Dưới đây là những thông tin và kiến thức về chủ đề xin xăm quan âm bồ tát hay nhất do chính tay đội ngũ devteam.mobi biên soạn và tổng hợp.

 

1. Ứng dụng: Xin Xăm Quan Âm Bồ Tát android

 • Tác Giả: Công ty Giáo Dục Việt Nam
 • Ngày đăng: 2018-06-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 25963 ratings )
 • Tóm tắt: link download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlofficial.xinxamquanambotat
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: link download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlofficial.xinxamquanambotat.

Bạn đang xem: xin xăm quan âm bồ tát

 

2. NVL| XIN XĂM QUẺ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

https://youtube.com/watch?v=trnE503R9R4

 • Tác Giả: Nguyễn Văn liệu
 • Ngày đăng: 2019-10-15
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 27620 ratings )
 • Tóm tắt: XIN QUẺ XĂM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: XIN QUẺ XĂM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 

3. Nghe Nhạc Niệm Phật Mẹ Quán Âm Bồ Tát- Giúp tai qua nạn khỏi- Mọi chuyện suôn sẻ, gặp nhiều may mắn!

 • Tác Giả: THÍCH TĨNH TÂM
 • Ngày đăng: 2018-08-29
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 46085 ratings )
 • Tóm tắt: Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y, hay dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

  ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

  ♥ Bởi vì: Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được tâm đại từ đại bi, đã chứng đắt hết thảy các tam muội đà-la-ni, có năng lực thần thông và sức tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các chúng sanh đang bị thọ khổ trong sáu đường, nên thường dùng sức thần thông tự tại du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh để độ họ.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ …

 

4. Muốn Cầu Nguyện BỒ TÁT 100% linh ứng hãy nên nghe dù chỉ 1 lần – Truyện Nhân Quả Phật Giáo Hay Nhất

 • Tác Giả: Phật Duyên
 • Ngày đăng: 2017-11-03
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 21212 ratings )
 • Tóm tắt: Muốn Cầu Nguyện BỒ TÁT 100% linh ứng hãy nên nghe dù chỉ 1 lần
  ————————————————————————–
  phatduyen phậtduyên
  Lượt “ĐĂNG KÝ” của bạn là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi:
  – “ĐĂNG KÝ” tại đây: https://goo.gl/2hCtUP
  – NHỮNG BÀI GIẢNG HAY NHẤT: https://goo.gl/9Zq7NZ
  ❃Danh Sách Video Phổ Biến Trên Youtube
  1.loi phat day: https://goo.gl/YS7dkH
  2.the gioi huyen bi: https://goo.gl/JBNpmz
  3.phat phap: https://goo.gl/2Sb2ZZ
  4.a di da phat: https://goo.gl/WBZmvR
  5.phat giao: https://goo.gl/PdbkV6
  6.những lời phật dạy: https://goo.gl/skbWXu
  7.phat phap nhiem mau: https://goo.gl/48b7QX
  8.truyện phật giáo: https://goo.gl/AXacqg
  9.phật giáo: https://goo.gl/TEig2R
  10.kể truyện đêm khuya: https://goo.gl/oxHAqG
  11.truyen phat giao: https://goo.gl/trH32n
  12.truyện nhân quả phật giáo: https://goo.gl/GyYsPX
  13.truyện nhân quả: https://goo.gl/5JaAyb
  14.phật pháp ứng dụng: https://goo.gl/9Mc1zz
  15.the gioi tam linh: https://goo.gl/Sfgwk7
  16.phat phap vo bien: https://goo.gl/HU4w5G
  17.phat phap tai tam: https://goo.gl/zKevS8
  18.giáo lý đạo phật: https://goo.gl/i9WkNP
  19.bài giảng phật giáo: https://goo.gl/CvLKDL
  20.giảng pháp: https://goo.gl/2AwUS3
  21.pháp thoại: https://goo.gl/x6vStv
  22.tinh hoa phat phap: https://goo.gl/5YPo5b
  23.niệm phật: https://goo.gl/eGmhJb
  24.thuyết pháp hay nhất: https://goo.gl/D86tZ8
  25.nhạc niệm phật: https://goo.gl/i9WkNP
  26.chua hoang phap:https://goo.gl/oxHAqG
  27.ánh sáng phật pháp:https://goo.gl/PdbkV6
  28.vietnam buddhism: https://goo.gl/YS7dkH
  29.buddhism today: https://goo.gl/48b7QX
  30.pháp thoại mới nhất: https://goo.gl/Sfgwk7
  31.chùa hoằng pháp: https://goo.gl/CvLKDL
  32.bai giang 2017: https://goo.gl/eGmhJb
  33.quy y tam bảo: https://goo.gl/D86tZ8
  ————————————————————————–
  – Phật Duyên là Kênh luôn mang đến cho quý Phật tử những bải giảng hay nhất của Đức Phật về Lời Phật Dạy
  – Chúc Quý Phật Tử Luôn An Lạc Hạnh Phúc và Thành Công Trên Con Đường Tu Học Phật Pháp Theo Phật Trên Con Đường Chánh Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Muốn Cầu Nguyện BỒ TÁT 100% linh ứng hãy nên nghe dù chỉ 1 lần …

 

5. xem quẻ quan âm bồ tát phần 1- sự việc dự định chưa quyết nên dùng

 • Tác Giả: Chia sẻ kiến thức thành công
 • Ngày đăng: 2020-02-04
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 51410 ratings )
 • Tóm tắt: xem quẻ quan âm bồ tát phần 1- sự việc dự định chưa quyết nên dùng
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: xem quẻ quan âm bồ tát phần 1- sự việc dự định chưa quyết nên dùng.

 

6. 3 Phút Mỗi Ngày Niệm Phật “Quan Âm Bồ Tát” Xóa hết Nợ, Thay Đổi Vận Mệnh, May Mắn, Cầu gì được nấy

 • Tác Giả: Thành Tâm Sám Hối
 • Ngày đăng: 2021-01-06
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 12356 ratings )
 • Tóm tắt: 3 Phút Mỗi Ngày Niệm Phật “Quan Âm Bồ Tát” Xóa hết Nợ, Thay Đổi Vận Mệnh, May Mắn, Cầu gì được nấy
  ———————————-
  Con người chúng ta thường khổ sở, chạy theo những thứ phù phiếm, xa vời. Vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy, hãy tập buông bỏ, buông được bao nhiêu, chính là bạn đang giúp bản thân bớt đi nỗi buồn khổ bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác làm bạn đau khổ, nỗi đau khổ này đến từ chính bạn.
  Kênh YouTube ” Thành Tâm Sám Hối” : Là nơi chia sẻ những triết lý, bài học hay, ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống Phật Giáo…
  ✦ Nơi con người lắng nge để thấu hiểu, thả lõng tâm hồn theo phật,giúp mọi người hiểu thêm đôi điều về lời Phật dạy,áp dụng vào đời sống hằng ngày, mang lại lợi ích thiết thực cho thân tâm.
  Theo dõi kênh Thành Tâm Sám Hối trên
  kinhhaynhat kinhhay
  ———————-
  Khi bạn học được cách chấp nhận bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho mình về sau. Học được cách chấp nhận và buông bỏ, cũng chính là lúc bạn đang tiến dần về phía chân trời hạnh phúc, an lạc.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 Phút Mỗi Ngày Niệm Phật \Quan Âm Bồ Tát\

 

7. Sám Quán Thế Âm (Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát)- Thầy Thích Huệ Duyên Tụng

 • Tác Giả: SuperTriduc
 • Ngày đăng: 2012-08-14
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 47100 ratings )
 • Tóm tắt: Mời các bạn nghe bộ Thanh Sĩ Hiển Đạo tại địa chỉ: http://hiendaotk.tk hoặc http://sites.google.com/site/hiendaotk
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mời các bạn nghe bộ Thanh Sĩ Hiển Đạo tại địa chỉ: http://hiendaotk.tk hoặc http://sites.google.com/site/hiendaotk.

 

8. Bộ truyện có thật trong đời sống Linh Ứng Quan Thế Âm ( rất hay, giọng đọc truyền càm )

 • Tác Giả: Trí Tuệ Mỗi Ngày
 • Ngày đăng: 2020-10-13
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 17993 ratings )
 • Tóm tắt: Truyện Phật Giáo Linh Ứng Quan Thế Âm
  Biên soạn : HT Thích Tịnh Từ
  Chuyện do nhiều người kể lại, nhiều tác giả.
  ———————————————————————–
  Nội dung gốc chia sẻ từ trang nhà https://ph.tinhtong.vn
  —————————————————————————-
  Hãy Đăng Ký + Thích + Chia Sẻ để nhận được những video hay nhất, mới nhất. Chân thành cảm ơn.
  ————————————————————————-
  Danh sách videos ngắn học Phật Pháp Căn Bản :
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLPtthV6K1pCe0THm29xGiUF0kk6CTGrKY
  ————————————————————————-
  Danh sách những lời Phật dạy mới nhất :
  https://www.youtube.com/watch?v=_LOOU9EpH-Y&list=PLPtthV6K1pCena9gxn6ixo4HKIRbyktoI
  ————————————————————————-
  Truyện Phật Giáo Nhân Quả :
  https://www.youtube.com/watch?v=jwUITm8FgmI&list=PLPtthV6K1pCefJINASVwLbqbzmNeDMBeK
  ————————————————————————-
  Lời dạy của cổ nhân, thánh nhân rất hay :
  https://www.youtube.com/watch?v=tlZwAFdLb5M&list=PLPtthV6K1pCdfTnu6LK2mvag1CxVSrV9z
  ————————————————————————-
  Nhạc Phật Giáo hay nhất, mới nhất :
  https://www.youtube.com/watch?v=MLI6sB4C8Ik&list=PLPtthV6K1pCcN1yXSNzlrZz9DxsW1THPk
  ————————————————————————-
  Cẩm nang cuộc sống :
  https://www.youtube.com/watch?v=-f6Kodf8Icg&list=PLPtthV6K1pCc6KBjfkvKuI8DPXIPhIi3t
  ————————————————————————-
  truyen_phat_giao_linh_ung_quan_the_am chuyen_phat_giao_hay_nhat
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Truyện Phật Giáo Linh Ứng Quan Thế Âm Biên soạn : HT Thích Tịnh Từ Chuyện do nhiều người kể lại, nhiều tác giả.

 

9. Sám Tụng Quán Âm Có Chữ ĐĐ Thích Huệ Duyên

 • Tác Giả: HọcPhật để thay đổi
 • Ngày đăng: 2016-03-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6710 ratings )
 • Tóm tắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 

10. 5 PHÚT TỤNG KINH SÁM HỐI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT | SÁM HỐI TẤT CẢ TỘI LỖI | BỆNH NẶNG ĐẾN ĐÂU CŨNG HẾT

 • Tác Giả: Vườn A Di Đà
 • Ngày đăng: 2021-06-01
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3324 ratings )
 • Tóm tắt: 5 PHÚT TỤNG KINH SÁM HỐI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT | SÁM HỐI TẤT CẢ TỘI LỖI | BỆNH NẶNG ĐẾN ĐÂU CŨNG HẾT
  ———————————————————————————————————-
  5phuttungkinhsamhoiquantheambotat vuonadida
  samhoitatcatoiloibenhnangdendaucunghet nammoquantheambotat

  Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của Từ Bi, ngài phát Đại Nguyện thực hiện từ bi cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi.

  Khi ứng dụng phương pháp sám hối lạy hồng danh Phật và Bồ tát nhằm mục đích thấy được lỗi lầm của mình từ vô thủy kiếp đến nay, do cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại, làm cho người và vật chịu nhiều đau khổ. Do chúng ta thấy biết sai lầm nên si mê, chấp ngã, chiếm hữu; chính vì vậy làm cái gì cũng muốn bóc lột, vơ vét về cho mình thật nhiều, mặc kệ mọi người bất hạnh, khổ đau.

  Chúng ta chí tâm, chí thành sám hối để biết rõ cách thức ngăn ngừa tội lỗi không cho chúng tái phạm, trong hiện đời không gây tạo thêm nghiệp xấu ác nữa mà hay làm các việc thiện lành tốt đẹp để giúp đỡ mọi người sống an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

  Sám hối để chúng ta chuyển hóa các nghiệp không được tốt đẹp như nghèo, dốt, bệnh, xấu. Có ai muốn mình nghèo đâu, sao mà cái nghèo cứ đeo đẳng mãi, thôi thì ta bán quách cái nghèo đi để được hưởng lấy sự giàu sang, sung sướng. Có một bà già nghèo khổ suốt 80 năm gặp được Bồ tát chỉ cách bán đi cái nghèo, nhờ thành tâm cung kính cúng dường một bát nước sông mà sau này bà chết đi và được tái sinh làm một Thiên nữ muốn gì được đó.

  Cũng tương tự như thế, muốn không ngu dốt thì phải học hỏi, quán chiếu soi sáng và tu tập; muốn không bệnh khổ và chết yểu thì không nên giết hại làm khổ người và vật; muốn có dung sắc đẹp đẽ, hình dáng trang nghiêm thì không nên nóng giận, phiền muộn quá mức.

  Chúng ta sám hối lạy Phật, Bồ tát để làm sao chuyển hóa nghèo khổ, khó khăn, thiếu thốn thành giàu sang, sung sướng, đầy đủ, dư dã; chuyển ngu mê, tối tăm thành sáng suốt, thanh tịnh, trí tuệ và từ bi; chuyển bệnh hoạn, đau yếu thành khỏe mạnh, sống lâu dài; chuyển xấu xí, bất hạnh thành đẹp đẽ, trang nghiêm.

  Sám hối lạy Phật, Bồ tát là một nghệ thuật thẩm mỹ làm cho thân tâm ta được thay hình đổi dạng nhờ ngăn dừng nghiệp xấu ác của quá khứ, luôn ý thức làm mới lại chính mình nhờ những việc làm tốt đạo, đẹp đời, có ích cho người trong hiện tại; vừa là một phương pháp rèn luyện thân thể hoàn chỉnh với tinh thần nhiếp niệm, nhiếp tâm điều hòa; nhờ vậy cơ thể được vận động theo chiều thông suốt làm cho thân tâm nhất như, trở về một thể tính sáng suốt, nhiệm mầu.

  Do đó, chúng ta cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng sau khi sám hối lạy Phật, Bồ tát; nhờ vậy căn lành thêm tăng trưởng, cá nhân luôn lạc quan yêu đời, sống hiểu biết và yêu thương hơn nên gia đình trên thuận dưới hòa, xã hội giảm bớt si mê lầm lạc, thế giới cùng nhau chung hưởng an vui, thái bình.

  Nam Mô Đại Từ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏
  Nam Mô Đại Từ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏
  Nam Mô Đại Từ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏
  ———————————————————————————————–
  ✔ Cảm ơn đại chúng đã luôn đồng hành với kênh ” Vườn A Di Đà” trong thời gian qua.
  ► Hãy cùng bấm Đăng Ký Kênh “𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 ➥ 𝐋𝐈𝐊𝐄 ➥ 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 ➥ 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓” để mang những lời Phật dạy đến tất cả mọi người. Chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý!

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 PHÚT TỤNG KINH SÁM HỐI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT | SÁM HỐI TẤT CẢ TỘI LỖI | BỆNH NẶNG ĐẾN ĐÂU CŨNG HẾT …

 

11. Cùng Thầy Pháp Hòa niệm Quan Âm Bồ Tát – 15 phút có được giấc ngủ ngon và bình an

 • Tác Giả: Pháp Thoại Thích Pháp Hòa
 • Ngày đăng: 2020-05-12
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 47471 ratings )
 • Tóm tắt: ► Trích: Thầy Pháp Hòa cùng đại chúng niệm Quan Thế Âm\r
  ► 𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về tất cả bài giảng của 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐏𝐡á𝐩 𝐇ò𝐚\r
  Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.\r
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -\r
  ►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.\r
  ► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. \r
  ► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.\r
  ► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trích: Thầy Pháp Hòa cùng đại chúng niệm Quan Thế Âm ▻ Kênh Youtube đăng tải video chính thức về tất cả bài …

 

12. NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT RẤT HAY Ver 1 2015

 • Tác Giả: Casino Civil Aviation
 • Ngày đăng: 2016-11-17
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 41263 ratings )
 • Tóm tắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

 

13. Tụng KINH CẦU AN (không quảng cáo) – Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát | HANA TRAN

 • Tác Giả: HANA TRAN
 • Ngày đăng: 2021-03-17
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 28068 ratings )
 • Tóm tắt: Tụng KINH CẦU AN (không quảng cáo) – Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát | HANA TRAN

  🙏 Quý Phật Tử Hoan Hỉ cùng lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè, người thân cũng như những người xung quanh cùng thấm nhuần Phật Pháp, Phước Đức Vô Lượng Thọ
  🙏Nam Mô A Di Đà Phật

  Đây là link đăng ký kênh miễn phí: https://www.youtube.com/channel/UCFb4dHTZqubbCSA4rZlcfNA

  HANATRAN

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tụng KINH CẦU AN (không quảng cáo) – Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát | HANA TRAN Quý Phật Tử Hoan Hỉ …

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác tại chuyên mục:: Ứng dụng

See also  Những mẫu bảng cửu chương đẹp nhất, học hiệu quả nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *