Phần trăm khối lượng là gì. Công thức tính phần trăm khối lượng. Phương pháp, cách tính phần trăm khối lượng khi biết khối lượng và khi không biết khối lượng.

Công thức tính phần trăm khối lượng là một trong những đề tài trọng tâm của chương trình hóa lớp 10 và lớp 11. Vậy cụ thể công thức tính thành phần phần trăm theo khối lượng là gì? Lý thuyết công thức tính phần trăm khối lượng lớp 10? Cách thức tính ra sao? Nội dung dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn, cùng theo dõi nhé!

1. Khối lượng là gì?

Khái niệm

Khối lượng vừa trổ tài đặc tính của vật thể vật lý vừa là thước đo khả năng chống lại gia tốc của nó (thay đổi trạng thái chuyển động) khi một lực ròng được vận dụng. Khối lượng của một vật thể cũng xác nhận sức mạnh của lực mê hoặc của nó so với các vật thể khác.

Khối lượng là gì?

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp cơ bản của khối lượng là kilôgam (kg).

2. Phần trăm khối lượng là gì?

Phần trăm khối lượng chính là thứ sẽ cho biết tỷ lệ phần trăm của mỗi nguyên tố trong hợp Hóa chất.

Phần trăm khối lượng là gì?

Phần trăm khối lượng là gì?

3. Công thức tính phần trăm khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng khi biết khối lượng

Để tính phần trăm khối lượng khi đã biết khối lượng ta thực hiện tính theo công thức: Phần trăm khối lượng = Khối lượng chất/Khối lượng hỗn hợp x 100%.

Công thức tính phần trăm khối lượng khi đã biết khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng khi đã biết khối lượng

Trong số đó:

+ Khối lượng chất: Khối lượng chất cần tính phần trăm.

+ Khối lượng hỗn hợp: Khối lượng các chất tạo ra hỗn hợp đó.

Công thức tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng

Để tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng của chất cần tính ta sử dụng công thức: Phần trăm khối lượng = Khối lượng mol/Khối lượng hợp chất x 100%.

Công thức tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng

See also  Các cách tính tổng nhanh trong Excel, nhiều cách hay và lạ

Trong số đó:

+ Khối lượng mol: Khối lượng của 1 mol nguyên tố.

+ Khối lượng hợp chất: Khối lượng của 1 mol hợp chất.

Lưu ý: Khi bài không có khối lượng, chúng ta nên dùng khối lượng mol.

4. Phương pháp, cách tính phần trăm khối lượng khi biết khối lượng

Để thực hiện giải một bài toán tính phần trăm khối lượng khi biết khối lượng ta phải thực hiện lần lượt các bước sau:

Tính khối lượng hỗn hợp

Trước hết, bạn cần tính được khối lượng hỗn hợp. Khi hiểu rằng khối lượng của hợp chất hoặc nguyên tố, bạn chỉ cần cộng chúng lại với nhau để có được khối lượng hỗn hợp hay dung dịch đó.

Xác nhận khối lượng chất cần tìm phần trăm khối lượng

Khi đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng của chất nào đó, thì có nghĩa là bạn cần tìm khối lượng chất đó theo tỷ lệ phần trăm với tổng khối lượng toàn bộ thành phần. Hãy viết khối lượng chất cần tìm % khối lượng cũng là tử số trong công thức tính phần trăm khối lượng.

Cách tính phần trăm khối lượng khi đề bài đã cho khối lượng

Cách tính phần trăm khối lượng khi đề bài đã cho khối lượng

Thay các biến số vào phương trình tính phần trăm khối lượng

Khi đã xác nhận được giá trị mỗi biến số, hãy thay các số ấy vào công thức.

Tính phần trăm khối lượng

Tiến hành tính % khối lượng chất đó bằng cách lấy khối lượng chất nhân với 100 và chia cho khối lượng hỗn hợp.

5. Phương pháp, cách tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng

Để thực hiện giải một bài toán tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng ta phải thực hiện lần lượt các bước sau:

Viết công thức hóa học

Bạn tiến hành viết công thức hóa học của các chất. Tuy nhiên, nếu đề bài đã cho công thức hóa học, bạn hãy chuyển qua bước tiếp theo.

Tìm khối lượng nguyên tố trong hợp chất

Bạn có thể dùng bảng tuần hoàn hóa học để có thể tra cứu trọng lượng phân tử nguyên tố nếu không nhớ. Khối lượng nguyên tử sẽ được viết ở phía bên dưới ký hiệu hóa học. Sau đó, viết khối lượng nguyên tố trong hợp chất đó.

See also  Các bài toán tính nhanh lớp 6-trọn bộ bài luyện tập tính nhanh

Phương pháp tính phần trăm khối lượng khi đề bài không cho biết khối lượng

Phương pháp tính phần trăm khối lượng khi đề bài không cho biết khối lượng

Nhân nguyên tử khối với số mol

Khi đã xác nhận được số mol của các nguyên tố trong hợp chất, tỷ số đó sẽ được tính bằng con số nhỏ bên dưới trong công thức hóa học hợp chất.

Tính khối lượng tổng của hợp chất

Hãy cộng khối lượng các nguyên tố trong hợp chất lại với nhau, sau đó tính khối lượng tổng của hợp chất dựa vào khối lượng tính theo tỷ số mol.

Thay các biến số vào phương trình phần trăm khối lượng

Khi đã xác nhận được chất cần tính phần trăm khối lượng và các giá trị biến số, hãy thay chúng vào công thức để tính % khối lượng.

6. Bài tập vận dụng công thức tính phần trăm khối lượng có giải đáp

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Thành phần % khối lượng nguyên tố Na có trong NaCl:

A. 39,32 %.

B. 40,02%.

C. 38,32%.

D. 39,45%.

Lời giải: A.

Khối lượng mol của chất đã cho: MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g.

Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của nguyên tố Na có trong hợp chất:

%Na = (23.100)/58,5 = 39,32 %.

Câu 2: Thành phần % khối lượng nguyên tố Al có trong Al2O3:

A. 51,49%.

B. 47,06%.

C. 52,94%.

D. 39,45%.

Lời giải: C.

Khối lượng mol của chất đã cho: MAl2O3 = 23.2+16.3 = 102.

Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của nguyên tố Al có trong hợp chất:

%Al = (27.2.100)/102 = 52,94%.

Một số bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết

Một số bài tập trắc nghiệm có lời giải cụ thể

Câu 3: Thành phần % khối lượng nguyên tố S có trong H2SO4:

A. 2,04%.

B. 65,31%.

C. 32,94%.

D. 32,65%.

Lời giải: D.

Khối lượng mol của chất đã cho: MH2SO4 = 1.2 + 32 + 16.4 = 98g.

Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của nguyên tố S có trong hợp chất:

%S = (32.100)/98 = 32,65%.

Câu 4: Thành phần % khối lượng nguyên tố O có trong MK2CO3:

See also  Cách tính phần trăm giảm giá. Công thức tính phần trăm lãi suất ngân hàng

A. 56,5%.

B. 8,7%.

C. 32,94%.

D. 34,8%.

Lời giải: D.

Khối lượng mol của chất đã cho: MK2CO3 = 39.2 + 16.3 = 138g.

Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của nguyên tố O có trong hợp chất:

%O = (16.3.100)/138 = 34,8%.

Bài tập tự luận

Câu 1: Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố hóa học có mặt trong các hợp chất sau: Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

Lời giải:

+ MFe(NO3)2 = 56 + 14.2 + 16.3.2 = 180.

%Fe = 56/180.100% = 31,11%.

%N = 28/180.100% = 15,56%.

%O = 100% – 31,11% – 15,56% = 53,33%.

+ MFe(NO3)3 = 56 + 14.2 + 16.3.3 = 228.

%Fe = 56/228.100% = 24,56%.

%N = 28/228.100% = 12,28%.

%O = 100% – 24,56% – 12,28% = 63,16%.

Một số bài tập tự luận

Một số bài tập tự luận

Câu 2: Lập công thức hóa học của hợp chất A gồm 40% Cu, 20% S, 40% O, biết khối lượng mol của A là 160.

Lời giải:

Gọi công thức hóa học của hợp chất hữu cơ A là CuxSyOz, ta có:

mCu = (40.160)/100 % = 64 g => nCu = 1 mol.

mS = (20.160)/100% = 32 g => nS = 1 mol.

mO = (40.160)/100% = 64 g => nO = 2 mol.

Vậy CTHH của hợp chất A là: CuSO2.

7. Một số lưu ý cần nắm về dạng tính phần trăm khối lượng

– Phân biệt được dạng bài tính phần trăm để vận dụng đúng công thức.

– Đọc kĩ đề bài trước khi làm để không bỏ lỡ những dữ kiện trọng yếu.

– Sử dụng máy tính cầm tay khi thực hiện tính toán để có kết quả nhanh và đúng nhất.

Một số lưu ý cần nắm

Một số lưu ý cần nắm

– Thuộc các công thức tính toán phần trăm khối lượng cũng như các công thức có thể liên quan.

– Thường xuyên làm bài tập để trau dồi tuyệt kỹ giải bài.

Trên đây là bài viết hướng dẫn tính phần trăm khối lượng. Rất mong bài viết hữu ích với bạn và hẹn tái ngộ ở những bài viết sau!

Trung Tâm Bảo Hành chuyên cấp cứu máy tính điện thoại máy tính bảng ổ cứng 24/7 cho khách hàng.

Trung Tâm Bảo Hành chuyên cấp cứu máy tính điện thoại máy tính bảng ổ cứng 24/7 cho khách hàng.