Bạn đang quan tâm đến thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh hãy tìm hiểu nội dung sau để biết thêm thông tin về vấn đề này nhé.

Với các doanh nghiệp, các cá nhân hoạt động kinh doanh đăng chần chừ không biết cách tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh như vậy nào, các quy định về thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh, nội dung sau sẽ phân phối các thông tin về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp được xác nhận dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất thu nhập cá nhân. Trong 10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú thì thuế thu nhập cá nhân kinh doanh được vận dụng theo phương pháp khoán được quy định như sau:

1. Cá nhân kinh doanh là gì?

Theo Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC cá nhân kinh doanh là tên gọi chung của cá nhân cư trú gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ các ngành nghề, nghề nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề, nghề nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

 • Hành nghề độc lập trong những ngành nghề, nghề nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
 • Làm đại lý bán giá chuẩn so với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty tư vấn du học xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp
 • Hợp tác kinh doanh với tổ chức.
 • Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không thỏa mãn điều kiện được miễn thuế

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

Thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh được quy định như sau:

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, phương pháp xác nhận thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh được chia thành 4 nhóm sau đây:

 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán
 • Cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh
 • Cá nhân cho thuê tài sản
 • Cá nhân cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh trong các trường hợp này được quy định như sau:

 1. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
 2. Phép tắc vận dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh như sau:
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc toàn bộ các ngành nghề, nghề nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh, cá nhân cho thuê tài sản và cá nhân cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.
 • So với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác nhận cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) doanh thu tính thuế thực tiễn để xác nhận số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tiễn kinh doanh. 
 • Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được đơn vị thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác nhận cá nhân không phải nộp thuế giá trị tăng trưởng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác nhận cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.
 • Cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có vị trí kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như so với cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú
See also  Các loại tính từ trong tiếng Anh: Cách dùng&dấu hiệu nhận biết

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán rõ ràng và cụ thể như sau:

Căn cứ tính thuế so với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Rõ ràng và cụ thể như sau: 

Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn thể tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của đơn vị thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn. 

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác nhận được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác nhận không thích hợp thực tiễn thì đơn vị thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu

Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân vận dụng so với từng ngành nghề nghề nghề như sau:

 • Phân phối, phân phối hàng hóa: 0,5%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%.
 • Hoạt động kinh doanh khác: 1%. 

Cụ thể danh sách nghề nghề để vận dụng tỷ lệ thuế giá trị tăng trưởng, tỷ lệ  thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 công bố kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều ngành nghề, nghề nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu vận dụng so với từng ngành nghề, nghề nghề. 

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác nhận được doanh thu tính thuế của từng ngành nghề, nghề nghề hoặc xác nhận không phù phù hợp với thực tiễn kinh doanh thì đơn vị thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng ngành nghề, nghề nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Xác nhận số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Số thuế thu nhập cá nhân = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế

So với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm thực hiện việc xác nhận doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

See also  Số ngày làm việc trong tháng để đóng bhxh?

So với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh (không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, nghề nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác nhận doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày khởi đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, nghề nghề kinh doanh.

So với doanh thu theo hoá đơn thì thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

2. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp từng lần phát sinh.

Phép tắc vận dụng như sau:

 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có vị trí kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác nhận được doanh thu kinh doanh của cá nhân.

Kinh doanh không thường xuyên được xác nhận tùy thuộc vào dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng ngành nghề, nghề nghề và do cá nhân tự xác nhận để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh.

Vị trí kinh doanh cố định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: vị trí giao dịch, cửa hiệu, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi, … 

 • So với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác nhận cá nhân không phải nộp thuế giá trị tăng trưởng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.

 Xác nhận số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế

 • So với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng nếu thời điểm lập hoá đơn trước thời điểm chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá.
 • So với hoạt động vận tải, cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ nếu thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ trước thời điểm hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ.
 • So với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn trả công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thiện.

3. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp cho thuê tài sản.

Phép tắc vận dụng

 • Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hiệu, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo hướng dẫn tại điểm này gồm: phân phối nền tảng lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; phân phối nền tảng lưu trú lâu dài cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; phân phối nền tảng lưu trú cùng dịch vụ ăn uống và/hoặc các phương tiện tiêu khiển.

See also  Tâm hồn không tĩnh lặng - Cuốn sách dành cho người mắc chứng Rối loạn lưỡng cực

Dịch vụ lưu trú không bao gồm: phân phối nền tảng lưu trú lâu dài được xem như nền tảng thường trú như cho thuê căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm được phân loại trong nghề bds theo quy định của pháp luật về Hệ thống nghề kinh tế của Việt Nam.

 • So với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác nhận cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản.
 • Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác nhận cá nhân không phải nộp thuế giá trị tăng trưởng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác nhận cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

 Xác nhận số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân 5%

Thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế

Thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế là thời điểm khởi đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê tài sản.

4. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh so với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

Phép tắc vận dụng

 • Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty tư vấn du học xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán giá chuẩn.
 • So với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác nhận cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng số vốn hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản trợ giúp và các khoản thu khác mà cá nhân thu được trong năm dương lịch.

Xác nhận số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân 5%

Thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế

Thời điểm xác nhận doanh thu tính thuế là thời điểm công ty tư vấn du học xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân.

Như vậy nội dung trên đã phân phối những thông tin về thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh và các quy định về thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh. Trông mong nội dung trên sẽ giúp ích cho các độc giả về thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

Nếu có thắc mắc gì về thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Trung tâm tư vấn du học luật ACC để được tư vấn và trợ giúp.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Trung tâm tư vấn du học luật ACC hãy liên hệ để được trợ giúp nhé

 

Rate this post