Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối Hóa học lớp 8

Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối Hóa học. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm để gửi tới các bạn học viên nhằm giúp các bạn học Hóa lớp 8 đơn giản. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng chất lượng học tập môn Hóa sẽ được nâng cao.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối là gì

Mời các bạn cùng tham khảo.

I. Nguyên tử khối

Bảng nguyên tử khối hóa học của Brom, Ag, Bari, Kali, Zn, Crom, Ag, Nitơ, Iot, Mg, Mn, Bạc, photpho, Ba, Pb, Canxi, Clo, Silic…

II. Bảng nguyên tử khối hóa học

Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của một nguyên tử nguyên tố đó, là tổng của khối lượng electron, proton và notron, nhưng do khối lượng electron rất nhỏ nên thường không được tính, vì vậy có thể nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân.

Hay đơn giản hơn là:

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng nhà cung cấp cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).

Khối lượng nguyên tử

Nhà cung cấp khối lượng nguyên tử là một nhà cung cấp đo khối lượng cho khối lượng của các nguyên tử và phân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, nhà cung cấp khối lượng nguyên tử còn được gọi là nhà cung cấp cacbon, ký hiệu là đvC.

Nguyên tử khối trung bình

Hầu như các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác nhận => nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

Giả sử nguyên tố X có 2 đồng vị A và B. kí hiệu A,B đồng thời là nguyên tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là a và b. Khi đó: nguyên tử khối trung bình

See also  Tính chất của phép nhân: Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập

của nguyên tố X là:

Trong những phép toán không cần độ chuẩn xác cao, có thể coi nguyên tử khối bằng số khối.

Công thức tính khối lượng mol nguyên tử Công thức và các bước tính khối lượng nguyên tử

Bước 1: Cần nhớ 1 đvC = 0,166 . 10-23

Bước 2: Tra bảng nguyên tử khối của nguyên tố. Ví dụ nguyên tố A có nguyên tử khối là a, tức A = a. Chuyển sang bước 3.

Bước 3: Khối lượng thực của A: mA = a . 0,166.10-23 = ? (g)

Một số công thức tính thường dùng

Tính số mol: + Khi cho khối lượng chất: n = (mol); Khi cho thể tích chất khí: n = (mol)

Khi cho CM, Vlit dung dịch: n =CM.V (mol); Khi cho khối lượng dung dịch, nồng độ phần trăm: n = (mol)

Tính khối lượng: m= n.M( gam); khối lượng chất tan: mct = (gam)

Tính nồng độ: Nồng độ C%= .100%; tính nồng độ mol của dung dịch: CM= (M) (nhớ đổi V ra lit)

Bảng nguyên tử khối

Số p
Tên nguyên tố
Ký hiệu hoá học
Nguyên tử khối
Hoá trị

1
Nguyên tử khối của Hiđro
H
1
I

2
Nguyên tử khối của Heli
He
4
 

3
Nguyên tử khối của Liti
Li
7
I

4
Nguyên tử khối của Beri
Be
9
II

5
Nguyên tử khối của Bo
B
11
III

6
Nguyên tử khối của Cacbon
C
12
IV, II

7
Nguyên tử khối của Nitơ
N
14
III,II,IV,..

8
Nguyên tử khối của Oxi
O
16
II

9
Nguyên tử khối của Flo
F
19
I

10
Nguyên tử khối của Neon
Ne
20
 

11
Nguyên tử khối của Natri
Na
23
I

12
Nguyên tử khối của Mg(Magie)
Mg
24
II

13
Nguyên tử khối của Nhôm
Al
27
III

14
Nguyên tử khối của Silic
Si
28
IV

15
Nguyên tử khối của Photpho
P
31
III, V

16
Nguyên tử khối của Lưu huỳnh
S
32
II,IV,VI,..

17
Nguyên tử khối của Clo
Cl
35,5
I,..

18
Nguyên tử khối của Agon
Ar
39,9
 

19
Nguyên tử khối của Kali
K
39
I

20
Nguyên tử khối của Canxi
Ca
40
II

24
Nguyên tử khối của Crom
Cr
52
II,III

25
Nguyên tử khối của Mangan
Mn
55
II,IV,VII,..

26
Nguyên tử khối của Sắt
Fe
56
II,III

29
Nguyên tử khối của Đồng
Cu
64
I,II

30
Nguyên tử khối của Kẽm
Zn
65
II

35
Nguyên tử khối của Brom
Br
80
I,…

47
Nguyên tử khối của Ag (Bạc)
Ag
108
I

See also  Công thức tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm

56
Nguyên tử khối của Bari
Ba
137
II

80
Nguyên tử khối của Thuỷ ngân
Hg
201
I,II

82
Nguyên tử khối của Chì
Pb
207
II,IV

(Note: chữ in đậm là nguyên tố kim loại, Chữ in nghiêng là nguyên tố phi kim)

III. Bài tập Vận dụng

Câu 1. Trong số các kim loại, nguyên tử của kim loại nào là nặng nhất? Nó nặng gấp bao nhiêu lần kim loại nhẹ nhất? (Chỉ xét các kim loại có trong bảng 1, SGK/42)

Câu 2. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

Câu 3. Cách trình diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Câu 4. Kí hiệu hóa học nêu ra điều gì? Viết kí hiệu hóa học trình diễn các nguyên tố lưu huỳnh, sắt, nhôm, magie, kẽm, nito, natri, canxi.

Câu 5. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

Câu 6. Điền cụm từ thích hợp chỗ trống:

Những nguyên tử có cùng……trong hạt nhân đều là những ……. cùng loại, thuộc cùng một………. hóa học.

Mỗi ……. được trình diễn bằng 1 …………

Câu 7.

Xem thêm: Game Tài Xỉu – Tài Xỉu Online

Nêu khái niệm nguyên tố hóa học là gì? Cho ví dụ.

Cách trình diễn nguyên tố hóa học như vậy nào?

Câu 8.

Cách viết 2H; 5O; 3C lần lượt chỉ ý là gì?

Em hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học miêu tả các ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử Kali, bốn nguyên tử Photpho.

Câu 9. Người ta qui ước lấy bao nhiêu phần khối lượng của nguyên tử cacbon làm nhà cung cấp cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Câu 10. Em hãy so sánh nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với:

Nguyên tử cacbon.

Nguyên tử nhôm.

Nguyên tử lưu huỳnh.

Câu 11. Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Oxi. Tính nguyên tử khối và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Câu 12. Biết giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23 (g). Hãy tính xem một nhà cung cấp cacbon tương ứng bao nhiêu gam?

See also  Hoá học 9 Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,432.10-23g

B. 6,023.10-23g

C. 4,483. 10-23g

D. 3,990.10-23g

Câu 13. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

Câu 14. Câu 5. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

Câu 15. Cách trình diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Hướng dẫn giải bài tập

Câu 1.

Kim loại nặng nhất trong bảng 1 SKG/42 là Chì kí hiệu là Pb có nguyên tử khối là 207, kim loại nhẹ nhất là liti có nguyên tử khối là 7

Kim loại chì nặng hơn kim loại liti: 207/7 ≈29,57 lần

Câu 2.

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

Nguyên tố là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

Câu 3.

2C : 2 nguyên tử cacbon

3Cu: 3 nguyên tử đồng

5Fe: 5 nguyên tử sắt

2H: 2 nguyên tử hidro

O: 1 nguyên tử oxi

Câu 4.

Kí hiệu hóa học nêu ra: tên nguyên tố, một nguyên tử và nguyên tử khối của nguyên tố đó

Lưu huỳnh: S, sắt: Fe, nhôm: Al, magie: Mg, kẽm: Zn, nito: N, natri: Na, canxi: Ca.

Câu 5.

1đvC có khối lượng =

*

g

Khối lượng bằng gam của Mg 

*

………………………………

Xem thêm: Người Tham Chiếu Là Gì, Và Các Lưu ý Khi Lựa Chọn

VnDoc giới thiệu tới các bạn Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối Hóa học được VnDoc biên soạn, tài liệu này giúp các bạn nắm được các nguyên tố học, kí hiệu của từng nguyên tố hóa học cũng như phân biệt được nguyên tử khối và phân tử khối. Từ đó giúp các bạn học tốt môn Hóa học hơn. 

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối Hóa học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học viên tài liệu Chuyên mục Toán 8, Chuyên mục Vật Lý 8, Chuyên mục Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Thể loại: Hỏi Đáp