You can add anyone with an email address to your event, even if they don’t have Google Calendar.
Add people to your event On your computer, open

Bạn đang xem: send meeting invite google calendar

You can add anyone with an email address to your event, even if they don’t have Google Calendar.

Add people to your event

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. Click an event  Edit event .
 3. On the right, under “Guests,” start typing the name of the person and choose someone from your contacts. You can also type an email address to invite people who aren’t in your contacts list.
  To mark a guest as optional: Next to the guest’s name, click the person’s icon . If you don’t see the icon, hover over the guest’s name.
 4. When you’re done editing your event, click Save.

When you save your event, an email invitation will be sent to your guests.

You can’t add people to events that are automatically created from Gmail.

Options for inviting guests

Invite people who don’t use Google Calendar

You can invite people who don’t use Google Calendar to your event. Just follow the steps above and invite the person using their email address.

Your guests will receive an email invitation. They can let you know if they are going by clicking the Yes, No, or Maybe links in the email.

Invite people using Google Groups

You can invite a Google Group to your event instead of inviting people one by one. Just follow the steps above and add the email address for the group. Learn more about inviting groups to your event.

Find a meeting time

If someone has shared their calendar with you, or is part of your work, school, or other organization, you can check if they’re free or busy when adding them to an event.

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. On the left click Search for people.
 3. Start typing someone’s name and choose the person you want to meet with.
 4. At the top left, click Create .
 5. Click Suggested times. If the guest you invited has shared their calendar with you, you’ll see when they can attend.
See also  Phí vận chuyển quốc tế FedEx - giá vận chuyển cũ được cung cấp

Guests in multiple time zones

If a guest is in another time zone and has shared their calendar with you, you’ll see when their meeting starts under their name at the top. Their meeting time is based on their current time zone. Learn more about a sharing calendar.

Forward a calendar invitation email

Important: If you forward an invitation, the recipient might be able to see updated meeting details and could change your RSVP response at any time.

If you have permission to add guests to an event, you can forward the invite to new guests by email. When new guests respond to the invite, they’ll be added to the guest list. They’ll also be able to invite others.

If you don’t want guests to be able to invite others, edit your event and under “Guests can:” uncheck the box next to “invite others.”

Email or chat with invited guests

Calendar only creates a group chat with guests invited to an event when there are no more than 50 guests (including the organizer). External guests aren’t added to group chats.

Important: The chat feature is only available if you use Google Calendar through a work or school account.

 1. On your computer, open Google Calendar.
 2. Click an event.
 3. Next to the number of guests, select an option:
  • Chat with guests : A new or existing chat opens. Only Chat-enabled guests in your work or school organization are included in the chat.
  • Email guests : A new email opens. All invited guests are included in the email.

Track responses to your event

When guests receive your invitation email, they can respond using the Yes, No, or Maybe links in the email.

See also  Làm cách nào để thay đổi kích thước hình ảnh trong HTML? - làm cho hình ảnh nhỏ hơn trong html

To see who responded to your event, just click the event on your calendar. You’ll see who’s attending, RSVP status, and details.

Troubleshoot problems

Guest limit for invitations

You can invite up to 200 people to an event.

If you need to invite more people, you can invite people using Google Groups. With Groups, you can invite groups that have up to 100,000 people. Learn more about inviting groups to your event.

Invitation not received

If a guest didn’t receive an invitation for your event, here are a few things you can try:

 • Try removing the guest from the event and adding them again. This should resend the invitation.
 • Ask the guest to check the spam folder in their email.
 • Ask the guest to make sure that they didn’t turn off email notifications for new events. If they use Google Calendar, ask the guest to check their email notifications while on a computer.

Suggested times are wrong

Times are suggested based on a guest’s availability and work hours.

If someone’s work hours are set incorrectly, you won’t get the best suggested times.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề gửi lịch mời họp trên google

Tạo đường ID và đường link cố định khi dùng google meet

 • Tác giả: tailieuhoctap
 • Ngày đăng: 2021-02-17
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3636 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tạo đường ID và đường link cố định khi dùng google meet

Cách gửi lời mời trên Google Calendar

 • Tác giả: quantrimang.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4864 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ứng dụng lịch Google Calendar giúp bạn lên lịch sự kiện dễ dàng và đồng bộ trên tất cả các thiết bị. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn gửi lời mời trên Google Calendar.
See also  Cách thêm Biểu tượng truyền thông xã hội trong Html - logo facebook cho trang web html

Google Meet (trước đây là Hangouts Meet) – Họp video miễn phí

 • Tác giả: apps.google.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8395 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng các giải pháp hội nghị truyền hình của Google Meet (trước đây là Hangouts Meet) trên trình duyệt hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Hãy bắt đầu với chế độ video HD an toàn ngay hôm nay.

Trang hướng dẫn các ứng dụng Google Apps của Trường Đại học Mở Tp. HCM

 • Tác giả: sites.google.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5539 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách gửi lời mời họp thu phóng từ Lịch Google (2021)

 • Tác giả: reviewkhachsan.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8413 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn sử dụng Zoom cho hội nghị truyền hình và Lịch Google để theo dõi tất cả các cuộc họp của mình, bạn có thể dễ dàng kết nối hai nền tảng để nâng cao

Cách tạo cuộc họp Google Meet: Mời và Thêm mọi người vào Cuộc họp

 • Tác giả: saohaivuong.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8051 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách lên lịch cuộc họp trên Google Meet

 • Tác giả: www.mekan0.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9874 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách lên lịch cuộc họp trên Google Meet Lên lịch các cuộc họp quan trọng để luôn cập nhật lịch trình của bạn Google Meet, trước đây gọi là Google Hangout Meet, là một dịch vụ

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: WordPress