Nền tảng platforms là gì?

Platform Là Gì? Giải Mã Chi Tiết Về Platform
Platform Là Gì? Giải Mã Chi Tiết Về Platform

Chúng ta đang sống trong thời kì số hóa, “internet off thing”, nơi mà thiết ....