Sách bài tập Toán 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Sách bài tập Toán 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 74 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm hai số x và y biết:

và x + y = -21.

Lời giải:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy x = -6; y = -15.

Bài 75 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm 2 số x và y biết, 7x= 3y và x – y = 16

Lời giải:

Từ giả thiết 7x = 3y

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy x = -12 và y = -28.

Bài 76 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính độ dài các cạnh của tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2; 4 ;5

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác (cm, x, y, z > 0)

Vì các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2,4 ; 5 nên

Chu vi tam giác là 22 nên: x + y + z = 22.

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là 4cm, 8cm và 10cm.

Bài 77 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính số học viên của lớp 7A và 7B biết rằng lớp 7A thấp hơn lớp 7B là 5 học viên và tỉ số học viên của 2 lớp là 8:9

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số học viên của lớp 7A và 7B

See also  Hiệu suất là gì? Tổng hợp những cách tính hiệu suất phổ biến

(x,y ∈ N*; y > 5)

Lớp 7A thấp hơn lớp 7B là 5 học viên nên: y – x = 5.

Số học viên của hai lớp tỉ lệ với 8: 9 nên:

Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có;

Vậy lớp 7A có 40 học viên, lớp 7B có 45 học viên

Bài 78 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: So sánh các số a, b, c biết rằng

Lời giải:

Ta có:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy a= b = c

Bài 79 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm các số a, b, c, d biết rằng: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Lời giải:

Ta có: a : b : c : d = 2 : 3 : 4 :5 và a + b + c + d = -42

Suy ra:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có;

Ta có:

Bài 80 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm các số a, b, c biết rằng:

và a + 2b – 3c = -20.

Lời giải:

Ta có:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy a = 10 ; b = 15 ; c = 20.

Bài 81 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm các số a, b, c biết rằng:

và a – b + c = -49.

Lời giải:

Ta có:

Suy ra:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Ta có:

Vậy a = -70; b = -105; c = -84.

Bài 82 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm các số a,b,c biết rằng:

và a2 – b2 + 2c2 = 108

Lời giải:

Ta có:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Ta có:

See also  Định mức là gì? Các loại định mức dự toán trong xây dựng


nên a, b và c cùng dấu.

Vậy ta tìm được các số a1 = 4; b1 = 6; c1 = 8 hoặc a2 = -4; b2 = -6 và c2 = -8

Bài 83 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ và 10000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số tờ giấy bạc các loại 2000đ, 5000đ, và 10000đ (x; y; z ∈ N* và x; y; z < 16).

Có toàn bộ 16 tờ giấy bạc nên ta có: x + y + z = 16

2000.x = 5000.y = 10000.z

Suy ra:

Hay

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy có 10 ờ loại 2000đ, 4 tờ loại 5000đ và 2 tờ loại 10000đ

Bài 84 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Minh chứng rằng:

Nếu a2 = bc (với a ≠ b và a ≠ c)thì

Lời giải:

Ta có:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Bài 8.1 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Nếu x/3 = y/8 và x + y = -22 thì:

(A) x = 3; y = 8;

(B) x = -6; y = -16;

(C) x = -16; y = -6;

(D) x = 6; y = -28.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Chọn (B) x = -6; y = -16.

Bài 2 trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Bài 8.3 trang 23 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

See also  Nguyên tử khối là gì

Lời giải:

Bài 8.4 trang 23 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho a/b = c/d. Chứng minh:

Lời giải:

Bài 8.5 trang 23 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm x, y biết: 2/x = 3/y và xy = 96.

Lời giải:

⇒ x2 = 64

⇒ x = 8 hoặc x = -8

Nếu x = 8 thì y = 96 : 8 = 12.

Nếu x = -8 thì y = 96 : (-8) = -12.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Toán lớp 7 chọn lọc, cụ thể khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

(*7*)Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mxh facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mxh facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán lớp 7 hay nhất, cụ thể của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.