Trong môn hình học ta được học về nhiều loại hình khác nhau, tuy nhiên trong số đó thì hình chữ nhật là một nội dung trọng yếu và có tính ứng dụng cao. Do đó, công thức tính chu vi hình chữ nhật cũng rất trọng yếu. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm vững về công thức tính chu vi hình chữ nhật.

Vì vậy, qua nội dung dưới đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý độc giả nội dung liên quan đến công thức tính chu vi hình chữ nhật.

>>>>> Tham khảo: Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật?

Hình chữ nhật là một nội dung trọng yếu trong toán học và nhất là trong hình học, đây được xem là một loại hình thân thuộc nhất trong môn toán. Hình chữ nhật cũng có tính ứng dụng cao trong thực tiễn cuộc sống. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật là một tứ giác có 4 góc vuông và có các cặp cạnh song song và bằng nhau.

Xem xét hình chữ nhật dưới đây ta thấy:

Hình chữ nhật ABDC có:

Các cạnh AB = CD và cạnh AC = BD

Có 4 góc vuông gồm: Góc A; Góc B; Góc C; và góc D, bốn góc đều bằng 90 độ.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được hiểu là tổng độ dài các cạnh cộng lại với nhau. Đây cũng là một điểm giống nhau giữa chu vi của các hình. Tuy nhiên để thuận tiện hơn cho việc tính toán và ghi nhớ công thức này so với những loại hình khác nhau sẽ có các công thức tính khác nhau.

Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật như sau: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2.

Ta có công thức như sau:

P = (a + b) x 2

Trong số đó:

P là chu vi hình chữ nhật

a là chiều dài hình chữ nhật

b là chiều rộng hình chữ nhật

Ví dụ: Hãy tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết chiều dài hình chữ nhật là 5 cm; chiều rộng là 2 cm.

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(5 + 2) x 2 = 20 cm

Đáp số: 20 cm

Một số lưu ý khi tính chu vi hình chữ nhật:

– Khi tính chu vi hình chữ nhật thì hãy đảm nói rằng các cạnh của hình chữ nhật phải cùng nhà cung cấp đo, nếu là cm thì toàn bộ là cm, hoặc nếu là m thì toàn bộ phải dùng m. Trong trường hợp đề bài cho các nhà cung cấp của hình chữ nhật khác nhau thì cần đổi về cùng nhà cung cấp đo và sau đó mới thực hiện phép tính chu vi hình chữ nhật.

– Một lưu ý khá trọng yếu khi tính chu vi hình chữ nhật là cần nắm vững công thức tính chu vi hình chữ nhật tránh nhầm lẫn với công thức tính các hình khác. Và một lưu ý là công thức tính chu vi hình chữ nhật thì phải thực hiện phép tính tổng chiều dài và chiều rộng sau đó mới lấy kết quả của phép tính cộng sau đó mới nhân với 2.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ lớn của mặt phẳng hình, là phần mặt phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Ta có quy tắc tính diện tích hình chữ nhật như sau: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Ta có công thức như sau:

S = a x b

Trong số đó:

S là diện tích hình chữ nhật

a là chiều dài hình chữ nhật

b là chiều rộng hình chữ nhật

Ví dụ: Hãy tính hình chữ nhật hình chữ nhật ABCD biết chiều dài hình chữ nhật là 4 cm; chiều rộng là 3 cm.

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

(4 x 3) = 12 cm2

Đáp số: 12 cm2

Ví dụ 2: Cho hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 5 cm, chiều rộng 4 cm. Hãy tính diện tích hình chữ nhật đã cho.

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là

5 x 4 = 20 cm2

Đáp số 20 cm2

Một số lưu ý khi tính diện tích hình chữ nhật:

– Khi tính diện tích hình chữ nhật thì hãy đảm nói rằng các cạnh của hình chữ nhật phải cùng nhà cung cấp đo,nếu là cm thì toàn bộ là cm, hoặc nếu là m thì toàn bộ phải dùng m. Trong trường hợp đề bài cho các nhà cung cấp của hình chữ nhật khác nhau thì cần đổi về cùng nhà cung cấp đo và sau đó mới thực hiện phép tính diện tích hình chữ nhật.

– Một lưu ý khá trọng yếu khi tính diện tích hình chữ nhật là cần nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật tránh nhầm lẫn với công thức tính các hình khác. Nếu sai công thức thì ắt hẳn sẽ dẫn theo kết quả hoàn toàn sai.

Công thức tính chu vi một số hình khác thường gặp

– Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông ta được tính theo công thức lấy độ dài cạnh nhân 4 hay nói cách khác chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh cộng lại với nhau.

Ta có công thức tính chu vi hình vuông như sau:

P = a x 4

Trong số đó:

P là chu vi hình vuông

a là độ dài một cạnh của hình vuông

Ví dụ:

Tính chu vi hình vuông ABCD có cạnh dài 6 cm

Bài giải:

Chu vi hình vuông ABCD là:

6 x 4 = 24 cm

Đáp số: 24 cm

– Công thức tính chu vi hình tròn

Hình tròn cũng là một hình khá thân thuộc trong toán học. Chu vi hình tròn được tính như sau:

Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy bán kính nhân 2 nhân 3.14 hoặc là lấy đường kính nhân 3.14.

Ta có công thức như sau:

C = 2 x r x 3,14

Hoặc C = d x 3,14

Trong số đó: C là chu vi hình tròn

r là bán kính hình tròn

d là đường kính đường tròn

Trên đây là nội dung nội dung về công thức tính chu vi hình chữ nhật, trông mong sẽ phân phối những thông tin có lợi đến độc giả.

>>>>>> Tham khảo: Công thức tính chu vi hình vuông

See also  Tinh Trùng Yếu Là Gì? Dấu Hiệu, Cách Kiểm Tra Và Điều Trị (2021)