1.1 – ĐĂNG NHẬP

Thực hiện đăng nhập để sử dụng dịch vụ:
1) Kết nối đến SSID (tên nguồn phát wifi) của NetNam
2) Mở trình duyệt website (Mạng internet Explorer, Chrome, FireFox, Cốc Cốc,…)
3) Truy cập website bất kỳ để xuất hiện Trang đăng nhập
VD: truy cập website bất kỳ 

http://zing.vn


4) Nhập username@mạng internet, password & chọn Đăng nhập

So với một số Thiết bị người dùng, sau thời điểm kết nối đến SSID của NetNam, trang đăng nhập sẽ tự động xuất hiện.

Lưu ý:


Thao tác đăng nhập có thể không thành công nếu:
1) Người dùng mở Trang đăng nhập đã được lưu từ Trang chính (Startup page) hoặc Bookmark (Favorite) của trình duyệt website
2) Người dùng mở Trang đăng nhập trực tiếp từ đường dẫn: 

Một số thông báo hiển thị tại trang đăng nhập:


– Tên đăng nhập không đúng
– Mật khẩu không đúng
– Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng
– Tài khoản đã hết dung tích
– Tài khoản đã hết hạn sử dụng
– Tài khoản đang được sử dụng (đã đăng nhập nhưng chưa đăng xuất)
– Liên hệ nhà sản xuất (lỗi đăng nhập phát sinh từ Nhà sản xuất)

Thực hiện đăng nhập để sử dụng dịch vụ:1) Kết nối đến SSID (tên nguồn phát wifi) của NetNam2) Mở trình duyệt website (Mạng internet Explorer, Chrome, FireFox, Cốc Cốc,…)3) Truy cậpđể xuất hiệnVD: truy cập website bất kỳ

http://vnexpress.net

4) Nhập username@mạng internet, password & chọnĐối với một số Thiết bị người dùng, sau thời điểm kết nối đến SSID của NetNam, trang đăng nhập sẽ tự động xuất hiện.Thao tác đăng nhập có thểnếu:1) Người dùng mở Trang đăng nhập đã được lưu từ Trang chính (Startup page) hoặc Bookmark (Favorite) của trình duyệt web2) Người dùng mở Trang đăng nhập trực tiếp từ đường dẫn:

http://wifi.netnam.vn/login/

– Tên đăng nhập không đúng- Mật khẩu không đúng- Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng- Tài khoản đã hết dung lượng- Tài khoản đã hết hạn sử dụng- Tài khoản đang được sử dụng (đã đăng nhập nhưng chưa đăng xuất)- Liên hệ nhà sản xuất (lỗi đăng nhập phát sinh từ Nhà sản xuất)

1.2 – ĐĂNG XUẤT

Thực hiện đăng xuất khi ngưng sử dụng dịch vụ:
1) Mở trình duyệt website
2) Truy cập Trang đăng xuất
3) Chọn logoff

Nếu các ứng dụng tại thiết bị Người dùng hoàn toàn ngưng kết nối mạng internet, sau 15 phút – tài khoản sẽ tự động đăng xuất

Thực hiện đăng xuất khi ngưng sử dụng dịch vụ:1) Mở trình duyệt web2) Truy cập

http://logoutwifi.netnam.vn

để xuất hiện3) ChọnNếu các ứng dụng tại thiết bị Người dùng hoàn toàn ngưng kết nối mạng internet, sau 15 phút – tài khoản sẽ tự động đăng xuất

1.3 – ĐỔI MẬT KHẨU

Lưu ý:


Người dùng không sử dụng mật khẩu đơn giản (123456, 123123, 123456789,…) để tránh bị mất tài khoản

1) Mở trình duyệt website, truy cập Xác minh tài khoản
(hoặc truy cập đường dẫn 
2) Tại bảng NetNam Wifi Manager nhập username@mạng internet, password & chọn OK
3) Tại góc phải, phía trên cùng của trang, chọn Change Password (hình ổ khóa)

4) Tại New Password nhập mật khẩu mới, chọn Save

Người dùng không sử dụng mật khẩu đơn giản (123456, 123123, 123456789,…) để tránh bị mất tài khoản1) Mở trình duyệt website, truy cập

http://wifi.netnam.vn

& chọn(hoặc truy cập đường dẫn

http://hotspot0.hcmc.netnam.vn/yfi

2) Tại bảngnhập username@mạng internet, password & chọn3) Tại góc phải, phía trên cùng của trang, chọn(hình ổ khóa)4) Tạinhập mật khẩu mới, chọn

1.4 – KIỂM TRA TÀI KHOẢN

1) Mở trình duyệt website, truy cập Xác minh tài khoản
(hoặc truy cập đường dẫn 
2) Tại bảng NetNam Wifi Manager nhập username@mạng internet, password & chọn OK

a) Thông tin chung:

1) Tại thực đơn chính, tại User Detail, chọn General Detail, chọn thẻ Usage
2) Cột Time Used hiển thị tổng thời gian đã sử dụng
3) Cột Data Used hiển thị tổng dung tích đã sử dụng (giá trị làm tròn)
4) Cột Data Avail hiển thị tổng dung tích sót lại (giá trị làm tròn)
* Tổng dung tích = Data Used + Data Avail

b) Thông tin cụ thể:

1) Tại thực đơn chính, tại User Detail, chọn General Detail, chọn thẻ Activity
2) Cột Started hiển thị thời điểm đăng nhập, với dòng dưới cùng là thời điểm tài khoản khởi đầu được kích hoạt
3) Cột Stoped hiển thị thời điểm đăng xuất, với Still Active = tài khoản đang được sử dụng
4) Cột Duration hiển thị khoảng thời gian từ thời điểm đăng nhập đến thời điểm đăng xuất hoặc đến thời điểm still active
5) Cột MAC hiển thị MAC thiết bị đã sử dụng tài khoản, với nhiều giá trị MAC trổ tài tài khoản đã được nhiều thiết bị sử dụng
6) Cột Data Total hiển thị tổng dung tích đã sử dụng (Data TX = upload, Data RX = download)

See also  Hướng Dẫn Đăng Nhập 2 Tài Khoản Zalo Trên 1 Điện Thoại, Máy Tính Cùng Lúc

1) Mở trình duyệt website, truy cập

http://wifi.netnam.vn

& chọn(hoặc truy cập đường dẫn

http://hotspot0.hcmc.netnam.vn/yfi

2) Tại bảngnhập username@mạng internet, password & chọn1) Tại thực đơn chính, tại, chọn, chọn thẻ2) Cộthiển thị tổng thời gian đã sử dụng3) Cộthiển thị tổng dung tích đã sử dụng (giá trị làm tròn)4) Cộthiển thị tổng dung tích sót lại (giá trị làm tròn)* Tổng dung tích = Data Used + Data Avail1) Tại thực đơn chính, tại, chọn, chọn thẻ2) Cộthiển thị thời điểm đăng nhập, với dòng dưới cùng là thời điểm tài khoản khởi đầu được kích hoạt3) Cộthiển thị thời điểm đăng xuất, với Still Active = tài khoản đang được sử dụng4) Cộthiển thị khoảng thời gian từ thời điểm đăng nhập đến thời điểm đăng xuất hoặc đến thời điểm still active5) Cộthiển thị MAC thiết bị đã sử dụng tài khoản, với nhiều giá trị MAC trổ tài tài khoản đã được nhiều thiết bị sử dụng6) Cộthiển thị tổng dung tích đã sử dụng (Data TX = upload, Data RX = download)

1.5 – KICK TÀI KHOẢN

Người dùng chỉ có thể thực hiện thao tác kick nếu tài khoản đang được sử dụng (đã đăng nhập nhưng chưa đăng xuất)

1) Mở trình duyệt website, truy cập Xác minh tài khoản
(hoặc truy cập đường dẫn 
2) Tại bảng NetNam Wifi Manager nhập username@mạng internet, password & chọn OK
3) Tại góc phải, phía trên cùng của trang, chọn Kick myself off (hình chiếc giày) & chọn Yes

Người dùng chỉ có thể thực hiện thao tác kick nếu tài khoản đang được sử dụng (đã đăng nhập nhưng chưa đăng xuất)1) Mở trình duyệt website, truy cập

http://wifi.netnam.vn

& chọn(hoặc truy cập đường dẫn

http://hotspot0.hcmc.netnam.vn/yfi

2) Tại bảngnhập username@mạng internet, password & chọn3) Tại góc phải, phía trên cùng của trang, chọn(hình chiếc giày) & chọn

1.6 – MUA TÀI KHOẢN ONLINE

Để có thể giao dịch, bên mua cần đăng ký dịch vụ 

mạng internet banking

 của ngân hàng

[1]

 Số thẻ (không phải số tài khoản giao dịch)

[2]

 Ngày phát hành (tháng/năm)

[3]

 Tên in trên thẻ, tên chủ thẻ thanh toán

Mở trình duyệt website, truy cập Mua thẻ online

a) Tại Cụ thể giao dịch:


1) Nhập Họ & TênSmartphone của bên mua
2) Nhập địa chỉ Thư điện tử của bên mua để Nhà sản xuất gửi thông tin tài khoản nếu giao dịch thành công
3) Chọn Mệnh giá thẻ cần mua

b) Tại thông tin thẻ giao dịch (thẻ ngân hàng của bên mua):


1) Nhập Tên chủ thẻ thanh toán
VD: TRAN VIET AN
2) Nhập Số tài khoản dùng để thanh toán (số tài khoản giao dịch không phải số thẻ)
VD: 0071005475218
3) Chọn Tên ngân hàng phát hành thẻ
VD: Vietcombank – Vietcombank
4) Chọn Thanh toán

c) Tại website onepay (tùy ngân hàng, có thể không có ở đây):


1) Chọn biểu tượng ngân hàng phát hành thẻ tương ứng với Tên ngân hàng đã chọn
2) Nhập Tên in trên thẻ
VD: TRAN VIET AN
3) Nhập Số thẻ (không phải số tài khoản giao dịch)
VD: 9704366804330504029
4) Nhập Ngày phát hành theo chuẩn tháng tháng/năm năm
VD: in trên thẻ 08/13 = tháng 08 năm 2013
5) Chọn Tiếp tục

d) Tại website ngân hàng:


Thực hiện xác thực tài khoản thẻ ngân hàng của bên mua

Trường hợp giao dịch thất bại:


1) Tại Kết quả giao dịch hiện thông báo nội dung phát sinh vấn đề so với giao dịch
2) Chọn Giao dịch lại hoặc Hủy giao dịch

Trường hợp giao dịch thành công:


1) Tại Kết quả giao dịch hiện thông báo nội dung giao dịch thành công
2) Tại Thông tin thẻ giao dịch xuất hiện thông tin tài khoản đã được mua (username, password)
3) Nhà sản xuất gửi thông tin tài khoản (username, password) đến địa chỉ thư điện tử bên mua đã nhập tại cụ thể giao dịch

Để có thể giao dịch, bên mua cần đăng ký dịch vụcủa ngân hàngSố thẻ (không phải số tài khoản giao dịch)Ngày phát hành (tháng/năm)Tên in trên thẻ, tên chủ thẻ thanh toánMở trình duyệt website, truy cập

See also  Cách Đăng Ký Wechat Không Cần Quét Mã 2021❤️️Cách Tạo Nhanh

http://wifi.netnam.vn

& chọn1) Nhậpcủa bên mua2) Nhập địa chỉcủa bên mua để Nhà sản xuất gửi thông tin tài khoản nếu giao dịch thành công3) Chọncần mua1) NhậpVD: TRAN VIET AN2) Nhập(số tài khoản giao dịch không phải số thẻ)VD: 00710054752183) Chọnphát hành thẻVD: Vietcombank – Vietcombank4) Chọn1) Chọnphát hành thẻ tương ứng vớiđã chọn2) NhậpVD: TRAN VIET AN3) Nhập(không phải số tài khoản giao dịch)VD: 97043668043305040294) Nhậptheo chuẩn tháng tháng/năm nămVD: in trên thẻ 08/13 = tháng 08 năm 20135) ChọnThực hiện xác thực tài khoản thẻ ngân hàng của bên mua1) Tạihiển thị thông báo nội dung phát sinh vấn đề so với giao dịch2) Chọnhoặc1) Tạihiển thị thông báo nội dung giao dịch thành công2) Tạixuất hiện thông tin tài khoản đã được mua (username, password)3) Nhà sản xuất gửi thông tin tài khoản (username, password) đến địa chỉ thư điện tử bên mua đã nhập tại

2.1 – ENABLE WLAN

WLAN là cổng kết nối wifi của Thiết bị người dùng
1) Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa số Run
2) Tại cửa sổ Run, tại Open nhập ncpa.cpl, chọn OK để mở cửa sổ Network Connections
3) Tại cửa sổ Network Connections, right click vào biểu tượng WLAN, chọn Enable

WLAN là cổng kết nối wifi của Thiết bị người dùng1) Nhấn tổ hợp phímđể mở cửa số2) Tại cửa sổ Run, tạinhập, chọnđể mở cửa sổ3) Tại cửa sổ Network Connections, right click vào, chọn

2.2 – XEM TRẠNG THÁI WLAN

WLAN là cổng kết nối wifi của Thiết bị người dùng.
Nguồn phát wifi bao gồm Access Point, Router wifi,…

1) Nhấn tổ hợp phím Windows + R 

[1]

 để mở cửa số Run 

[2]

2) Tại cửa sổ Run, tại Open nhập cmd, chọn OK để mở cửa sổ cmd 

[3]

3) Tại cửa sổ cmd, nhập netsh wlan show interfaces, nhấn Enter

a) WLAN ở trạng thái disable – hiện thông báo:


There is no wireless interface on the system
Hosted network status: Not available
* Phải thực hiện thao tác enable WLAN

b) WLAN ở trạng thái enable – một số thông tin cơ bản:


1) Tại Description hiển thị mô tả thiết bị WLAN
2) Tại Physical address hiển thị MAC của WLAN
3) Tại State hiển thị trạng thái kết nối của WLAN & Nguồn phát wifi, với:
– disconnected: WLAN không kết nối với Nguồn phát wifi
– connected: WLAN đang kết nối với Nguồn phát wifi
4) Tại SSID hiển thị SSID mà WLAN đang kết nối với Nguồn phát wifi
5) Tại BSSID hiển thị MAC của Nguồn phát wifi
6) Tại Receive rate (Mbps) & Transmit rate (Mbps) hiển thị vận tốc kết nối từ WLAN đến Nguồn phát wifi
7) Tại Signal hiển thị chất lượng kết nối từ WLAN đến Nguồn phát wifi

WLAN là cổng kết nối wifi của Thiết bị người dùng.Nguồn phát wifi bao gồm Access Point, Router wifi,…1) Nhấn tổ hợp phímđể mở cửa số2) Tại cửa sổ Run, tạinhập, chọnđể mở cửa sổ3) Tại cửa sổ cmd, nhập, nhấnThere is no wireless interface on the systemHosted network status: Not available* Phải thực hiện thao tác enable WLAN1) Tạihiển thị mô tả thiết bị WLAN2) Tạihiển thị MAC của WLAN3) Tạihiển thị trạng thái kết nối của WLAN & Nguồn phát wifi, với:- disconnected: WLAN không kết nối với Nguồn phát wifi- connected: WLAN đang kết nối với Nguồn phát wifi4) Tạihiển thị SSID mà WLAN đang kết nối với Nguồn phát wifi5) Tạihiển thị MAC của Nguồn phát wifi6) Tạihiển thị vận tốc kết nối từ WLAN đến Nguồn phát wifi7) Tạihiển thị chất lượng kết nối từ WLAN đến Nguồn phát wifi

2.3 – XÓA TẤT CẢ SSID ĐANG LƯU TẠI THIẾT BỊ NGƯỜI DÙNG

Việc xóa SSID đang lưu tại Thiết bị người dùng & thực hiện kết nối lại cải tổ khá nhiều chất lượng kết nối từ WLAN đến Nguồn phát wifi (Access Point, Router wifi, …)

1) Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa số Run
2) Tại cửa sổ Run, tại Open nhập cmd, chọn OK để mở cửa sổ cmd
3) Tại cửa sổ cmd, nhập netsh wlan delete profile *, nhấn Enter

Sau khoảng thời gian câu lệnh đúng được thực hiện, cửa sổ cmd sẽ xuất hiện thông báo đã báo xóa các SSID đang lưu tại thiết bị Người dùng theo cú pháp:
Profile “…” is deleted from interface “…”

Việc xóa SSID đang lưu tại Thiết bị người dùng & thực hiện kết nối lại cải tổ khá nhiều chất lượng kết nối từ WLAN đến Nguồn phát wifi (Access Point, Router wifi, …)1) Nhấn tổ hợp phímđể mở cửa số2) Tại cửa sổ Run, tạinhập, chọnđể mở cửa sổ3) Tại cửa sổ cmd, nhập, nhấnSau khi câu lệnh đúng được thực hiện, cửa sổ cmd sẽ xuất hiện thông báo đã báo xóa các SSID đang lưu tại thiết bị Người dùng theo cú pháp:

See also  KUBET | KU CASINO ?️ Trang chủ đăng ký, đăng nhập nhà cái số 1 châu Á

2.4 – ĐO BĂNG THÔNG DỊCH VỤ

Kết quả thống kê đường truyền dịch vụ cần phải được ghi nhận trực tiếp tại cổng kết nối mạng (LAN, WLAN) của Thiết bị người dùng mà không qua server trung gian (như 

Lưu ý:


Một số nguyên nhân có thể tác động đến kết quả thống kê đường truyền dịch vụ:
– Sóng wifi bị suy giảm
– Người dùng khác cùng sử dụng đường truyền dịch vụ trong lúc thống kê

Trợ giúp ghi nhận đường truyền qua LAN, WLAN:


1) Windows:
Windows 7: tại Task Manager, chọn Networking để hiển thị Wi-Fi (WLAN) & Ethernet (LAN)
Windows 8: tại Task Manager, chọn Performance để hiển thị Wireless Network Connection (WLAN) & Local Network (LAN)

Để mở Task Manager: nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc

2) Software:

Kết quả thống kê đường truyền dịch vụ cần phải được ghi nhận trực tiếp tại cổng kết nối mạng (LAN, WLAN) của Thiết bị người dùng mà không qua server trung gian (như

www.speedtest.net

Một số nguyên nhân có thể tác động đến kết quả thống kê đường truyền dịch vụ:- Sóng wifi bị suy giảm- Người dùng khác cùng sử dụng đường truyền dịch vụ trong lúc đo đạc1) Windows:Windows 7: tại, chọnđể hiển thị Wi-Fi (WLAN) & Ethernet (LAN)Windows 8: tại, chọnđể hiển thị Wireless Network Connection (WLAN) & Local Network (LAN)Để mở Task Manager: nhấn tổ hợp phím2) Software:

www.rokario.com

(bản miễn phí),

www.bwmonitor.com

(bản miễn phí), …

2.5 – ĐO BĂNG THÔNG DỊCH VỤ – PHẦN MỀM ROKARIO

Software Rokario trợ giúp ghi nhận đường truyền dịch vụ tại cổng kết nối mạng (LAN, WLAN) của Thiết bị người dùng

a) Download:


Mở trình duyệt website, truy cập miễn phí

b) Tùy chỉnh:


Sau khoảng thời gian download, thực hiện thiết lập & mở chương trình:
1) Right click vào giao diện chương trình, chọn settings
2) Chọn thẻ General, đánh dấu chọn Always on top để chương trình luôn hiển thị, không bị ứng dụng khác che khuất
3) Chọn thẻ Themes, chọn icon Rokario để hiển thị giao diện đầy đủ
4) Chọn thẻ General, tại Network adapter to monitor, chọn Tự động-Detect để chương trình tự chọn cổng kết nối mạng của Thiết bị người dùng (LAN, WLAN) cho việc hiển thị đường truyền
* Có thể tự lựa chọn cổng kết nối mạng bằng cách click vào mũi tên chỉ xuống

c) Tổng hợp:


Mở trình duyệt website & thực hiện download 

song song

 tại 

nhiều

 website
VD: Download song song tại youtube.com, volam.zing.vn,…
Chương trình ghi nhận đường truyền:

[1]

 Tại …Mbit/sec incoming hiển thị đường truyền đang download (xanh lá trên đồ thị)

[2]

 Tại …KB/sec outgoing hiển thị đường truyền đang upload (xanh dương trên đồ thị)

[3]

 Tại Kbit/sec incoming and outgoing hiển thị các giá trị đã được download & upload (trục dọc)
VD: Đường truyền download cao nhất là 5600 Kbit/sec (khoảng 5,46 Mbit/sec)

d) Một số nhà cung cấp khi sử dụng chương trình:


1) Viết tắt: Byte là B, bit là b
2) 1 Byte = 8 bits
3) 1 Mb = 1024 Kb
4) 1024KB = 8192 Kb (8Mb)

Software Rokario trợ giúp ghi nhận đường truyền dịch vụ tại cổng kết nối mạng (LAN, WLAN) của Thiết bị người dùngMở trình duyệt website, truy cập

www.rokario.com

& chọnSau khi download, thực hiện thiết lập & mở chương trình:1) Right click vào giao diện chương trình, chọn2) Chọn thẻ, đánh dấu chọnđể chương trình luôn hiển thị, không bị ứng dụng khác che khuất3) Chọn thẻ, chọn iconđể hiển thị giao diện đầy đủ4) Chọn thẻ, tại, chọnđể chương trình tự chọn cổng kết nối mạng của Thiết bị người dùng (LAN, WLAN) cho việc hiển thị đường truyền* Có thể tự lựa chọn cổng kết nối mạng bằng cách click vào mũi tên chỉ xuốngMở trình duyệt website & thực hiện downloadtạiwebsiteVD: Download song song tại youtube.com, volam.zing.vn,…Chương trình ghi nhận đường truyền:Tạihiển thị đường truyền đang download (xanh lá trên đồ thị)Tạihiển thị đường truyền đang upload (xanh dương trên đồ thị)Tạihiển thị các giá trị đã được download & upload (trục dọc)VD: Đường truyền download cao nhất là 5600 Kbit/sec (khoảng 5,46 Mbit/sec)1) Viết tắt: Byte là B, bit là b2) 1 Byte = 8 bits3) 1 Mb = 1024 Kb4) 1024KB = 8192 Kb (8Mb)