Dẫn nhập

Ở bài học trước, mình đã chia sẻ cho các bạn về CÁC THAO TÁC TRÊN MẢNG 2 CHIỀU trong C++.

Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Mảng ký tự trong C++ (C-style strings).

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các chúng ta nên có tri thức cơ bản về:

Trong bài ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Mảng ký tự (C-style strings) là gì?
 • Khai báo và khởi tạo mảng ký tự (C-style strings)
 • Xuất mảng ký tự (C-style strings) với std::cout
 • Nhập mảng ký tự (C-style strings) với std::cin

Mảng ký tự (C-style strings) là gì?

Trong bài học CƠ BẢN VỀ CHUỖI KÝ TỰ TRONG C++ (An introduction to std::string), bạn đã hiểu rằng chuỗi ký tự là tập hợp các ký tự tuần tự, được đặt trong dấu ngoặc kép. Dùng để trình diễn những thông báo, văn bản, … trong chương trình.

Ví dụ: “Hello, HowKteam.com!” chính là một chuỗi ký tự.

Ngôn từ C++ có 2 loại chuỗi ký tự khác nhau:

 • Chuỗi ký tự

  std

  ::

  string

  được setup trong một lớp của thư viện chuẩn STL.

 • Chuỗi ký tự C-style nguyên bản từ từ ngữ C.

Kiểu chuỗi ký tự std::string được xây dựng từ chuỗi ký tự C-style. Vì vậy, chuỗi ký tự std::string thường được sử dụng trong C++ vì tính đơn giản, và dễ sử dụng của nó.

Trong bài học này, tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất và cách sử dụng của kiểu C-style strings.

Chuỗi ký tự C-style bản chất là mảng một chiều các ký tự, kết thúc bằng ký tự ‘’ (null). Hay thường hay gọi là null-terminated string.

Ví dụ:

char sz[] = "Kteam";

Hình bên dưới mô tả 1 C-style string tên là sz có kiểu char gồm 6 phần tử (5 ký tự thường, và 1 ký tự null ‘’) nằm trong vùng nhớ RAM:

Chuỗi ký tự sz được khởi tạo 5 phần tử, nhưng chuỗi ký tự C-style luôn mặc định kết thúc bằng ký tự null ‘’, nên chuỗi sz sẽ có 6 phần tử.

Khai báo và khởi tạo mảng ký tự (C-style strings)

Khai báo mảng ký tự (C-style strings)

Cú pháp khai báo tương tự như cách khai báo mảng một chiều.

Ví dụ:

char szFullName[30]; // Dài 29 ký tự
char szDayOfBirth[9]; // Dài 8 ký tự

Lưu ý: Mảng ký tự kết thúc bằng ký tự ‘’ (null) => độ dài chuỗi = kích thước mảng – 1

Khởi tạo giá trị cho mảng ký tự (C-style strings)

Cách 1: Khởi tạo với độ dài rõ ràng và cụ thể.

char sz[10] = { 'K', 't', 'e', 'a', 'm', '' };
char sz[10] = "Kteam"; // Tự động thêm '' vào cuối chuỗi

Cách 2: Khởi tạo tự động xác nhận độ dài.

char sz[] = { 'K', 't', 'e', 'a', 'm', '' };
char sz[] = "Kteam"; // Tự động thêm '' vào cuối chuỗi

Bản chất của mảng ký tự cũng là mảng một chiều, nghĩa là bạn có khởi tạo chuỗi ký tự, nhưng bạn không thể gán chuỗi ký tự trực tiếp cho nó.

Ví dụ các phép gán hợp lệ:

char sz[] = "Kteam"; // Tự động thêm '' vào cuối chuỗi
sz[0] = 'F';
sz[1] = 'r';
sz[2] = 'e';
sz[3] = 'e';
sz[4] = 'E';

Ví dụ các phép gán KHÔNG hợp lệ:

char sz[] = "Kteam"; // Tự động thêm '' vào cuối chuỗi
sz = "FreeE"; // Lỗi, không được gán trực tiếp

Xuất mảng ký tự (C-style strings) với std::cout

Không giống như mảng một chiều thông thường cần sử dụng vòng lặp để xuất từng phần tử, mảng ký tự cho phép sử dụng đối tượng std::cout để in toàn thể ký tự ra màn hình.

Khi in mảng ký tự (C-style strings), đối tượng std::cout sẽ in toàn bộ ký tự cho đến khi gặp ký tự ‘’ (null).

Ví dụ:

#include <iostreamvàgt;
using namespace std;

int main()
{
	// 0 1 2 3 4 5
	// K t e a m
	char szKteam[] = "Kteam";
	cout << szKteam << endl; // "Kteam"

	// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	// F r e e E d u
	char szFreeEdu[10] = "FreeEdu";
	cout << szFreeEdu << endl; // "FreeEdu"

	// ký tự szFreeEdu[7] là '' (null), nên chỉ in chuỗi đến vị trí 6
	// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	// F r e e E d u  a
	szFreeEdu[9] = 'a';
	cout << szFreeEdu << endl; // "FreeEdu"

	return 0;
}

Output:

Nhập mảng ký tự (C-style strings) với std::cin

Mảng ký tự (C-style strings) trong C++ cho phép sử dụng đối tượng std::cin để nhập dữ liệu từ keyboard. Nhưng việc sử dụng trực tiếp đối tượng std::cin sẽ gặp 2 vấn đề.

Vấn đề 1: không nhập được chuỗi kí tự có chứa khoảng trắng

Khi đọc thông tin từ keyboard, đối tượng std::cin sẽ đọc các ký tự cho đến khi gặp ký tự khoảng trắng ‘ ’, hoặc ký tự enter ‘n’.

Vì vậy, nếu chuỗi của các bạn chứa các khoảng trắng, đối tượng std::cin chỉ đọc được từ trước hết.

Ví dụ:

#include <iostreamvàgt;
using namespace std;

int main()
{
	char szFullName[50];

	cout << "Nhap ho ten: ";
	cin >> szFullName;

	cout << "Ho ten cua ban la: " << szFullName << endl;

	return 0;
}

Output:

Vấn đề 2: tràn mảng khi nhập quá số lượng ký tự so với khai báo

Bạn không thể kiểm tra được các thao tác của người dùng. Trường hợp bạn khai báo 1 mảng ký tự gồm 10 phần tử, nhưng người dùng cố ý (hoặc vô ý) nhập 1 chuỗi nhiều hơn 10 phần tử. Lúc này, vấn đề tràn mảng xảy ra, và chương trình của các bạn sẽ gặp lỗi.

Ví dụ:

#include <iostreamvàgt;
using namespace std;

int main()
{
	char szAddress[10];

	cout << "Nhap dia chi: ";
	cin >> szAddress;

	cout << "Dia chi cua ban la: " << szAddress << endl;

	return 0;
}

Output:

Khắc phục 2 vấn đề nhập chuỗi bằng phương thức std::cin.getline()

Hàm std::cin.getline() sẽ đọc toàn bộ các ký tự từ keyboard (bao gồm khoảng trắng ‘ ‘) cho đến khi gặp ký tự enter ‘n’ (mặc định). Nếu số lượng ký tự nhập vào to hơn độ dài truyền vào hàm, mọi ký tự dư thừa sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ:

#include <iostreamvàgt;
using namespace std;

int main()
{
	char szAddress[20];

	cout << "Nhap dia chi: ";
	cin.getline(szAddress, 20);

	cout << "Dia chi cua ban la: " << szAddress << endl;

	return 0;
}

Output:

Với phương pháp này, bạn sẽ khắc phục được vấn đề nhập khoảng trắng và đảm bảo không bị tràn mảng.

Tổng kết

Qua bài học này, bạn đã hiểu rằng bản chất và cách sử dụng Mảng ký tự trong C++ (C-style strings).

Trong bài tiếp theo, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về CÁC THAO TÁC TRÊN MẢNG KÝ TỰ (C-style strings) trong C++.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung. Hãy để lại comment hoặc phản hồi của mình để phát triển nội dung tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt thắc mắc trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để thu được sự trợ giúp từ cộng đồng.

See also  1 USD Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam? 1 USD To VND 2021 – BankCredit