Công thức tính giá trái phiếu được thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Thứ nhất, mệnh giá của đợt phát hành trái phiếu được xác nhận theo yêu cầu tài chính (cấp vốn) của công ty. Giá trị mệnh giá được ký hiệu là F.

Bước 2: Tính toán lãi suất mã giảm giá, tương tự như lãi suất của trái phiếu và tần suất thanh toán của trái phiếu mã giảm giá được xác nhận. Khoản thanh toán trái phiếu mã giảm giá trong một khoảng thời gian được tính bằng cách nhân lãi suất mã giảm giá với mệnh giá và sau đó chia kết quả vừa tính được cho tần suất thanh toán trái phiếu mã giảm giá trong một năm. Lãi của trái phiếu mã giảm giá được ký hiệu là C.

C = Lãi suất mã giảm giá * F/Số lãi mã giảm giá trong một năm

Bước 3: Tổng số ngày cho đến khi đáo hạn được tính bằng cách nhân số năm cho đến khi đáo hạn và số vốn lãi trái phiếu mã giảm giá trong một năm. Số ngày cho đến khi đáo hạn được ký hiệu là n.

n = Số ngày cho đến khi đáo hạn * Số vốn thanh toán mã giảm giá hàng năm

Bước 4: Lợi suất đáo hạn là tỷ lệ hoa hồng được xác nhận dựa trên lợi nhuận thị trường hiện tại từ một khoản đầu tư có hồ sơ rủi ro tương tự. Lợi suất đáo hạn (YTM) được ký hiệu là r.

Bước 5: Giá trị hiện tại của khoản thanh toán phiếu mã giảm giá thứ nhất, thứ hai, thứ ba, v.v. cùng với giá trị hiện tại của mệnh giá sẽ được đổi sau n thời kỳ được lấy là,

Bước 6: Cuối cùng, cộng lại giá trị hiện tại của toàn bộ các khoản thanh toán phiếu mã giảm giá và mệnh giá cho giá trái phiếu như dưới đây,

Giá trị trái phiếu thay đổi như thế nào khi tỷ suất hoa hồng thay đổi và khi gần đến thời điểm đáo hạn?

Trái phiếu được đánh giá là ít rủi ro nhất trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên đầu tư vào trái phiếu vẫn có rủi ro mặc dù mức độ thấp hơn so với cổ phiếu. Rủi ro lãi suất,  Rủi ro tái đầu tư, Rủi ro thanh toán (rủi ro tín dụng), Rủi ro lạm phát (rủi ro sức mua), Rủi ro tỷ giá và Rủi ro thanh khoản.

Vì vậy, các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động đầu tư trái phiếu cần nắm được các quan hệ cơ bản trong tính giá trái phiếu. Giá trị của trái phiếu có quan hệ ngược với sự thay đổi của lãi suất – có thể thấy với sự tăng dần của lãi suất hoa hồng, giá trái phiếu giảm dần. Khi ngày đáo hạn đến gần, giá thị trường của trái phiếu cũng tiến gần đến mệnh giá (chỉ đúng với trái phiếu mã giảm giá) Trái phiếu lâu dài có rủi ro lãi suất to hơn so với trái phiếu ngắn hạn.

Khi mà lãi suất có xu thế tăng, theo như mối quan hệ thứ nhất, giá trái phiếu sẽ có xu thế giảm. Những trái phiếu ngắn hạn thì sẽ ít nhạy cảm hơn so với trái phiếu
lâu dài so với sự thay đổi của lãi suất, do đó thì giá trái phiếu ngắn hạn cũng sẽ giảm thấp hơn. Tính nhạy cảm của giá trị trái phiếu so với sự thay đổi lãi suất không chỉ phụ thuộc vào độ dài thời gian cho đến khi đáo hạn mà còn phụ thuộc vào phương thức trả lãi và gốc. Các mối quan hệ cơ bản được tổng kết như sau:

 • Khi lãi suất trên thị trường bằng lãi suất trái phiếu thì giá trái phiếu bằng mệnh giá của nó.
 • Khi lãi suất trên thị trường thấp hơn lãi suất trái phiếu thì giá trái phiếu sẽ cao hơn mệnh giá của nó.
 • Khi lãi suất trên thị trường cao hơn lãi suất trái phiếu thì giá trái phiếu sẽ thấp hơn mệnh giá của nó.
 • Lãi suất tăng trưởng làm cho giá trái phiếu giảm trong lúc lãi suất giảm sẽ làm cho giá trái phiếu tăng trưởng.
 • Thị giá trái phiếu tiến dần đến mệnh giá của nó khi thời gian tiến dần đến ngày đáo hạn.

Giá trị trái phiếu thay đổi như thế nào khi tỷ suất hoa hồng thay đổi?

Khi lãi suất thay đổi, tỷ suất hoa hồng được sử dụng cũng sẽ thay đổi. Như vậy, khi tỷ suất hoa hồng tăng trưởng, giá trị của trái phiếu sẽ giảm đi. Trái lại, khi tỷ suất hoa hồng giảm đi, giá trị trái phiếu sẽ tăng trưởng.

 • Nếu tỷ suất hoa hồng < trái tức, trái phiếu có giá trị to hơn mệnh giá, và gọi là trái phiếu thưởng (premium bond)
 • Nếu tỷ suất hoa hồng > trái tức, trái phiếu có giá trị nhỏ hơn mệnh giá, và gọi là trái phiếu hoa hồng (discount bond)
 • Nếu tỷ suất hoa hồng = trái tức, trái phiếu có giá trị bằng mệnh giá, và gọi là trái phiếu ngang giá (par bond)

Giá trị trái phiếu thay đổi như thế nào gần đến thời điểm đáo hạn?

Khi một trái phiếu gần đáo hạn, giá trị của nó sẽ dịch chuyển gần về mệnh giá. Có 3 trường hợp có thể xảy ra:

 • Nếu là trái phiếu thưởng (premium bond), giá trị trái phiếu sẽ giảm dần qua thời gian đến mệnh giá.
 • Nếu là trái phiếu hoa hồng (discount bond), giá trị trái phiếu sẽ tăng dần qua thời gian đến mệnh giá.
 • Nếu là trái phiếu ngang giá (par bond), giá trị trái phiếu sẽ không thay đổi qua thời gian.

Tổng kết

Công thức tính giá trái phiếu phụ thuộc vào các yếu tố như loại trái phiếu, lãi suất đáo hạn, mệnh giá và kỳ hạn. Những yếu tố này được sử dụng để tính giá của trái phiếu trên thị trường sơ cấp. Trong thị trường thứ cấp, các yếu tố khác phát huy tác dụng như mức độ tin tưởng của công ty phát hành, tính thanh khoản và thời gian cho các khoản thanh toán trái phiếu mã giảm giá tiếp theo.

Tính giá trái phiếu tức là quyết định giá trị lý thuyết của trái phiếu một cách chuẩn xác và công bằng. Giá trị của trái phiếu được xác nhận bằng cách xác nhận hiện giá của toàn thể thu nhập nhận được trong thời hạn hiệu lực của trái phiếu. Kỳ vọng nội dung sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư khi khởi đầu tham gia vào thị trường trái phiếu.

Tổng hợp bởi Vnrebates

Theo wallstreetmojo

See also  Tính từ (Adjective) là gì? Cách sử dụng tính từ đúng trong Tiếng Anh