Ngày đăng: 03/07/2014, 16:21

YẾN, TẠ, TẤN I/ Mục đích, yêu cầu Giúp HS – Bước đầu nhận ra được về độ lớn của Yến, tạ, tấn; mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và kilôgam. – Biết chuyển hóa nhà cung cấp đo khôi lượng ( từ nhà cung cấp lớn ra nhà cung cấp bé ) – Biết thực hiện phép tính với các số lượng ( trong phạm vi đã học ) – Thứ tự các số – Cách nhận ra giá trị của từng chữ số, số theo hàng và lớp III/ Các hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Xác minh bài cũ : 1. Tất cả chúng ta đã học được những lớp nào ? 2. Mỗi lớp có mấy hàng ? Cho ví dụ 3. Muốn đọc số có nhiều chữ số ta phải làm gì ? 4. Muốn viết số có nhiều chữ số ta làm thế nào ? II.Bài mới – HS trả lời 1/ Giới thiệu bài : Ngày hôm nay tất cả chúng ta học qua dạng mới là nhà cung cấp đo khối lượng. Các em sẽ được học về độ lớn cũng như mối quan hệ giữa chúng. 2. Bài giảng :  Giới thiệu nhà cung cấp đo khối lượng yến, tạ, tấn a. Giới thiệu nhà cung cấp yến – Yêu cầu HS nêu lại các nhà cung cấp đo khối lượng đã học – GV giới thiệu : Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục kg người ta còn dùng nhà cung cấp yến. – GV ghi lên bảng: 1 yến = 10 kg – Yêu cầu HS đọc 1 yến = 10 kg 10 kg = 1 yến Vậy mua 2 yến gạo tức là mua bao nhiêu kg gạo ? Có 10 kg khoai tức là có mấy yến khoại ? b. Giới thiệu tạ – HS nhắc nhiều em – 20 kg – 1 yến khoai. – GV giới thiệu để đo các vật nặng hơn yến người ta còn dùng nhà cung cấp tạ. – GV ghi lên bảng 1 tạ = 10 yến – Yêu cầu HS đọc : 1 tạ = 10 yến 10 yến = 1 tạ => Vậy mua 2 tạ gạo là mua bao nhiêu yến Mua 2 tạ gạo là mua bao nhiêu kg gạo ? – Có 10 yến gạo tức là có mấy tạ gạo c. Giới thiệu tấn – GV giới thiệu để đo các vật nặng hàng chục ta người ta còn dùng nhà cung cấp tạ. – GV ghi lên bảng 1 tấn = 10 tạ 1 tấn = 1000 kg – Yêu cầu HS đọc : 1 tấn = 10 tạ 10 tấn = 1000 kg 1000 kg = 1 tấn 10 tạ = 1 tấn – Vậy mua 3 tấn gạo là mua bao nhiêu tạ gạo ? Bao nhiêu kg gạo ? – HS nhắc nhiều em – 20 yến gạo – 200 kg gạo 2 tạ gạo – HS đọc nhiều em – 30 tạ – 3000 kg – 30 tạ – Có 3000 kg gạo là có mấy tạ gạo , bao nhiêu tấn gạo ?  Thực hành Bài 1 : Cho HS nêu yêu cầu – Yêu cầu HS làm bài – HS và GV tổng kết điền đúng a. Con bò cân nặng 2 tạ b. Con gà cân nặng 2 kg c. Con voi cân nặng 2 tấn Bài 2: – GV hướng dẫn HS làm chung 1 yêu cầu Ví dụ : 5 yến = ? kg 1 yến = 10 kg 5 yến = 5 x 10 = 50 kg vậy 5 yến = 50 kg – Yêu cầu HS làm bài tập – GV và HS nêu kết quả đúng a. 1 yến = 10 kg 5 yến = 50 kg 10 kg = 1 yến 8 yến = 80 kh – 3 tấn gạo – HS nhận xét – HS nêu – HS làm bài. Lớp nhận xét 1 yến 7 kg = 17 kg 5 yến 3 kg = 53 kg b. 1 tạ = 10 yến 4 tạ = 40 yến 10 yến = 1 tạ 2 tạ = 20 yến 1 tạ = 100 kg 2 tạ = 200 kg 100 kg = 1 tạ 9 tạ = 900 kg 4 tạ 60 kg = 460 kg c. 1 tấn = 10 tạ 3 tấn = 30 tạ 10 tạ = 1 tấn 8 tấn = 80 tạ 1 tấn = 1000 kg 2 tấn 85 kg = 2085 kg Bài 3: – Yêu cầu HS làm bài – HS và GV nhận xét và nêu kết quả đúng 18 yến + 26 yến = 44 yến 648 tạ – 75 tạ = 573 tạ 135 tạ x 4 = 530 tạ 512 tấn : 8 = 64 tấn Bài 4 : Yêu cầu HS đọc đề bài toán – HS làm bài – Lớp nhận xét – HS đọc bài toán – HS làm bài. Lớp nhận xét, sửa sai. – Yêu cầu HS tóm tắt rồi làm bài vào vở – HS và GV tổng kết đúng Chuyến trước : Chuyến sau : Giải 3 tấn = 30 tạ Chuyến sau xe đó chở được số muối 30 + 3 = 33 ( tạ ) Cả 2 chuyến xe chở được số muối : 30 + 33 = 63 ( tạ ) Đáp số : 63 tạ 3. Củng cố, dặn dò : – Yêu cầu HS trả lời 1 yến = ? kg 10 kg = ? yến 1 tạ = ? yến 10 yến = ? tạ 1 tấn = ? kg ? tạ – HS trả lời 3 t ấ n 3 t ạ ? t ạ 1000 kg ? tạ = ? tấn *Bài sau : Bảng nhà cung cấp đo khối lượng . = 44 yến 648 tạ – 75 tạ = 573 tạ 135 tạ x 4 = 530 tạ 512 tấn : 8 = 64 tấn Bài 4 : Yêu cầu HS đọc đề bài toán – HS làm bài – Lớp nhận xét – HS đọc bài toán -. YẾN, TẠ, TẤN I/ Mục đích, yêu cầu Giúp HS – Bước đầu nhận ra được về độ lớn của Yến, tạ, tấn; mối quan hệ giữa yến, tạ, tấn và kilôgam. – Biết chuyển hóa nhà cung cấp. tạ 9 tạ = 900 kg 4 tạ 60 kg = 46 0 kg c. 1 tấn = 10 tạ 3 tấn = 30 tạ 10 tạ = 1 tấn 8 tấn = 80 tạ 1 tấn = 1000 kg 2 tấn 85 kg = 2085 kg Bài 3: – Yêu cầu HS làm bài – HS và GV nhận xét

See also  Bằng Reset Rank Liên Quân Mùa 14, Bảng, Reset Rank Liên Quân Mùa 14, Bảng

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo án toán lớp 4 – YẾN, TẠ, TẤN pdf, Giáo án toán lớp 4 – YẾN, TẠ, TẤN pdf, Giáo án toán lớp 4 – YẾN, TẠ, TẤN pdf