Tài liệu Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi nguyện vọng trực tuyến năm 2021, và xử lí những lỗi thường gặp khi thay đổi nguyện vọng. Các thí sinh, phụ huynh nên đọc kĩ để tránh sai sót khi điều chỉnh nguyện vọng.

QUY ĐỊNH VÀ LƯU Ý KHI THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRỰC TUYẾN

 

1. Tài khoản và mật khẩu

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Hệ thống thực hiện điều chỉnh NVĐKXT bằng phương thức trực tuyến, dùng mã OTP để xác  nhận việc thực hiện điều chỉnh NVĐKXT. Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh  là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khoảng thời gian được  cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp  lại. Thí sinh tự phụ trách bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống của mình.

2. Thí sinh muốn điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến phải đăng ký số smartphone. Nếu thí sinh chưa khai số smartphone hoặc đổi số smartphone thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh NVĐKXT có thể khai báo lại.

3. Lịch điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Thí sinh thực hiện điều chỉnh NVĐKXT theo  phương thức trực tuyến (Được thay đổi tối đa 03  lần trong thời gian này)

Từ 8 giờ 00 ngày 29/8/2021 đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2021

2

Thí sinh thực hiện điều chỉnh tổng số nguyện  vọng, thông tin ưu tiên tuyển sinh bằng Phiếu  điều chỉnh ĐKXT

Từ 29/8/2021

đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2021

4. Mỗi thí sinh được điều chỉnh NVĐKXT 03 lần trong thời gian quy định và  chỉ được điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến.

5. Khi điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng  trong tổng số NVĐKXT đã đăng ký, không thêm được số lượng nguyện vọng đã đăng  ký, không điều chỉnh được ưu tiên khu vực và/hoặc ưu tiên đối tượng. Trường hợp muốn  thêm nguyện vọng và/hoặc điều chỉnh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải thực hiện  bằng Phiếu và nộp trực tiếp cho ĐTN.

6. Thí sinh điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến có thể thay đổi toàn bộ các nguyện  vọng hoặc một số nguyện vọng cũ bằng các nguyện vọng mới nhưng số lượng nguyện  vọng không được tăng thêm.

7. Thí sinh sau khoảng thời gian thực hiện điều chỉnh NVĐKXT phải nhấn Lưu thông tin và  phải xác minh ngay trước khi xác nhận đăng ký. Sau thời điểm đăng ký thành công, thoát khỏi  hệ thống và đăng nhập lại để xác minh lại việc thay đổi đã thành công chưa (năm 2019,  2020 có hiện tượng một số thí sinh sau khoảng thời gian nhập thông tin thay đổi lên Hệ thống coi như  là xong không nhấn nút lưu sau khoảng thời gian hết hạn điều chỉnh NVĐKXT xác minh lại mới phát  hiện thông tin vẫn như cũ, lúc đó Hệ thống đã khóa).

8. Thí sinh, căn cứ vào quyết sách ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT và các quy  định hiện hành để rà soát điền các thay đổi về ưu tiên đối tượng (nếu có) vào Phiếu điều  chỉnh ĐKXT nộp cho ĐTN để update lên hệ thống. 

9. Thí sinh muốn điều chỉnh NVĐKXT tăng so với đăng ký ban đầu hoặc có điều  chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điền vào Phiếu điều chỉnh ĐKXT và nộp  cho ĐTN.  

10. Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng  thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong  Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định hoặc thí sinh có điều chỉnh ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng. Thí sinh phải điền đầy  đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh ĐKXT và gửi trực tiếp về ĐTN để cán bộ PC  update vào CSDL của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

11. Hệ thống sẽ KHÔNG cho phép điều chỉnh NVĐKXT từ 17 giờ 00 ngày  05/9/2021.

12. Thí sinh có thể đến các ĐTN để được hướng dẫn và trợ giúp điều chỉnh NVĐKXT bằng phương thức trực tuyến.

 >>> Mời quý phụ huynh và học viên tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRỰC TUYẾN NĂM 2021

1. Mô tả tổng quát các bước thực hiện

Bước

Tên bước

Ghi chú

1.

Đăng nhập

Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp

2.

Vào tính năng Thay đổi  NVĐKXT

 

3.

In danh sách nguyện vọng

Danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

4.

Thay đổi nguyện vọng

Thí sinh có thể thực hiện thao tác: xóa, thêm,  sửa, sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng

5.

Lưu thông tin

 

6.

Xác nhận đăng ký

Sau thời điểm đã xác nhận đăng ký, thí sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng nữa.

7.

Kết thúc

Thoát khỏi tính năng điều chỉnh NVĐKXT

8.

Xác minh

Đăng nhập lại tính năng điều chỉnh  NVĐKXT và xác minh lại nguyện vọng đã  điều chỉnh.

2. Hướng dẫn sử dụng chi tiết

Bước 1: Đăng nhập

a) Dùng cho đợt THỰC HÀNH điều chỉnh NVĐKXT (từ ngày 24-25/08/2021):

– Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

 – Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND (Lưu ý số CMND là số CMND hoặc mã  định danh khi thí sinh đăng ký dự thi).

– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp  khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khoảng thời gian được cấp thì dùng mật khẩu  đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

Lưu ý: Kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh tại đại chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn sẽ bị xóa toàn thể sau khoảng thời gian kết thúc đợt thực  hành. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện  vọng ĐKXT từ ngày 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021.

 b) Dùng điều chỉnh chính thức NVĐKXT: (từ ngày 29/08-05/09/2021)

– Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Tên đăng nhập: Số CMND (Lưu ý số CMND là số CMND hoặc mã định danh khi thí sinh  đăng ký dự thi).

– Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp  khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khoảng thời gian được cấp thì dùng mật khẩu  đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau:

Bước 2: Vào tính năng Thay đổi NV ĐKXT

Chọn tính năng Thay  đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ thực đơn chương trình

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  – Sau thời điểm  chọn  tính năng,  màn hình Thông  tin đăng  ký  nguyện  vọng  của thí sinh hiển thị:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

– Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Lưu  ý: Thí  sinh  có  thể thực  hiện  một  trong  các  thao  tác: Sắp  xếp  lại  thứ tự nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới nguyện vọng.

Bước 4.1 Thay đổi thứ tự nguyện vọng

– Để thay  đổi  thứ tự nguyện vọng,  thí  sinh  nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  – Sau đó nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV” để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  – Sau thời điểm nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần như sau:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4.2: Xóa nguyện vọng

  – Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng “Thùng rác màu đỏ” của nguyện vọng đó:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  – Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi Danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4.3: Thêm mới nguyện vọng

Lưu ý: Nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như trong hình sau:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4.4: Sửa nguyện vọng

– Để sửa 1 nguyện  vọng  trong  danh  sách  nguyện  vọng,  thí  sinh  nhấn  biểu  tượng “Hình bút chì” của nguyện vọng đó:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  – Trên  màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn nghề, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 5: Lưu thông tin

– Sau thời điểm đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 6: Xác nhận đăng ký

  – Sau thời điểm điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số smartphone đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp:
TSO <Số báo danhvàgt; gửi 6058

  – Sau  khi  soạn  tin  theo  đúng  cú  pháp,  hệ thống  trả về một  tin  nhắn  có  mã  xác thực như sau:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 7: Kết thúc

  – Sau thời điểm nhấn OK, màn hình hiện thông báo sửa nguyện vọng thành công tiếp tục nhấn nút OK:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

 

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Sau  khi  nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 8: Xác minh thông tin điều chỉnh NVĐKXT

Sau thời điểm thí sinh đã điều chỉnh NVĐKXT thành công, thoát khỏi tính năng điều chỉnh NVĐKXT và Hệ thống.

Đó đăng nhập lại Hệ thống, vào tính năng điều chỉnh NVĐKXT.

Vào trang thông  tin  nguyện  vọng, thí  sinh  thực  hiện  In  danh  sách  nguyện vọng sau khoảng thời gian điều chỉnh và lưu lại:

Lưu  ý: Để việc  điều  chỉnh NVĐKXT thành  công,  thí  sinh  phải  thực  hiện  điều chỉnh NVĐKXT đầy  đủ các  bước,  không  được  bỏ qua  hoặc  dừng  lại  khi  chưa thực hiện xong bước cuối cùng.

MỘT SỐ THẮC MẮC VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

STT

Nội dung thắc mắc

Nguyên nhân – Cách khắc phục

1
Không  điều  chỉnh  được nguyện vọng ĐKXT
Chức  năng  điều  chỉnh  nguyện  vọng  ĐKXT chạy  không  ổn  định  trên  một  số trình  duyệt.
Khuyến  cáo sử  dụng  trình  duyệt  Firefox  hoặc Chrome trên PC để thực hiện điều chỉnh ĐKXT.

2
Thí  sinh  không  biết  đăng nhập hệ thống
Thí sinh truy cập trang: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
Sau  đó  nhập  thông  tin  tài  khoản  đã được  cấp
(CMND,  mã đăng nhập) để đăng nhập vào hệ thống.

3
Thí  sinh  chưa  nhận  được mã đăng nhập

Cách  1:  Thí  sinh  kiểm  tra  tin nhắn hộp thư online  của  thí  sinh (tin nhắn hộp thư online đã điền trong hồ sơ bản cứng), hệ thống sẽ  tự  động  gửi  thông  tin  tài  khoản  bao  gồm (CMND,  mã  đăng  nhập)  vào  tin nhắn hộp thư online  sau  khi Điểm tiếp nhận hồ sơ nhập phiếu đăng ký của thí sinh.

Cách 2: Thí sinh liên hệ với ĐTN để lấy thông tin tài khoản.

4
Thí  sinh  đăng  nhập  hệ thống báo sai mã xác nhận
Thí sinh cần nhập đúng mã xác nhận, có phân biệt chữ hoa thường.

5
Thí  sinh  đăng  nhập  hệ thống  báo  Bạn  nhập  sai  Số CMND hoặc mã đăng nhập
Thí  sinh  kiểm  tra  lại  kỹ  thông  tin  tài  khoản (CMND, mã đăng nhập) của mình, trường hợp nếu  vẫn  sai  thì  cần  liên  hệ  ngay  với  Điểm ĐTN để yêu cầu cấp lại mã đăng nhập.

6
Thí  sinh  quên  mã  đăng nhập

Cách  1:  Thí  sinh  nhấn  vào  link  “Quên  mã đăng nhập” trên  màn  hình Đăng nhập sau đó làm theo các bước để lấy mã đăng nhập.

Cách  2:  Trong  trường  hợp  thí  sinh  không  có hoặc  không  nhớ  hoặc  sai  tin nhắn hộp thư online  thí  sinh  cần liên  hệ  với  ĐTN  để  yêu  cầu  cấp  lại  mã  đăng nhập.

7
Thí  sinh  muốn  thay  đổi  số điện  thoại  tin nhắn hộp thư online,  số  smartphone nhưng không được
Việc  thay  đổi  tin nhắn hộp thư online,  số  điện  thoại  do  thí  sinh thực  hiện  phụ  thuộc  vào  thời  gian  do  Bộ  quy định,  nếu  ngoài  thời  gian  cho  phép,  thí  sinh phải liên hệ với ĐTN để được update tin nhắn hộp thư online, số smartphone.

8
Thí  sinh  tìm  kiếm  trường, nghề  để  đăng  ký  nhưng không thấy
Những  trường  này  không  có  trong  cơ  sở  dữ liệu  hệ  thống  =>  thí  sinh  tìm  hiểu  lại  phương thức tuyển sinh của những trường này.

9
Thí sinh đã đăng ký NVXT vào  trường  nhưng không được xét tuyển
Nguyên  nhân: trước  khi  thí  sinh điều  chỉnh NVĐKXT chính thức đã được thực hành điều chỉnh  NVĐKXT.  Sau  thời  gian  thực  hành,  dữ liệu  đăng  ký  trước  đó sẽ  bị  xóa.  Tuy  nhiên, nhiều thí sinh cứ nghĩ là không bị xóa NV nên không thực hiện điều chỉnh NVĐKXT lại dẫn đến không được xét tuyển.

10
Thí sinh soạn tin nhắn theo đúng cú pháp TSO  gửi  đến  tổng  đài thành  công  nhưng  không thu được tin nhắn trả về
Thí  sinh  liên  hệ  với  hotline  1800  8000  nhánh số 2 để được trợ giúp

11
Thí sinh soạn tin nhắn theo cú  pháp  TSO gửi  đến  tổng  đài nhưng  không  thể  gửi  được (tin nhắn có dấu chấm than hoặc báo tin nhắn lỗi)

Trường hợp này do số smartphone thí sinh đang sử dụng đăng ký gói dịch vụ chặn gửi tin nhắn đến tổng đài giá trị tăng trưởng của nhà mạng.

Thí sinh vui lòng xác minh với nhà mạng phân phối dịch vụ như sau:
– Thuê bao Viettel: Gọi 198 hoặc 18008098
– Thuê bao Mobifone: Gọi 9090
– Thuê bao Vinaphone: Gọi 18001091
– Thuê bao Vietnamobile: Gọi 789
– Thuê bao Gmobile: Gọi 199

12
Thí  sinh  gặp  vướng  mắc trong  quá  trình  điều  chỉnh NVĐKXT
Thí  sinh  liên  hệ  với  hotline  1800  8000  nhánh số 2 để được trợ giúp

 

See also  Hướng dẫn lập trình Flask – Phần 5: Xử lý đăng nhập – Thai's Tech Blog