Cách tính phần trăm đơn giản, dễ hiểu

Đôi lúc tỷ lệ phần trăm có thể gây chán nản vì không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nhớ được những gì tất cả chúng ta đã học ở trường. VnDoc.com xin gửi tới độc giả nội dung công thức tính phần trăm để độc giả cùng tham khảo và có thể giúp bạn biết cách tính phần trăm theo yêu cầu đề ra.

Tham khảo thêm: Công thức tính lãi suất

Ý nghĩa tỷ lệ phần trăm

Trong toán học, phần trăm là một tỷ số được ghi nhận dưới dạng phân số và có mẫu luôn bằng 100. Tuy nhiên, người ta thường trình diễn phần trăm dưới dạng một số được làm tròn, đi kèm với đơn vị % phía sau đó. Ví dụ như 2%, 15%, 100%,… tương tự.

Nhìn chung, % được sử dụng để biểu thị mức độ chiếm, hay độ lớn của một lượng này so với một lượng khác. Ví dụ như khi muốn miêu tả có 50 viên kẹo màu đỏ trong túi kẹo 100 viên, ta có thể rằng số kẹo màu đỏ chiếm tỉ lệ 50% trên tổng số viên kẹo có trong đó.

Công thức tính phần trăm

1. Tính phần trăm online

2. Tỷ lệ phần trăm là gì?

Tỷ lệ phần trăm là số đại lượng riêng phần có trong một trăm đại lượng tổng thể chứa nó (phương pháp này thường được vận dụng vào công nghệ Cân băng tải và Cân điện tử).

Trong toán học, phần trăm là tỉ số trổ tài dưới dạng phân số có mẫu số là 100. … Ký hiệu thường dùng là ký hiệu phần trăm “%”.

Ví dụ: 65% (đọc là “sáu mươi lăm phần trăm”) tương tự với 65/100, nói cách khác là 0,65.

3. Tính tỷ lệ phần trăm

3.1. Cách tính tỉ số phần trăm: (cộng, trừ, nhân, chia)

Để thực hiện các phép tính liên quan đến tỉ số phần trăm, ta thực hiện như với số bình thường rồi ghi kí hiệu % vào bên phải của kết quả đó.

3.2. Công tức tính tỉ lệ phần trăm:

Ví dụ: Lớp học VNDOC có 30 bạn, trong đó có 18 bạn nam. Hỏi tỷ lệ phần trăm của chúng ta nam trong lớp VNDOC là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Để tính tỉ lệ phần trăm giữa số a và số b, ta lấy a x 100 rồi chia cho b và ghi kí hiệu “%” vào đằng sau kết quả.

Lời giải:

Tỉ lệ phần trăm của nam so với tổng số lớp học là:

(18×100) : 30 = 60%

Đáp số: 60%

Tổng kết: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả: a.100 %

4. Các dạng toán về tỉ số phần trăm

+ Tìm tỷ số phần trăm của 2 số a và b

+ Tìm a% của một số a cho trước

+ Tìm số A biết a% của số đó

Tính tỷ lệ phần trăm là bài toán thiết thực được vận dụng rất nhiều vào thực tiễn. Trông mong với những tri thức cơ bản trên sẽ giúp các em nắm vững hơn về công thức tính phần trăm.

See also  Trắc nghiệm Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn

5. Công thức tính phần trăm trong Excel

5.1. Tìm tỉ lệ phần trăm của một tổng

Giả sử trung tâm tư vấn du học VNDOC đạt thu nhập $125.000 trong quý này và bạn cần tìm tỷ lệ phần trăm của $20.000 trong tổng này.

Để xác nhận, hãy chia $20.000 cho $125.000. Đây là công thức trong ô C2: =B2/A2. Kết quả được hiện là 0,16 vì ô C2 không được định dạng là một tỷ lệ phần trăm.

Để định dạng 0,16 là một tỷ lệ phần trăm (như vậy cũng sẽ loại bỏ số không) trên tab Trang đầu, hãy bấm nút Tỉ lệ phần trăm.

Nếu bạn đang sử dụng Excel Online, hãy nhấn vào Trang đầu > Định dạng Số > Phần trăm.

Hiện tại tất cả chúng ta thấy rằng $20.000 là 16 % của $125.000.

6. Tìm tỉ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai số

Một trung tâm tư vấn du học đạt thu nhập $485.000 năm 2011 và $598.634 năm 2012. Sự thay đổi giữa hai năm tính theo tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu?

Trước nhất, hãy nhấn vào ô B3 để vận dụng định dạng Tỷ lệ phần trăm cho ô này. Trên tab Trang đầu, nhấn vào nút Tỷ lệ phần trăm.

Nếu bạn đang sử dụng Excel Online, hãy nhấn vào Trang đầu > Định dạng Số > Phần trăm.

Trong ô B3, hãy chia thu nhập năm thứ hai ($598.634) cho thu nhập năm thứ nhất ($485.000), sau đó trừ đi 1.

Đây là công thức trong ô C3 =(B2/A2)-1. Tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa hai năm là 23 %.

Bạn hãy lưu ý các dấu ngoặc xung quanh (B2/A2). Excel tính toán nội dung trong dấu ngoặc trước, sau đó trừ đi 1.

7. Công thức tính phần trăm lợi nhuận

Nhập số liệu vào ô Thu nhập cũ và tính như sau:

Tất cả chúng ta có thể tính phần trăm về lợi nhuận của năm sau so với năm trước, quý sau so với quý trước, tháng sau so với tháng trước… 1 cách dễ dàng bằng công thức chung.

%(tăng trưởng, lợi nhuận…) = (Năm sau – Năm trước)/Năm trước * 100.

Và đơn vị tính là %. Trong trường hợp năm sau giảm hơn so với năm trước thì số % sẽ là số âm, tức là thay vì tăng thì sẽ là giảm bằng đó %

8. Cách tính tỷ lệ phần trăm chênh lệch

Tính phần trăm chênh lệch giữa 2 năm, % tăng trưởng của năm sau so với năm trước

Ví dụ Trung tâm tư vấn du học Cổ phần VNDOC có thu nhập năm 2015 là 115 tỷ đồng. Thu nhập toàn thể năm 2016 là 132 tỷ đồng. Vậy mức phần trăm tăng trưởng thu nhập của năm 2016 là bao nhiêu % thì tất cả chúng ta có

Phần trăm tăng trưởng 2016 = (Thu nhập 2016 – Thu nhập 2015)/Thu nhập 2015 * 100 = (132-115)/115 = 14.78 (%)

Như vậy tất cả chúng ta có thể tổng kết, trung tâm tư vấn du học VNDOC có mức tăng trưởng gần 15% so với năm 2015

Một ví dụ thực tiễn khác ví dụ Giá cổ phiếu của Apple trước sự kiện ra mắt iPhone 7 là: 107,1 USD/1 cổ phiếu, nhưng sau thời điểm ra mắt iPhone 7/ 7 plus nhiều n
hà đầu tư đã kỳ vọng sẽ bán được nhiều thiết bị hơn nhất là sau thời điểm samsung galaxy Note 7 gặp trục trặc về pin mức cổ phiếu đã tăng trưởng 108,73 USD/1 cổ phiếu. Vậy Cổ phiếu Apple đã tăng bao nhiêu %.

See also  Cách tính múi giờ? Sự thật về các múi giờ trên thế giới

Tất cả chúng ta sẽ có:

% tăng = (Giá cổ phiếu sau thời điểm ra mắt – Giá cổ phiếu trước khi ra mắt)/ Giá cổ phiếu trước khi ra mắt * 100 = 1.52 (%)

Như vậy ta có thể tổng kết giá cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 1.52 % sau thời điểm ra mắt iPhone 7.

9. Cách tính phần trăm giảm giá

Ví dụ khi bạn đi mua hàng, rõ ràng là cái sạc dự trữ đi. Giá của nó là 570.000 VNĐ, và được giảm giá 20%. Vậy cách nhanh nhất để tính số vốn mà bạn phải trả này là.

Công thức:

Số vốn sau thời điểm giảm giá = Giá-tiền x [(100 – % giảm giá)/100]

Vận dụng vào ví dụ: Giảm giá 20% => 100% – 20% = 80% = 80/100 = 0.8

=> Giá của cái sạc dự trữ sau thời điểm giảm giá là: 570.000 x 0.8 = 456.000 VNĐ.

10. Tính phần trăm tăng giá nhanh nhất

Hoàn toàn tương tự như vậy, nếu như bạn muốn tính phần trăm tăng giá thì bạn hãy cộng thêm số % tăng giá đó với 100%. Ví dụ như sau:

Mua sạc dự trữ giá là 570.000 VNĐ. Hiện tại giá của sản phẩm này tăng thêm 20% thì công thức tính nhanh sẽ là:

100% + 20% = 120%.

Vậy => Mức giá mà bạn cần thanh toán là: 570.000 x 120% = 570.000 x 1.2 = 684.000 VNĐ.

Một số công thức tính phần trăm khác

Nhân tiện đây mình sẽ liệt kê thêm một vài công thức để tính % cho một số trường hợp khác nữa liên quan đến công việc thống kê. Ví dụ như tính phần trăm chênh lệch giữa giữa 2 năm, sản phẩm tăng bao nhiêu % so với ngày ngày hôm trước, % lãi suất ngân hàng, phần trăm lợi nhuận ….

1. Công thức tính % tăng trưởng của năm sau so với năm trước

Năm 2015, trung tâm tư vấn du học A có thu nhập là 100 tỷ đồng.

Năm 2016, trung tâm tư vấn du học A này đã có thu nhập là 140 tỷ đồng.

Vậy % tăng trưởng thu nhập năm 2016 của trung tâm tư vấn du học A là bao nhiêu % ?

Công thức:

%(Tăng trưởng, lợi nhuận…) = (Năm sau – Năm trước)/Năm trước * 100

=> Phần trăm tăng trưởng năm 2016 của trung tâm tư vấn du học A là: [(140 – 100)/100] * 100 = 40%

Ví dụ khác:

Ngày 22/5/2017 cửa tiệm bạn bán chiếc bút bi với giá là 3.000 VNĐ

Nhưng, ngày 23/5/2017 cũng chiếc bút bi đó, cửa hạng bạn bán với giá 5.000 VNĐ.

Vậy thắc mắc đề ra là sản phẩm đó (chiếc bút bi) đã tăng bao nhiêu phần trăm (%) so với ngày ngày hôm trước?

Cách tính:

Công thức: [(Giá ngày hôm sau – Giá ngày hôm trước) / Giá ngày hôm trước ] x 100

=> Tỷ lệ % tăng giá của ngày 23 so với ngày 22 là: [(5.000 – 3.000) / 3.000] * 100 = 66,67 %

See also  US Dollar Index là gì? Cách áp dụng USD index trong giao dịch Forex hiệu quả

2. Cách tính phần trăm (%) lãi suất ngân hàng

Nhập các số liệu vào bảng và tính như sau

Ví dụ rõ ràng như vậy này, ví dụ bạn gửi 500.000.000 VNĐ vào ngân hàng Vietinbank, bạn muốn tính lãi suất sau một năm bạn gửi ngân hàng là bao nhiêu bạn tính như sau:

À quên, gửi ngân hàng thì lại có gửi (không kỳ hạn, gửi 1 tháng …. đến gửi 1 năm) nên lãi suất % sẽ khác nhau nhé. Ví dụ như với 500.000.000 bạn gửi với kỳ hạn 36 tháng thì lãi suất sẽ thu được là 7%.

Công thức tính lãi suất ngân hàng

Tiền lãi = Số vốn gửi x Lãi-suất( % năm) x (Số ngày gửi/365)

Hoặc

Tiền lãi = Số vốn gửi x [Lãi suất(% năm)/12] x Số tháng gửi

Vận dụng vào ví dụ trên ta có:

Công thức 1: Tiền lãi = 500.000.000 * 7/100 * (1095/365) = 105.000.000 VNĐ

Công thức 2: Tiền lãi = 500.000.000 * (7/100/12) x 36 = 105.000.000 VNĐ

3. Công thức tính lãi suất hàng tháng

Số vốn lãi hàng tháng = Số vốn gửi x Lãi suất(%năm)/12

Vận dụng vào ví dụ bên trên ta sẽ tính được số vốn hàng tháng bạn có được từ 500.000.000 là:

500.000.000 * (7/100/12) = 2.916.666 VNĐ.

4. Cách tính phần trăm lương

Bước 1: Lấy mức lương mới trừ mức lương cũ

Bước 2: Lấy mức chênh lệch chia cho mức lương cũ

Bước 3: Nhân số thập phân với 100

Ví dụ: Bạn kiếm được 145 triệu một năm với công việc cũ và bạn đồng ý một vị trí mới với mức thu nhập 150 triệu một năm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ lấy 150 triệu trừ đi 145 triệu.

Ta có: 150 – 145 = 5 triệu (Bước 1)

Lấy 5 triệu chia cho 145 triệu. Ta có, 5/145 = 0,0344 (Bước 2)

Ta có, 0,0344 x 100 = 3,44%. Nghĩa là mức lương mới 150 triệu thì tăng khoảng 3,44% so với mức lương cũ là 145 triệu, hay nói cách khác bạn được tăng lương 3,44%.

5. Công thức tính tỷ lệ phần trăm góp vốn

Lấy số vốn góp vốn của một người bất kỳ chia cho tổng số vốn vốn, rồi nhân với 100 sẽ ra tỉ lệ góp vốn của người đó.

Ví dụ: tổng số vốn là 1.900.000.000 đồng, bạn A góp 1.140.000.000 đồng, bạn B góp 380.000.000 đồng. Tính tỉ lệ phần trăm góp vốn  của các bạn A và B?

Lời giải:

Tỉ lệ % góp vốn của các bạn A là 1.140.000.000 đồng : 1.900.000.000 x 100 (%) = 60%.

Tỉ lệ % góp vốn của các bạn B là 380.000.000 đồng : 1.900.000.000 x 100 (%) = 20%.

——————-

Như vậy là VnDoc đã hướng dẫn bạn cách tính tỉ lệ phần trăm %, cách tính phần trăm giảm giá, tính tỷ lệ phần trăm thu nhập và cách tính phần trăm so với năm trước, cách tính lãi suất ngân hàng… nhanh nhất có thể rồi. Tùy từng trường hợp thiết yếu bạn có thể sử dụng những công thức tính phần trăm này để tính ra tỷ lệ % mình cần. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu hữu ích khác: