Để công việc được thực hiện một cách khoa học và hiệu quả. Devteam áp dụng phương pháp làm việc theo nhóm .Cách làm này sẽ tập trung được khả năng của từng người, giúp các thành viên bổ sung khiếm khuyết cho nhau tạo nên sự cộng hưởng trong công việc cùng hướng tới mục tiêu chung , đây là phương pháp làm việc chứng tỏ sự chuyên nghiệp của Devteam.