Hình vuông là một nội dung trọng yếu trong toán học và được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn cuộc sống. Do đó, công thức tính chu vi hình vuông cũng được sử dụng rất nhiều trong học tập và cả thực tiễn. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm vững về công thức tính chu vi hình vuông.

Vì vậy, qua nội dung dưới đây sẻ chia sẻ đến quý độc giả nội dung liên quan đến Công thức tính chu vi hình vuông

>>>>> Tham khảo: Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Dấu hiệu nhận ra hình vuông?

Hình vuông là một hình học khá thân thuộc trong toán học và rõ ràng là môn hình học. Trả lời thắc mắc hình vuông là gì hay nói cách khác xác nhận những dấu hiệu để nhận ra về hình vuông. Hình vuông trước hết là một tứ giác có 4 cạnh. Tuy nhiên, hình vuông khác với các hình sót lại là hình vuông có 4 cạnh bằng nhau. Đồng thời hình vuông có 4 góc vuông và các cặp cạnh đối mặt song song và bằng nhau.

Tóm lại hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau, có bốn góc vuông và có các cặp cạnh đối mặt song song và bằng nhau.

Xem xét hình vẽ ta có hình vuông ABCD

Trong số đó, các cạnh AB=BC=CD=DA

Có 4 góc vuông gồm: Góc A; Góc B; Góc C;

và góc D, bốn góc đều bằng 90 độ

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông ta được tính theo công thức lấy cạnh nhân 4 hay nói cách khác chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh cộng lại với nhau.

Ta có công thức tính chu vi hình vuông như sau:

P = a x 4

Trong số đó:

P là chu vi hình vuông

a là độ dài một cạnh của hình vuông

Ví dụ:

Tính chu vi hình vuông ABCD có cạnh dài 5 cm

Bài giải:

Chu vi hình vuông ABCD là:

5 x 4 = 20 cm

Đáp số: 20 cm

Tính chu vi hình vuông MNPQ biết độ dài cạnh bằng 10 cm

Bài giải

Chu vi hình vuông MNPQ là

10 x 4 = 40 cm

Đáp số: 40 cm

Một số lưu ý khi tính chu vi hình vuông:

Khi tính chu vi hình vuông cần nên lưu ý đến một số nội dung như sau:

– Trước khi thực hiện tính chu vi vi hinh vuông thì phải đảm nói rằng các cạnh của hình vuông phải cùng nhà cung cấp đo, nếu là cm thì toàn bộ là cm, hoặc nếu là m thì toàn bộ phải dùng m. Trong trường hợp đề bài cho các nhà cung cấp của hình vuông khác nhau thì cần đổi về cùng nhà cung cấp đo và sau đó mới thực hiện phép tính diện tích hình vuông.

– Nhà cung cấp của chu vi hình vuông là nhà cung cấp đo độ dài, đây là điểm khác so với nhà cung cấp đo diện tích. Nhà cung cấp đo chu vi hình vuông vẫn được dùng là nhà cung cấp thường =, ví dụ như m, cm…

– Một lưu ý khá trọng yếu nữa là cần phải học và nắm kĩ về công thức tính chu vi hình vuông vì công thức tính chu vi khá là giống với công thức tính diện tích do đó nếu không nắm vững thì dễ nhầm lẫn và mang ra kết quả sai.

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông được hiểu là phần diện tích mặt phẳng của hình vuông mà ta có thể nhìn thấy được.

Ta có công thức: Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân cạnh.

Hay ta có công thức tính diện tích hình vuông như sau:

S = a x a

Trong số đó:

S: diện tích của hình vuông

a: Cạnh hình vuông

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 5 cm. Hãy tính diện tích hình vuông đã cho.

Bài giải:

Diện tích hình vuông ABCD là:

5 x 5 = 25cm2

Đáp số: 25cm2

Ví dụ 2: Cho hình vuông ABCD có cạnh có độ dài là 4 cm. Tính diện tích hình vuông đã cho trên.

Bài giải:

Diện tích hình vuông ABCD là

4 x 4 = 16 cm2

Đáp số: 16 cm2

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Bên cạnh hình vuông thì hình chữ nhật cũng là hình khá thân thuộc so với học tập và có tính ứng dụng cao trong đời sống. Do đó chúng tôi sẽ giới thiệu đến độc giả về công thức tính diện tích hình chữ nhật để quý độc giả nắm vững.

Trước tiên, ta cần tìm hiểu hình chữ nhật là gì? Hình chữ nhật là hình tứ giác có các cặp cạnh đối mặt song song và bằng nhau, hình chữ nhật có bốn góc vuông.

Chu vi hình chữ nhật được hiểu là tổng độ dài các cạnh cộng lại với nhau. Đây cũng là một điểm giống nhau giữa chu vi của các hình. Tuy nhiên để thuận tiện hơn cho việc tính toán và ghi nhớ công thức này so với những loại hình khác nhau sẽ có các công thức tính khác nhau.

Ta có công thức: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2.

Ta có công thức như sau:

P = (a + b) x 2

Trong số đó:

P là chu vi hình chữ nhật

a là chiều dài hình chữ nhật

b là chiều rộng hình chữ nhật

Ví dụ: Hãy tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết chiều dài hình chữ nhật là 4 cm; chiều rộng là 3 cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(4 + 3) x 2 = 14cm

Đáp số: 14cm

Một số lưu ý khi tính chu vi hình chữ nhật:

– Khi tính chu vi hình chữ nhật thì hãy đảm nói rằng các cạnh của hình chữ nhật phải cùng nhà cung cấp đo,nếu là cm thì toàn bộ là cm, hoặc nếu là m thì toàn bộ phải dùng m. Trong trường hợp đề bài cho các nhà cung cấp của hình chữ nhật khác nhau thì cần đổi về cùng nhà cung cấp đo và sau đó mới thực hiện phép tính chu vi hình chữ nhật.

– Một lưu ý khá trọng yếu khi tính chu vi hình chữ nhật là cần nắm vững công thức tính chu vi hình chữ nhật tránh nhầm lẫn với công thức tính các hình khác.Và một lưu ý là công thức tính chu vi hình chữ nhật thì phải thực hiện phép tính tổng chiều dài và chiều rộng sau đó mới lấy kết quả của phép tính cộng sau đó mới nhân với 2.

Trên đây là nội dung nội dung về Công thức tính chu vi hình vuông. Chúng tôi hi vọng sẽ phân phối những thông tin có lợi đến độc giả.

>>>>>> Tham khảo: Công thức tính diện tích hình vuông

See also  Cách tính vòng quay hàng tồn kho cực kỳ chính xác