Trang này giải thích làm thế nào để đăng nhập vào BKeL và tìm các khóa học của các bạn, với những lời khuyên khắc phục sự cố cho sinh viên, giáo viên và trợ giảng.

Đăng nhập vào BKeL

 1.  Để đăng nhập vào Moodle, hãy truy cập trực tiếp 

  http://e-learning.hcmut.edu.vnMybk ở Mục dùng chung chọn Bách Khoa E-learning

  . hoặc từ

 2. Trên link đăng nhập phía trên góc phải màn hình, nhấp 

  Đăng nhập

  . Trang

   Chọn loại đăng nhập

   sẽ mở ra. Hiển thị hai dòng 

  Cán bộ / Sinh viên ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Quản trị hệ thống / Người dùng khác

  . Sinh viên và cán bộ chọn và nhấn vào dòng trước tiên để đăng nhập vào BKeL thông qua trang xác thực tập trung. Trang xác thực tập trung sẽ mở ra

  .

 3. Nhập 

   Tên đăng nhập

   và 

  Mật khẩu

   của các bạn và nhấp nút 

  Đăng nhập

   hoặc nhấn 

  enter 

   trên keyboard.  Tên đăng nhập là tên trong tài khoản thư điện tử sinh viên do trường ĐH Bách Khoa TP.HCM phân phối nhưng chỉ nhập phần đầu của chuỗi ký tự thư điện tử không bao gồm “

  @hcmut.edu.vn

  “. Ví dụ tài khoản thư điện tử 

  nguyenvana@hcmut.edu.vn

   thì 

  tên đăng nhập

   là 

  nguyenvana

  Mật khẩu

   là mật khẩu của thư điện tử. 

  Lưu ý

   : Nếu đăng nhập sai quá ba lần thì tài khoản sẽ bi khóa 15 phút. Nếu không đăng nhập được thì vui lòng liên hệ 

  Cửa số 6 phòng huấn luyện ở tòa nhà A1

   để reset lại mật khẩu.

   .

Sinh viên, giáo viên và trợ giảng không thể đăng nhập vào BKeL nên liên hệ với Tổ kỹ thuật phòng huấn luyện.

Trọng yếu! Đăng xuất khỏi BKeL

Khi bạn đã hoàn thiện sử dụng BKeL, đăng xuất và thoát khỏi trình duyệt của các bạn . 

 1. Để đăng xuất khỏi BKeL, ở trên cùng bên phải của trang, nhấp vào đăng xuất. Các Website Thoát trang sẽ mở ra với thông báo “Bạn đã bị đăng xuất. Hãy đóng trình duyệt của bạn để đảm bảo Web Auth cookie bị phá hủy.” 
  Lưu ý : Bạn cũng có thể nhấp vào Đăng xuất ở cuối bất kỳ trang Moodle nào.
 2. Thoát trình duyệt của các bạn để đảm bảo phiên đăng nhập Website của các bạn bị đóng. 
  Đây là một bước trọng yếu trên PC dùng chung hoặc PC công cộng : Nếu bạn không thoát khỏi trình duyệt của mình, trong một giờ tiếp theo (khi phiên đăng nhập của các bạn hết hạn) bất kỳ ai sử dụng trình duyệt đó trên PC bạn đang sử dụng sẽ có quyền truy cập vào tài khoản của các bạn trên BKeL và các dịch vụ sử dụng xác thực đăng nhập Website.

Không đăng nhập được vào BKeL

Nếu đã có tài khoản thư điện tử Bách Khoa mà không đăng nhập được vào BKeL có thể:

 • Nếu không đăng nhập được qua cổng xác thực tập trung mà cũng không thể đăng nhập vào tài khoản thư điện tử qua Gmail thì tài khoản thư điện tử  không chuẩn xác hoặc không đúng mật khẩu. Giáo viên vui lòng liên hệ Ban quản lý mạng, sinh viên liên hệ Cửa số 6 tòa nhà A1 Phòng Đào Tạo để reset lại tài khoản.
 • Đăng nhập được vào tài khoản thư điện tử qua Gmail mà không đăng nhập được BKeL qua cổng xác thực tập trung có thể do bạn chưa có tài khoản trên BKeL,  vui lòng liên hệ với 

  Tổ kỹ thuật – Kios Phòng Đào Tạo

   để được cấp tài khoản

  .

 • Có thể do sự cố mạng hoặc sự cố hệ thống, vui lòng liên hệ 

  Tổ kỹ thuật – Kios Phòng Đào Tạo

   để biết thông tin.

Tìm khóa học của các bạn

Khi bạn lần trước tiên đăng nhập vào BKeL, hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang . Trong Trang của tôi sẽ hiển thị danh sách các khóa học mà bạn đang tham gia được sắp xếp theo học kỳ hoặc theo danh sách khóa học.

Truy cập nhanh các khóa học

 1. Tìm khối điều hướng ở mục Khóa học của tôi . Bạn sẽ thấy link đến các khóa học của các bạn trong khối này.
 2. Nhấp vào tên khóa học . Trang khóa học  sẽ mở ra.

Link bảng điều khiển các môn học và hoạt động cần lưu ý

 1. Trong khối Điều hướng  hoặc trong thực đơn chính của website, hãy nhấp vào Trang của tôi. Trang  Trang của tôi sẽ mở hiển thị khối Tổng quan khóa học. Lưu ý: Trang có thể tải trong thời gian lâu hơn.
 2. Trên Trang tổng quan khóa học , bạn sẽ tìm thấy các link đến mỗi khóa học mà bạn tham gia. Nhấp vào Tên Khóa học để mở trang Khóa học.
 3. Trong mỗi Khóa học, bất kỳ loại hoạt động nào cần lưu ý sẽ được liệt kê. Nhấp vào một loại hoạt động được liệt kê, ví dụ: Bạn có bài tập lớn cần lưu ý , để mang ra danh sách các cụ thể về các hoạt động, bao gồm ngày hết hạn, với các link trực tiếp đó các trang hoạt động.

Những mẹo xử lí sự cố

Nếu bạn không thấy một khóa học trong Trang của tôi mà bạn đã sở hữu thời khóa biểu, nguyên nhân có thể BKeL chưa update dữ liệu mới lên hệ thống:

Gỡ rối cho sinh viên

 • Có thể BKeL chưa nhận  hoặc đang update dữ liệu danh sách khóa học mới.
 • Khóa học có thể không  mở cho sinh viên. Hãy chắc rằng xác minh thời khóa biểu đã có tên của các bạn trong lớp học.
 • Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi tìm kiếm khóa học, vui lòng liên hệ với 

  Tổ kỹ thuật – Kios Phòng Đào Tạo

  .

Gỡ rối cho Giáo viên

 • Có thể BKeL chưa nhận hoặc đang update dữ liệu danh sách hóa học mới.
 • Nếu giáo viên đã có thời khóa biểu mà chưa thấy khóa học trên BKeL vui lòng liên hệ 

  với 

  Tổ kỹ thuật – Kios Phòng Đào Tạo

   (ĐT nội bô : 5258).

Khắc phục sự cố cho trợ giảng

 • Trợ giảng được giáo viên cấp quyền trong khóa học. Nếu không tìm thấy khóa học vui lòng giáo viên của khóa học.
 • Giáo viên có thể xem Gán quyền người dùng trong khóa học

See also  3CX PhoneSystem for Windows: Tự tạo một hệ thống tổng đài nội bộ