Tuyết Thanh

Tri thức bảo hiểm nhân thọ

AIA sẽ thiết kế một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để giao kết với khách hàng dựa trên quy định bản mẫu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và chỉnh sửa, thêm vào một số thông tin khác nhưng vẫn đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA là sự trao đổi giữa bên mua bảo hiểm và AIA Việt Nam. Theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, AIA sẽ trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm AIA gồm những loại giấy tờ nào?

Hợp đồng bảo hiểm AIA sẽ được lập thành văn bản theo quy định. Một bộ hợp đồng bảo hiểm bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn yêu cầu bảo hiểm AIA
 • Giấy chứng thực bảo hiểm AIA
 • Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm AIA
 • Các trao đổi bằng văn bản khác (nếu có)
 • Hóa đơn đóng kỳ phí trước hết (nếu có)

Mẫu hồ sơ yêu cầu bảo hiểm AIA

Những thông tin trọng yếu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA

Một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA gửi đến khách hàng sẽ có rất nhiều nội dung khác nhau, tùy thuộc từng sản phẩm bảo hiểm rõ ràng và cụ thể. Tuy nhiên, theo quy chuẩn chung thì sẽ bao gồm 2 phần chính như sau:

Phần 1: Tên gọi của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Phần này thường có kết cấu gồm các nội dung là Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp/tử kỳ/vĩnh viễn + tên sản phẩm bảo hiểm.

Nếu doanh nghiệp sử dụng tên thương mại thì phải ghi kèm bên dưới cùng với chú thích được chấp thuận theo công văn số…/…..ngày… tháng….năm…. của Bộ Tài chính.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA

Hiện tại AIA đang phân phối rất nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác nhau phù hợp với mọi khách hàng

Phần 2: Một số nội dung chính của quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm

See also  3CX PhoneSystem for Windows: Tự tạo một hệ thống tổng đài nội bộ

Phần này sẽ bao gồm các mục chính sau:

 • Thông tin tóm tắt nhanh của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm AIA.
 • Phí đóng, phương thức đóng phí, định kỳ đóng phí.
 • Các quy định chung: Gồm các khái niệm; Hợp đồng bảo hiểm; Thời gian suy xét; Trách nhiệm phân phối thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm; Nhầm lẫn thống kê tuổi hoặc giới tính; Nghĩa vụ thống kê trung thực các thông tin cá nhân của bên mua bảo hiểm; Điều khoản miễn truy xét; Các thay đổi của hợp đồng bảo hiểm; Tạm ứng từ giá trị hoàn lại; Phí bảo hiểm; Số vốn bảo hiểm; Thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm; Sử dụng giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm; Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm.
 • Các điều khoản về quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm; Điều khoản ngoại trừ.
 • Khắc phục quyền lợi bảo hiểm: Đối tượng nhận quyền lợi bảo hiểm; Thủ tục khắc phục quyền lợi bảo hiểm; Nghĩa vụ minh chứng; Phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm; Thời hạn nộp, yêu cầu khắc phục quyền lợi bảo hiểm; Thời gian khắc phục quyền lợi bảo hiểm;
 • Khắc phục tranh chấp trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm nằm trong các điều khoản ngoại trừ nhưng người được bảo hiểm không chấp thuận và một số vấn đề khác trong quá trình tham gia bảo hiểm nhân thọ.
 • Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm. Bảng này sẽ bao gồm các thông tin về tuổi, quyền lợi tử vong, giá trị hoàn lại, bảo tức, tổng giá trị hoàn lại, mức phí đóng… theo từng năm hợp đồng.
 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng. Chính là bản phô tô có chữ ký tờ đơn yêu cầu bảo hiểm của bên mua bảo hiểm đã ký kết với công ty du học bảo hiểm.
 • Danh sách các bệnh xá bảo lãnh.
 • Thông tin thêm về Trung tâm tư vấn du học TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam).
See also  Sàn Binance bị lỗi, sập không đăng nhập được phải làm sao?

Tìm hiểu mức phí, quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ AIA để mang ra lựa chọn phù hợp nhất.

Cách tra cứu hợp đồng bảo hiểm AIA

Việc tra cứu thông tin trong hợp đồng là nhu cầu thiết yếu của khách hàng đang sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của AIA. Nội dung sẽ hướng dẫn bạn quy trình tra cứu đơn giản và dễ thực hiện nhất:

Bước 1: Truy cập vào Google và gõ từ khóa tìm kiếm “MyAIA”

Bước 2: Giao diện hiển thị với 2 lựa chọn:

– Bạn đã sở hữu tài khoản >> Chọn “Đăng nhập”. Giao diện hiển thị, bạn phải điền các thông tin sau để đăng nhập

 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Mã xác minh

Đăng nhập tài khoản MYAIA

Lưu ý:

Nếu bạn quên tên và mật khẩu đăng nhật trên MyAIA có thể xem video hướng dẫn dưới đây:

– Bạn chưa có tài khoản >> Chọn “Đăng ký”. Giao diện hiển thị bạn phải điền các thông tin sau để đăng ký

 • Số CMND/Hộ chiếu/CCCD Quý khách hàng đã đăng ký với AIA Việt Nam
 • Số hợp đồng đang có hiệu lực của Quý khách hàng
 • Tên đăng nhập (Tên đăng nhập có chứa tối thiểu 4 ký tự và không chứa khoảng trắng)

Đăng ký tài khoản MYAIA

 

Sau khoảng thời gian gửi thông tin đăng ký bạn sẽ thu được tin nhắn từ AIA Việt Nam, trong đó có chứa thông tin đăng nhập và mật khẩu đăng nhập.

Bước 3: Sau khoảng thời gian đăng nhập thành công khách hàng truy cập vào “MYAIA – BẢO HIỂM CỦA TÔI” để thực hiện tra cứu các thông tin thiết yếu trong hợp đồng bảo hiểm của mình.

Xem video hướng dẫn cụ thể cách đăng nhập, tra cứu thông tin hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA tại đây:

 

Thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm AIA

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng muốn yêu cầu chi trả quyền lợi thì cần điền đầy đủ các thông tin vào phiếu yêu cầu nhận quyền lợi hợp đồng bảo hiểm do AIA phân phối và gửi cho AIA thông qua đại lý bảo hiểm hoặc bất kỳ văn phòng nào của AIA trên toàn quốc.

See also  2 Cách Đăng Nhập Tài Khoản Acb Online, Cách Đăng Ký, Đăng Nhập

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức nhận quyền lợi bảo hiểm thông qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng hoặc nhận tiền mặt chứng cớ minh nhân dân tại ngân hàng mà khách hàng chỉ định. Các khoản tiền từ Quyền lợi hợp đồng bảo hiểm như quyền lợi tiền mặt định kỳ, quyền lợi đáo hạn có thể dùng để đóng phí bảo hiểm tái tục hoặc hoàn trả các khoản đã tạm ứng và/hoặc tham gia hợp đồng bảo hiểm mới.

Tham khảo thêm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ AIA để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA

Bạn có thể điều chỉnh các thông tin sau trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình trong quá trình tham gia bảo hiểm:

 • Thay đổi Bên mua bảo hiểm, hoặc/và thay đổi Người Thụ hưởng,
 • Tăng/giảm số vốn bảo hiểm của các sản phẩm đã tham gia,
 • Tham gia thêm sản phẩm bổ sung cho bản thân hoặc cho các thành viên khác trong nhà; hoặc hủy bỏ các sản phẩm bổ sung đã tham gia,
 • Thay đổi định kỳ đóng phí,
 • Thay đổi lựa chọn quyền lợi (so với sản phẩm An Phúc Vĩnh viễn Ưu việt hoặc An Phúc Thành Tài Ưu việt).

Tư vấn thêm về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA

Đăng ký ngay

Để điều chỉnh thông tin, bạn hãy điền đầy đủ thông tin trong phiếu yêu cầu điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm theo mẫu của AIA và gửi qua đại lý bảo hiểm hoặc bất kỳ văn phòng nào trên toàn quốc.

Như vậy, khi thu được bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA về sản phẩm mình đã tham gia, bạn cần đọc kỹ các thông tin trọng yếu ở trên. Nếu cần trả lời hoặc thay đổi thông tin, bạn hãy trao đổi ngay với đại lý để được trợ giúp trong 21 ngày suy xét.