Bảng báo cáo kết quả kinh doanh là một trong những hoạt động trọng yếu và thường xuyên của mỗi doanh nghiệp hiện tại. Thông qua báo cáo từ bảng này thì doanh nghiệp sẽ thấy rõ tình hình kinh doanh của mình và có những thay đổi chiến thuật thiết yếu. Nếu như bạn chưa hiểu, chưa biết rõ phương pháp để lập bảng báo cáo này thì hãy theo dõi nội dung dưới đây nhé.

1. Cùng tìm hiểu xem bảng báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Cùng tìm hiểu xem bảng báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông thường sẽ được lập theo tháng và quý hoặc theo năm, tức là trong một khoảng thời gian nhất định nào đó thì doanh nghiệp khởi đầu thực hiện lập bảng báo cáo này để theo dõi tình hình hoạt động.

Bảng báo cáo này thực chất chính là báo cáo tài chính tổng hợp dùng để phản ánh một cách tổng quát nhất về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định nào đó và nó cũng trổ tài được một cách cụ thể nhất các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng được thực hiện một cách cân đối nhất. Nó trổ tài được sự cân đối dựa trên sự cân đối của doanh thu, ngân sách mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện và những kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đoạt được.

2. Tầm trọng yếu của bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Tầm trọng yếu của bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Bạn có biết tầm trọng yếu của bảng báo cáo kết quả kinh doanh là như vậy nào không? Có thể nói nó thật sự trọng yếu so với các doanh nghiệp hiện tại đó. Bởi các doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh doanh thì cũng chính là để thu về lợi nhuận cho mình.

Có nguồn vốn để đầu tư thêm và có thể giúp cho doanh nghiệp trả công cho nhân viên làm việc. Tuy nhiên nếu như doanh nghiệp không thật sự hiểu rằng tình hình hoạt động kinh doanh của mình thì sẽ dẫn theo tình trạng lỗ vốn. Các phương pháp, phương hướng kinh doanh không phải được thực hiện trong một thời gian liên tục, mà mỗi thời kỳ, thời kỳ khác nhau nó phải được thay đổi để làm sao thích ứng được với nhu cầu thị trường và có thể đối đầu được với các doanh nghiệp khác trong tương lai.

Chình vì vậy mà khi có bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì họ có thể dựa vào đó để nắm bắt được tình hình, xem có thiết yếu phải thay đổi phương hướng hay không. Cũng chính vì vậy mà bảng báo cáo này thật sự trọng yếu. Hiện tại nó cũng được nhiều nhà lãnh đạo ứng dụng nó trong hoạt động kinh doanh của mình.

See also  bảng đen dạy học

Tìm việc làm hợp tác viên kinh doanh

3. Tình chất của bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Tình chất của bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Có thể nhiều bạn vẫn chưa thật sự hiểu được tính chất của bảng báo cáo này là như vậy nào. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh khác so với bảng cân đối kế toán là luôn giữ được tính chất cân đối của tài sản và vốn ở trong bất kỳ một thời kỳ, một thời điểm nào đó.

Bảng báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh này lại luôn giữ được tính chất cân đối nhờ vào việc xác lập mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa những kpi với nhau. Kết quả của hoạt động này chính là cách liên hệ những kpi về doanh thu và ngân sách của nhà cung cấp đó.

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh còn tồn tại một tính chất nữa đó chính là tính thời kỳ của các kpi. Bạn có thể thấy được tuy báo cáo này được lập ở một thời điểm nhất định, thế nhưng nó lại phản ảnh được toàn thể những kết quả tích lũy trong một khoảng thời gian dài hoạt động. Cũng cũng chính vì vậy mà khi sử dụng bảng báo cáo này thì bạn cũng phải lưu ý đến tính chất của nó.

Ví dụ như: bạn lập bảng báo kết quả hoạt động bán hàng trong một năm để xem tình hình hoạt động có hiệu quả không. Tuy làm báo cáo ở một thời điểm rõ ràng là cuối năm, thế nhưng nó lại phản ánh và trổ tài rõ được tình hình bán hàng của cả năm đó như vậy nào.

Tải về: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

4. Tìm hiểu về cách làm bảng báo cáo kinh doanh

4.1. Bố cục cơ bản của một bảng báo cáo

 Bố cục cơ bản của một bảng báo cáo

So với bố cục cơ bản của một bảng báo cáo thì nó sẽ có 5 cột, trong đó mỗi cột trổ tài nội dung khác nhau từ những tiêu chuẩn cho đến những ký hiệu. So với nội dung của những cột này sẽ trợ giúp và làm thông tin chính cho việc thống kê và làm bảng báo cáo.

Bạn có thể lập bảng báo cáo thành cột A, B, C và cột 1, cột 2. Tuy nhiên cũng có thể lập thành các cột 1, 2, 3, 4, 5 để đỡ bị nhầm lẫn với nhau. Bố cục cơ bản của bảng báo cáo kết quả kinh doanh thông thường sẽ giống nhau, các trung tâm tư vấn du học đều sẽ sử dụng chung một mẫu này. Có thể tải trực tiếp từ trên mạng xuống hoặc cũng có thể tự làm bảng này để sử dụng.

Tìm hiểu thêm: Phương pháp tính hiệu quả kinh doanh

4.2. Những nội dung chính và phương pháp lập bảng báo cáo đó

 Những nội dung chính và phương pháp lập bảng báo cáo đó

See also  Bảng tính tan hóa học của Axit, Bazơ và Muối đầy đủ nhất

Trong bảng báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh sẽ có 5 cột (trong đó được chia thành cột A, B, C, Cột 1, 2), trong đó rõ ràng như sau:

– So với cột A: trổ tài các kpi báo cáo

– So với cộy B: trong nội dung cột này sẽ trổ tài mã số tương ứng với các kpi ở cột A.

– Cột C: Trổ tài số hiệu tương ứng với kpi của báo cáo được trổ tài trong bảng thuyết minh tài chính.

– Cột 1: nội dung của cột này trổ tài tổng số sẽ phát sinh trong năm báo cáo

– Cột 2: nội dung cột này trổ tài những số liệu của năm trước, sau đó dùng để so sánh với năm đang lập bảng.

Cụ thể cách lập báo cáo ở cột 1 (năm thực hiện làm bảng báo cáo):

– Mã 01: trổ tài doanh thu bán hàng, các dịch vụ phân phối:

Kpi này sẽ phản ảnh được tổng doanh thu của việc bán hàng là bao nhiêu, thành phần bds dùng để đầu tư, phân phối dịch vụ t
rong năm thực hiện làm báo cáo của doanh nghiệp. Những số liệu để ghi chép vào kpi này chính là lũy kế của số phát sinh bên có tài khoản 511 trên sổ cái hoặc nhật ký.

– Mã 02: trổ tài các khoản dùng để giảm trừ doanh thu:

Trong kpi này sẽ dùng để ghi vào các khoản trừ doanh thu của năm đó, trong đó bao gồm như sau: hoa hồng thương mại, giảm giá của hàng hóa, hàng hóa bán rồi bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, thuế của xuất khẩu hàng hóa, thuế giá trị tăng trưởng. Với những số liệu dùng để ghi vào trong tiêu chuẩn này là lũy kế phát sinh của bên nợi tài khoản 511 với bên có tài khoản 521, tài khoản 333 trong năm thực hiện làm bảng báo cáo.

– Mã số 10: trổ tài doanh thu thuần của bán hàng và phân phối dịch vụ:

So với kpi này sẽ là số liệu để phản ánh doanh thu bán hàng hóa, mỹ phẩm, bds dùng để đầu tư và phân phối dịch vụ, những số này đã được trừ ở trong khoản trừ của năm đó để làm báo cáo. Đây cũng chính là một căn cứ để tính kết quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Mã số 11: trổ tài giá vốn bán hàng:

So với kpi này sẽ trổ tài và phản ánh được tổng giá trị vốn của hàng hóa đó, bds và đầu tư giá thành sản xuất của sản phẩm đã được bán, các khoản ngân sách dùng để thực xuất hiện một sản phẩm đã hoàn thiện đó và được bán trên thị trường.

– Mã số 20: trổ tài lợi nhuận gộp của bán hàng và phân phối dịch vụ:

See also  Tổng Hợp Những Câu Nói Cực Hay Trên Tiktok Về Tình Yêu 2021 - những câu nói hay trên tiktok

So với kpi này thì nó trổ tài sự chênh lệch của doanh thu thuần và doanh thu bán hàng hóa, phân phối về các dịch vụ với giá vốn hàng hóa sẽ phát sinh trong năm báo cáo đó.

– Mã số 21: trổ tài doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó

– Mã số 22: trổ tài ngân sách tài chính của doanh nghiệp.

– Mã số 23: trổ tài chí phí lãi vay

– Mã số 24 trổ tài ngân sách quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

– Mã số 30 trổ tài những lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

– Mã số 31 trổ tài những khoản thu nhập khác của doanh nghiệp

– Mã số 32 trổ tài những khoản chi khác của doanh nghiệp

– Mã số 40 trổ tài những lợi nhuận khác mà doạnh nghiệp thu về

– Mã số 50 thể hiênn tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (mã 50 sẽ được tính bằn mã 30 + mã 40)

– Mã số 51 trổ tài ngân sách thuế thu nhập của doanh nghiệp

– Mã số 60 trổ tài lợi nhuận sau thuế thu nhập của trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp

Đó chính là cã mã số mà bạn cần phải lưu ý khi sử dụng và làm bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Với nhiều mã số như vậy này thì chắc nịch sẽ gây khá nhiều phức tạp cho bạn trong quá trình làm bảng, tuy nhiên thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của mình và từ đó có thể nhận xét được tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Tìm việc làm trợ lý giám đốc kinh doanh

4.3. Nguồn gốc để làm bảng báo cáo

Nguồn gốc để làm bảng báo cáo

So với nguồn gốc để làm ra một bảng báo cáo kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp thì sẽ phải dựa vào khá nhiều nguồn gốc khác nhau thì mới hoàn chỉnh bảng được. Các nguồn gốc đó bao gồm như sau:

– Khi làm bảng báo cáo kết quả kinh doanh thì vẫn phải sử dụng và dựa vào những báo cáo và kết quả của kỳ trước đó để có thể so sánh xem doanh nghiệp mình đang thật sự có lợi nhuận hay không có lợi nhuận.

– Tuy nhiên khi làm báo cáo kết quả kinh doanh thì cũng phải căn cứ vào sổ kế toán trong các kỳ từ loại thứ 5 cho đến loại thứ 9.

Như vậy, trên đây chính là những nội dung thiết yếu về bảng báo cáo kết quả kinh doanh mà chúng ta nên biết. Trông mong rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đây thì sẽ thật sự hữu ích với bạn.

Tham khảo thêm bảng báo cáo kết quả kinh doanh:

mãu 1.doc

mẫu 2.xlsx

mẫu 2.xlsx