Ngày đăng: 12/08/2014, 11:20

ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG MỤC LỤC PHẦN I :TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC 3 I ) Trình tự tính toán : 3 II )Tính toán các quá trình công tác : 4 III ) Vẽ và hiệu đính đồ thị công : 9 PHẦN II : TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC 15 I ) Vẽ đường trình diễn các quy luật động học : 15 1.1 ) Đường trình diễn hành trình của piston x = ƒ(α) 15 1.2 ) Đường trình diễn vận tốc của piston v = f(α) 15 1.3 Đường trình diễn gia tốc của piston j = f( x) 16 II )Tính toán động học : 18 2.1 )Các khối lượng chuyển động tịnh tiến : 18 2.2 ) Các khối lượng chuyển động quay : 18 2.3 ) Lực quán tính : 19 2.4)Vẽ đường trình diễn lực quán tính : 20 2.5 ) Đường trình diễn v = ƒ(x) 21 2.6 ) Khai triển đồ thị công P–V thành p =ƒ(α) 21 2.7 )Khai triển đồ thị P = ƒ(x) thành P = ƒ(α) 22 2.8 ) Vẽ đồ thị P = ƒ(α) 23 2.9 ) Vẽ đồ thị lực tiếp tuyến T = ƒ(α) và đồ thị lực pháp tuyến Z = ƒ(α) 23 2.10 )Vẽ đường trình diễn ΣT = ƒ(α) của động cơ nhiều xy lanh 27 2.11 Đồ thị phụ tải tác dụng lên chốt khuỷu 29 Chương III :TÍNH NGHIỆM BỀN CÁC CHI TIẾT CHÍNH 33 I )Tính nghiệm bền trục khuỷu : 33 1 ) Trường hợp chịu lực () : 34 2 ) Trường hợp chịu lực ( ) 35 Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 2 2 ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PHẦN I :TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I ) Trình tự tính toán : 1.1 )Số liệu ban đầu : 1- Công suất của động cơ Ne Ne =125 (mã lực) =91,94 (Kw) 2- Số vòng quay của trục khuỷu n n =2500 (vg/ph) 3- Đường kính xi lanh D D =120 (mm) 4- Hành trình piton S S =145 (mm) 5- Dung tích công tác Vh Vh = = 1,63 (l) 6- Số xi lanh i i = 4 7- Tỷ số nén ε ε =18,7 8- Thứ tự làm việc của xi lanh (1-2-4-3) 9- Suất tiêu hao nhiên liệu ge e g =188 (g/ml.h) 10- Góc mở sớm và đóng muộn của xupáp nạp α1 ; α2 α1 =8 (độ) α2 =38 (độ) 11- Góc mở sớm và đóng muộn của xupáp thải 1 2 , β β 1 β =44 (độ) 2 β =8 (độ) 12- Chiều dài thanh truyền ltt ltt =280 (mm) 13- Khối lượng nhóm pitton mpt mpt =3,5 (kg) 14- Khối lượng nhóm thanh truyền mtt mtt =4 (kg) 1.2 )Các thông số kỹ thuật cần chọn : 1 )Áp suất môi trường :pk Áp suất môi trường pk là áp suất khí quyển trước khi nạp vào đông cơ (với đông cơ không tăng áp ta có áp suất khí quyển bằng áp suất trước khi nạp nên ta chọn pk =po Ở nước ta nên chọn pk =po = 0,1 (MPa) 2 )Nhiệt độ môi trường :Tk Nhiệt độ môi trường được chọn lựa theo nhiệt độ trung bình của cả năm Vì đây là động cơ không tăng áp nên ta có nhiệt độ môi trường bằng nhiệt độ trước xupáp nạp nên : Tk =T0 =24ºC =297ºK 3 )Áp suất cuối quá trình nạp :pa Áp suất Pa phụ thuộc vào rất nhiều thông số kỹ thuật như mẫu mã đông cơ ,tính năng vận tốc n ,hệ số cản trên đường nạp ,tiết diện lưu thông… Vì vậy cần xem xét đông cơ đang tính thuộc nhóm nào để lựa chọn Pa Áp suất cuối quá trình nạp ta lấy pa =0,9.pk =0,9.0,1 = 0,09 (MPa) 4 )Áp suất khí thải P : Áp suất khí thải cũng phụ thuộc giống như p Áp suất khí thải có thể chọn trong phạm vi : Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 3 3 ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG p= 1,05.0,1 =0,105 (MPa) 5 )Mức độ sấy nóng của môi chất ∆T Mức độ sấy nóng của môi chất ∆T đa số phụ thuộc vào quá trình tạo dựng hh khí ở bên ngoài hay bên trong xy lanh Vì đây là đ/c điezel nên chọn ∆T=23ºC 6 )Nhiệt độ khí sót (khí thải) T Nhiệt độ khí sót T phụ thuộc vào mẫu mã đông cơ.Nếu quá trình giản nở càng triệt để ,Nhiệt độ T càng thấp Thông thường ta có thể chọn : T =800 ºK 7 )Hệ số hiệu định tỉ nhiêt λ : Hệ số hiệu định tỷ nhiệt λ được chọn theo hệ số dư lượng không khí α để hiệu định .Thông thường có thể chọn λ theo bảng sau : α 0,8 1,0 1,2 1,4 λ 1,13 1,17 1,14 1,11 Ở đây ta chọn λ =1,17 8 )Hệ số quét buồng cháy λ : Vì đây là động cơ không tăng áp nên ta chọn λ =1 9 )Hệ số nạp thêm λ Hệ số nạp thêm λ phụ thuộc đa số vào pha phối khí .Thông thường ta có thể chọn λ =1,02÷1,07 ; ta chọn λ =1,07 10 )Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm z ξ : Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm z ξ phụ thuộc vào chu trình công tác của đọng cơ Với đây là đ/c điezen nên ta chọn ξ=0,76 11 )Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm b ξ : Hệ số lợi dụng nhiệt tại điểm b ξ tùy thuộc vào loại động cơ xăng hay là động cơ điezel .ξ lúc nào cũng to hơn ξ Do đây là đ/c điezel ta chọn ξ=0,846 12 )Hệ số hiệu chỉnh đồ thị công φ : Trổ tài sự sai lệch khi tính toán lý thuyết chu trình công tác của động cơ với chu trình công tác thực tiễn .Sự sai lệch giửa chu trình thực tiễn với chu trình tính toán của động cơ xăng thấp hơn của động cơ điezel vì vậy hệ số φ của đ/c xăng thường chọn hệ số lớn.Nhưng đây là đ/c điezel nên ta chọn φ =0,97 II )Tính toán các quá trình công tác : 2.1 .Tính toán quá trình nạp : 1 )Hệ số khí sót γ : Hệ số khí sót γ được tính theo công thức : Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 4 4 ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG γ= . . Trong số đó m là chỉ số giãn nở đa biến trung bình của khí sót m =1,45÷1,5 Chọn m =1,5 γ r = . . = 0,0249 2 )Nhiệt độ cuối quá trình nạp T Nhiệt độ cuối quá trình nạp T đươc tính theo công thức: T= ºK T= =333,9 ºK 3 )Hệ số nạp η : η = . . . η= . . . = 0.8830 4 )Lượng khí nạp mới M : Lượng khí nạp mới M được xác nhận theo công thức sau : M = (kmol/kg) nhiên liệu Trong số đó : p = = =0,67 (MPa) Vậy : M = = 0,7424 (kmol/kg) nhiên liệu 5 )Lượng không khí lý thuyết cần để đốt cháy 1kg nhiên liệu M : Lượng kk lý thuyết cần để đốt cháy 1kg nhiên liệu M được tính theo công thức : M = . (kmol/kg) nhiên liệu Vì đây là đ/c điezel nên ta chọn C=0,87 ; H=0,126 ;O=0,004 M = . ( + – ) =0,4946 (kmol/kg) nhiên liệu 6 )Hệ số dư lượng không khí α Vì đây là động cơ điezel nên : α = = = 1,50 2.2 )Tính toán quá trình nén : 1 )Tỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của không khí : = 19,806+0,00209.T (kJ/kmol.độ) 2 )Tỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của sản phạm cháy : Khi hệ số lưu lượng không khí α >1 tính theo công thức sau : Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 5 5 ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG = + . .10 T (kJ/kmol.độ) 3 )Tỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của hỗn hợp : Tỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của hh trong quá trình nén tính theo công thức sau : = = + T Trong số đó : a’ = b’ = Thay số vào ta có : a’ = 19,806 ; b’ = 0,00209 4 ) Chỉ số nén đa biến trung bình n: Chỉ số nén đa biến trung bình phụ thuộc vào thong số kết cấu và thong số vận hành
như kích thước xy lanh ,loại buồng cháy,số vòng quay ,phụ tải,trạng thái nhiệt độ của động cơ…Tuy nhiên n tăng hay giảm theo quy luật sau : Toàn bộ những nhân tố làm cho môi chất mất nhiệt sẽ làm cho n tăng.Chỉ số nén đa biến trung bình n được xác bằng cách giải phương trình sau : n-1 = Note :thông thường để xác nhận được n ta chọn n trong khoảng 1,340÷1,390 Rất hiếm trường hợp đạt n trong khoảng 1,400 ÷ 1,410 → (theo sách Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong – trang 128 ) Vì vậy ta chọn n theo điều kiện bài toán cho đến khi nao thõa mãn điều kiện bài toán :thay n vào VT và VP của phương trình trên và so sánh,nếu sai số giữa 2 vế của phương trình thõa mãn <0,2% thì đạt yêu cầu. n-1 = = Sau khoảng thời gian chọn các giá trị của n ta thấy n =1,3678 thõa mãn điều kiện bài toán 5 )Áp suất cuối quá trình nén P : Áp suất cuối quá trình nén P được xác nhận theo công thức : P = P. ε = 0,09. 18,7 = 4,9416 (MPa) 6 )Nhiệt độ cuối quá trình nén T Nhiệt độ cuối quá trình nén T được xác nhận theo công thức T = T. ε = 333,9. 18,7 = 980,3 ( ºK ) 7 )Lượng môi chất công tác của quá trình nén M : Lượng môi chất công tác của quá trình nén M được xác nhận theo công thức : M = M+ M = M. (1 ) r γ + = 0,7424. (1 0,0249)+ = 0,761 2.3 )Tính toán quá trình cháy : 1 )Hệ số thay đổi phân tử lí thuyết β : Ta có hệ số thay đổi phần tử lý thuyết β được xác nhận theo công thức : Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 6 6 ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG β = = = 1+ Trong số đó độ tăng mol ΔM của các loại động cơ được xác nhận theo công thức sau: ΔM = 0,21.(1-α)M + ( + − ) So với động cơ điezel : ΔM = ( + ) Do đó β = 1 + = 1 + = 1,0426 2 )Hệ số thay đổi phân tư thưc tế β: ( Do có khí sót ) Ta có hệ số thay đổi phân tử thực tiễn β được xác đinh theo công thức : β = = =1,0416 3 )Hệ số thay đổi phân tử thực tiễn tại điểm z β : (Do cháy chưa hết ) Ta có hệ số thay đổi phân tư thực tiễn tại điểm z β được xác nhận theo công thức : β = 1 + . χ Trong số đó χ = = = 0,8983 4 )Lượng sản vật cháy M : Ta có lượng sản vật cháy M đươc xác nhận theo công thức : M= M +ΔM = β. M = 1,0426.0,7424 =0,7740 5 )Nhiệt độ tại điểm z T : * So với động cơ điezel,tính nhiệt độ T bằng cách giải pt cháy : + .T = β. . T Trong số đó : Q : là nhiệt trị của dầu điezel ,Q =42,5. 10 ( kJ/kgn.l ) :là tỉ nhiệt mol đẳng áp trung bình của sản vật cháy tại z là : =8,314+ :là tỉ nhiệt mol đẳng tích trung bình của sản vật cháy tại z được tính theo ct : = = a” + b” . T Chỉnh lý lại ta có : = a” + b” .T 6 )Áp suất tại điểm z p : Ta có áp suất tại điểm z p được xác nhận theo công thức : p =λ. P ( MPa ) Với λ là hệ số tăng áp λ= β. CHÚ Ý : -So với động cơ điezel hệ số tăng áp λ được chọn sơ bộ ở phần thông số kỹ thuật chọn. Sau khoảng thời gian tính toán thì hệ số giãn nở ρ (ở quá trình giãn nở) phải đảm bảo ρchu trình công tác 1 )Áp suất chỉ thị trung bình p’ : Đây là đông cơ điezel áp suất chỉ thị trung bình P’ được xác nhận theo CT : p’ i = . Qua tính toán thực nghiệm ta tính được P’ = 0,9042 (MPa) 2 )Áp suất chỉ thị trung bình thực tiễn p : Do có sự sai khác giữa tính toán và thực tiễn do đó ta có áp suất chỉ thị trung bình Trong thực tiễn được xác nhận theo công thức : p= p’ i .φ=0,9042.0,97 = 0.8771 (MPa) 3 )Suất tiêu hao nhiên liệu chỉ thị g : g= = = 197,25 (g/kW.h) 4 )Năng suất chỉ thi η: η = = = 0,4294 % Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 8 8 ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 5 )Áp suất tổn thất cơ giới P : Áp suất tổn thất cơ giới được xác nhận theo nhiều công thức khác nhau và đươc trình diễn bằng quan hệ tuyến tính với vận tốc trung bình của động cơ.Ta có vận tốc trung bình của động cơ là : V = = =12,08333 (m/s) Vì đây là đông cơ điezel nên τ = 4 ;i =4 , D= 120 mm và là buồng cháy thống nhất : P= 0,09+0,0138.V= 0,09+0,0138.12,08333 = 0,2035 (MPa) 6 )Áp suất có ích trung bình P : Ta có công thức xđ áp suất có ích trung bình thực tiễn được xđ theo CT : P = P – P =0,8771–0,2035 =0,6736 (MPa) Ta có trị số P tính quá trình nạp P (nạp) =0,6768 va P=0,6736 thì không có sự chênh lệch nhiều nên có thể đồng ý được 7 )Năng suất cơ giới η : η = e i p p = = 0,7680 % 8 )Suất tiêu hao nhiên liệu g : g= = = 256,84 (g/kW.h) 9 )Năng suất có ích η : η = η .η = 0,7680.0,4294 =0,3298 10 )Kiểm nghiêm đường kính xy lanh D theo công thức : D = (mm ) Mặt khác V = = = 1,63785 ( l ) D = =1,1199 (mm) Ta có sai số so với đề bài là :0,045 (mm) III ) Vẽ và hiệu đính đồ thị công : Căn cứ vào các số liệu đã tính r p , p , p , p , p ,n, n, ε ta lập bảng tính đường nén và đường giãn nở theo biến thiên của dung tích công tác V = i.V V : Dung tích buồng cháy V = = = 0,09209 ( l ) Các thông số kỹ thuật ban đầu: p = 0 ,105 MPa ; p = 0,09MPa; p= 4,9416 MPa p = 9,883 MPa ; p = 0,3131 MPa 3.1 ) Xây dựng đường cong áp suất trên đường nén : – Phương trình đường nén đa biến : P.V = const Khi đó x là điểm bất kỳ trên đường nén thì : P. V = P .V P = P. = P. = n : Chỉ số nén đa biến trung bình n = 1,3678 P : Áp suất cuối quá trình nén P = 4,9416 ( MPa) Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 9 9 ĐẠI HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 3.2 ) Xây dựng đường cong áp suất trên quá trình giãn nở : – Phương trình của đường giãn nở đa biến : P.V = const Khi đó x là điểm bất kỳ trên đường giãn nở thì : P. V = P. V → P = P. Ta có : ρ = : Hệ số giãn nở khi cháy ρ = chọn ρ = 1,654 V = ρ.V Vậy P = P. = = = P n : Chỉ số giãn nở đa biến trung bình n = 1,2440 P : Áp suất tại điểm z : P = 9,883 (MPa) Lớp ĐH cn ôtô b- k2 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa Quá trình nén Quá trình giãn nở i i.V P = Giá trị trình diễn P = P. Giá trị trình diễn : 1 0,09209 4,9416 (12,3; 115,1) ε =1,1654 0,10733 4,0080 (14,2; 102,8) 9,8832 (14,2; 250) 2 0,18418 1,9148 (24,5; 49) 5,0487 (24,5; 129,4) 3 0,27627 1,0997 (36,7; 28) 3,0490 (36,7; 78) 4 0,36836 0,7419 (49; 19,02) 2,1318 (49; 54,6) 5 0,46045 0,5468 (61,1; 14) 1,6152 (61,1; 41,1) 6 0,55254 0,4261 (73,3; 10,9) 1,2875 (73,3; 33) 7 0,64463 0,3451 (85,6; 8,84) 1,0628 ( 85,6; 27,3) 8 0,73672 0,2875 (97,8; 7,37) 0,9002 (97,8; 23) 9 0,82881 0,2447 (110; 6,27) 0,7775 (110; 20) 10 0,92090 0,2119 (122,3; 5,43) 0,6820 (122,3; 17,4) 11 1,01299 0,1860 (134,5; 4,76) 0,6058 (134,5; 15,5) 12 1,10508 0,1651 (146,8; 4,23) 0,5436 (146,8; 14) 13 1,19718 0,1480 ( 159; 3,79) 0,4921 (159;12,6) 14 1,28927 0,1337 (171,2; 3,42) 0,4488 (171,2; 11,5) 15 1,38136 0,1217 (183,4; 3,12) 0,4119 (183,4; 10,6) 16 1,47345 0,1114 (195,6; 2,86) 0,3801 (195,6; 9,74) 17 1,56554 0,1025 (207,9; 2,62) 0,3525 (207,9; 9,03) 18 1,65763 0,0948 (220; 2,43) 0,3288 (220; 8,43) 10 10 […]… t i i m a’ Từ a’ gióng đường thẳng song song v i trục tung cắt đường P t i i m a N i i m r trên đường th i ( là giao i m giữa đường P và trục tung ) v i a ta được đường chuyển tiếp từ quá trình th i sang quá trình nạp 2 ) Hiệu định áp suất cu i quá trình nén : ( i
m c’) Áp suất cu i quá trình nén thực tiễn do hiện tượng phun sớm (động cơ điezel ) và hiện tượng đánh lửa sớm (động cơ xăng ) nên thường… TRONG ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT O 14 O’ z PZ c’ c c” b’ r 0 b” a Đồ thị công chỉ thị Lớp ĐH cn ôtô b- k2 14 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa Đ I HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PHẦN II : TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC 15 I ) Vẽ đường trình diễn các quy luật động học : Các đường trình diễn này đều vẽ trên 1 hoành độ thống nhất ứng v i hành trình piston S = 2R Vì vậy độ thị đều lấy hoành độ tương ứng v i V của… δ= Trong số đó : τ :Là số kỳ của động cơ : 4 kỳ i : Số xy lanh của động cơ : 4 xy lanh Nếu trục khuỷu không phân bố các khuỷu theo đúng góc canh tác ( i u kiện đồng đều chu trình ) thì chu kỳ của momen tổng cũng thay đ i Lớp ĐH cn ôtô b- k2 27 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 28 Đ I HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Ví dụ : Động cơ điezel 2-20 của nhà máy cơ khí TRẦN HƯNG ĐẠO có góc lệch khuỷu công tác . .. 6 7 8 9 10 11 12 13Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 17 Đ I HỌC SPKT VINH TRONG ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT II )Tính toán động học : 2.1 )Các kh i lượng chuyển động tịnh tiến : – Kh i lượng nhóm piton m = 3,5 Kg – Kh i lượng thanh truyền phân bố về tâm chốt piston + ) Kh i lương thanh truyền phân bố về tâm chốt piston m có thể tra trong các các sổ tay ,có thể cân các cụ thể của nhóm để lấy số liệu hoặc có thể tính… quá trình th i thực sự diễn ra sớm hơn lý thuyết Ta xác nhận i m b bằng cách : Từ i m O’trên đồ thị Brick ta xác nhận góc mở sớm xupáp th i β,bán kính này cắt đường tron Brick t i 1 i m.Từ i m này ta gióng đường song song v i trục tung cắt đường giãn nở t i i m b’ 6 ) Hiệu định i m kết thúc quá trình giãn nở : ( i m b’’ ) Áp suất cu i quá trình giãn nở thực tiễn P thường thấp hơn áp suất cu i quá… điezel : – Xác nhận i m z từ góc 15º Từ i m O΄trên đồ thị Brick ta xác nhận góc tương ứng v i 375º góc quay truc khuỷu ,bán kính này cắt vòng tròn t i 1 i m Từ i m này ta gióng song song v i trục tung cắt đường P t i i m z – Dùng cung thích hợp n i c’ v i z và lượn sát v i đường giãn nở 5 ) Hiệu định i m khởi đầu quá trình th i thực tiễn : ( i m b’ ) Do có hiện tượng mở sớm xupáp th i nên trong. .. i m c’ 4 )Hiệu đính i m đạt P thực tiễn Áp suất p thực tiễn trong quá trình cháy – giãn nở không duy trì hằng số như động cơ điezel ( đoạn ứng v i ρ.V ) nhưng cũng không đạt được trị số lý thuyết như động cơ xăng Theo thực nghiệm , i m đạt trị số áp suất cao nhất là i m thuộc miền vào khoảng 372° ÷ 375° ( tức là 12° ÷ 15° sau i m chết trên của quá trình cháy và giãn nở ) Hiệu định i m z của động cơ. .. 80 90 97 98 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 32 33 Đ I HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG – Vẽ Q= f( α) trên đồ thị Q- α – Xác nhận Qtb bằng cách đếm diện tích bao b i Q= f( α) và trục hoành r i chia cho chiều d i trục hoành ta có Qtb: FQ 1137 Qtb = = = 81,74 ( MPa) µQ 360 0,039.360 Hệ số va đập χ: χ= Qmax 98 = = 1,19 < 4 Qtb 81.74 Chương III :TÍNH NGHIỆM BỀN CÁC CHI TIẾT CHÍNH I )Tính nghiệm bền trục… -63 720 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa Đ I HỌC SPKT VINH TRONG ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT 27 T= f (α ) Z= f( α ) Hình 2.9 : Đồ thị các lực: T= f( α), Z= f( α), ΣT= f( α) 2.10 )Vẽ đường trình diễn ΣT = ƒ(α) của động cơ nhiều xy lanh Động cơ nhiều xy lanh có nhiều momen tích lũy vì vậy ph i xác nhận momen này.Ta xác nhận chu kỳ của momen tổng phụ thuộc vào số xy lanh và số kỳ ,chu kỳ này bằng đúng góc công tác của… các i m a,b,c,… 5 N i t i các i m a,b,c,… Tạo thành đường cong gi i hạn trị số của vận tốc piton trổ tài bằng các đoạn thẳng song song v i tung độ từ các i m cắt vòng tròn bán kính R tạo v i trục hoành góc α đến đường cong a,b,c… Đồ thị này trình diễn quan hệ v = f(α) trên tọa độ độc cực : V= f ( α ) Lớp ĐH cn ôtô b- k2 15 Sinh viên : Phan Huy Nghĩa Đ I HỌC SPKT VINH TRONG ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT Hinh 2.1: . Đ I HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Đ I HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG MỤC LỤC PHẦN I :TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC 3 I ) Trình tự tính toán : 3 II )Tính toán các. Sinh viên : Phan Huy Nghĩa 2 2 Đ I HỌC SPKT VINH ĐỒ ÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PHẦN I :TÍNH TOÁN CHU TRÌNH CÔNG TÁC TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG I ) Trình tự tính toán : 1.1 )Số liệu ban đầu : 1- Công. quá trình công tác : 4 III ) Vẽ và hiệu đính đồ thị công : 9 PHẦN II : TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC 15 I ) Vẽ đường trình diễn các quy luật động học : 15 1.1 ) Đường trình diễn hành trình

See also  Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng