HomeTin Công NghệBảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là gì? Ý nghĩa...

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là gì? Ý nghĩa cách đọc bảng tuần hoàn đúng nhất

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là lượng tri thức ngay từ đầu phải được dạy để có thể học môn Hóa học. Đó được coi là nền tảng trước nhất, những viên gạch đầu để có thể khởi đầu với những phản ứng hóa học, những nguyên tố mới, những thay đổi đầy thú vị. Bạn đang chuẩn bị tóm gọn đầu với bảng tuần hoàn hóa học? Bạn muốn biết nhiều hơn về phần tri thức này? Cách đọc, nguyên tắc của bảng tuần hoàn là gì?

Dưới nội dung sau đây chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin cơ bản nhất để có thể tìm câu trả lời cho những thắc mắc về bảng tuần hoàn bạn nhé.

Bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev

Bảng tuần hoàn hóa học là cách thức hiển thị dạng bảng các nguyên tố hóa học do nhà hóa học Dmitri Mendeleev người Nga phát minh vào năm 1869. Ông phát minh ra bảng để sắp xếp chu kỳ các nguyên tố hóa học, nhằm để nhận thấy theo quy luật dễ học và ghi nhớ hơn. 

Bố cục của bảng tuần hoàn hóa học đã được chỉnh sửa và mở rộng dần theo thời gian khi các nguyên tố mới dần được phát xuất hiện. Nhưng các hình thức hiển thị cơ bản vẫn khá giống với thiết kế ban đầu của Mendeleev.

Giá trị nòng cốt của bảng tuần hoàn hóa học là khả năng tính toán tính chất hóa học của một nguyên tố dựa trên vị trí của nó trên bảng. Tính chất của các nguyên tố khác nhau nếu xét theo chiều dọc của cột bảng hoặc theo chiều ngang xuôi theo các hàng. 

Bảng tuần hoàn hóa học ứng dụng thông dụng trong ngành nghề hóa học, vật lý, sinh học và nó là một phần của phát triển, tiến hóa của nhân loại.

Phép tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn 

Bảng nguyên tố tuần hoàn được sắp xếp theo Nhóm của 18 cột dọc và Chu kỳ của 7 hàng ngang.

Theo đó: 

+ Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

+ Các nguyên tố có cùng số lớp e (electron) xếp vào cùng một hàng hay gọi là một chu kì.

+ Các nguyên tố có cấu hình e tương tự nhau được xếp vào cùng một cột hay gọi là nhóm.

Cấu trúc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học đầy đủ nhất

Các nguyên tố được xếp theo thứ tự trong bảng tuần hoàn dựa trên số hiệu nguyên tử của chúng. Số hiệu nguyên tử hay số proton, trong nguyên tử số electron = proton, do đó có thể đơn giản xác nhận số electron từ số hiệu nguyên tử.

XEM THÊM  Cách Chơi Rakan Mùa 9 – Rakan Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Rakan
XEM THÊM  Bảng số nhà, làm bảng số nhà mica, inox

– Vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn ở các hàng được gọi là khoảng thời gian. Số chu kỳ của một nguyên tố biểu thị mức năng lượng cao nhất mà một electron trong nguyên tố đó chiếm giữ ở trạng thái không bị kích thích. Số electron trong một chu kỳ tăng trưởng khi người ta di chuyển xuống bảng tuần hoàn vì vậy khi mức năng lượng của nguyên tử tăng trưởng thì số mức năng lượng con trên mỗi mức năng lượng cũng tăng trưởng.

– Các nguyên tố chiếm cùng một cột trong bảng tuần hoàn được gọi là “nhóm” có cấu hình electron hóa trị giống hệt nhau và do đó hoạt động theo kiểu tương tự về mặt hóa học.

Các cột của bảng tuần hoàn phản ánh số lượng electron được tìm thấy trong vỏ hóa trị của mỗi nguyên tử từ đó xác nhận cách mà nguyên tố phản ứng.

Ô nguyên tố

Ô nguyên tố: Mỗi nguyên tố hóa học chiếm một ô trong bảng tuần hoàn được gọi là ô nguyên tố.

Số thứ tự ô nguyên tố = số hiệu nguyên tử của nguyên tố (= số e = số p = số nhà cung cấp điện tích hạt nhân).

Chu kì

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Vì vậy mà số thứ tự chu kì = số lớp e.

Bảng tuần hoàn hiện có 7 chu kì được đánh số từ 1 đến 7:

+ Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ.

+ Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn.

+ Chu kì 7 chưa hoàn thành.

Khối nguyên tố (block)

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thuộc 4 khối: khối s, khối p, khối d và khối f.

electron cuối cùng được điền vào phân lớp nào (theo thứ tự mức năng lượng) thì nguyên tố thuộc khối đó.

Đặc biệt nguyên tố H hiện tại được xếp ở hai vị trí là nhóm IA và VIIA đều ở chu kì 1. Nguyên tố He mặc dù có 2e lớp ngoài cùng nhưng được xếp ở nhóm VIIIA. Giải thích cho điều này là vì H giống kim loại kiềm, đều có 1e ở lớp ngoài cùng nhưng nó cũng giống các halogen vì chỉ thiếu 1e nữa là đạt cấu hình bền giống khí hiếm He; còn He mặc dù có 2e ở lớp ngoài cùng nhưng giống các khí hiếm khác là cấu hình e đó là bão hoà.

Nhóm nguyên tố

Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình e tương tự nhau do đó có tính chất hóa học gần giống nhau chúng được xếp thành 1 cột.

Có 2 loại nhóm nguyên tố là nhóm A và nhóm B:

+ Nhóm A: bao gồm các nguyên tố s và p. Số thứ tự nhóm A = tổng số e lớp ngoài cùng

+ Nhóm B: bao gồm các nguyên tố d và f có cấu hình e nguyên tử thì tận cùng ở dạng:

(n – 1)dxnsy

XEM THÊM  Body Fat là gì ? Công cụ và cách tính tỷ lệ mỡ cơ thể

– Nếu (x + y) = 3 => 7 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y)B.

– Nếu (x + y) = 8 => 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIIIB.

– Nếu (x + y) > 10 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y – 10)B.

Cách xem bảng tuần hoàn hóa học

Xem và sử dụng bảng tuần hoàn hóa học bạn cần phải biết một số điều cơ bản sau:

XEM THÊM  Sự khác biệt giữa phản ứng kết tủa và kết tủa (Sức khỏe)

– Số nguyên tử: Số nguyên tử hay số proton của 1 nguyên tố hóa học là số proton được tìm thấy trong hạt nhân của 1 nguyên tử. Nó chính là số điện tích của hạt nhân. 

Số nguyên tử giúp xác nhận duy nhất một nguyên tố hóa học. Đặc biệt trong một nguyên tử không tích điện, số nguyên tử bằng số electron.

– Nguyên tử khối trung bình: Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác nhận nên nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỷ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

– Độ âm điện: Độ âm điện của nguyên tử là khả năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành link hóa học. Độ âm điện của nguyên tử nguyên tố càng lớn thì tính phi kim nguyên tố đó càng mạnh và trái lại, độ âm điện của nguyên tử nguyên tố càng nhỏ thì tính kim loại càng mạnh.

– Cấu hình electron: Cấu hình electron, cấu hình điện tử, nguyên tử cho biết sự phân bố các electron trong lớp vỏ nguyên tử ở các trạng thái năng lượng khác nhau hay ở các vùng hiện diện của chúng.

– Số Oxi hóa: Số oxi hóa là số áp cho một nguyên tử hay nhóm nguyên tử. Chính nhờ số oxi hóa này tất cả chúng ta có thể nhận thấy được số electron được trao đổi khi một chất bị oxi hóa hoặc bị khử trong một phản ứng.

– Tên nguyên tố: Nguyên tố hóa học gọi đơn giản là nguyên tố, là 1 chất hóa học tinh khiết, bao gồm 1 kiểu nguyên tử, được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử chính là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân.

– Ký hiệu hóa học: Ký hiệu hóa học của một nguyên tố là tên viết tắt của một nguyên tố hóa học đó. Biểu tượng cho các nguyên tố hóa học thường bao gồm 1 hoặc 2 chữ cái trong bảng chữ cái Latinh và được viết với chữ cái trước nhất viết hoa. Các biểu tượng trước đó cho các nguyên tố hóa học bắt nguồn từ tiếng Latin và Hy Lạp.

Sự thay đổi tính chất của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

– Trong một chu kì

Trong một chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tức là từ đầu đến cuối chu kỳ. Số electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố tăng dần từ 1 đến 8 (trừ chu kì 1). Tính kim loại của các nguyên tố yếu dần, thay vào đó tính phi kim sẽ mạnh dần.

– Trong cùng một nhóm

Khi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân từ trên xuống dưới. Số lớp electron của nguyên tử tăng dần. Các nguyên tố sẽ có tính kim loại tăng dần, tính phi kim yếu dần.

XEM THÊM  Bảng số nhà, làm bảng số nhà mica, inox

Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Định luật tuần hoàn

Tính chất của các nguyên tố hóa học và đơn chất cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo thành từ các nguyên tố đó thay đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Ý nghĩa của định luật tuần hoàn

– Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra kết cấu nguyên tử của nguyên tố đó và trái lại.

XEM THÊM  Bảng cửu chương bảng Word, bảng cửu chương nhân chia PDF đẹp, chuẩn nhất

– Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra tính chất hóa học cơ bản của nó.

So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận nó: Dựa vào quy luật thay đổi tính chất trong một chu kì hay một nhóm nguyên tố ta có thể so sánh tính chất hóa học của nguyên tố đó với các nguyên tố lân cận.

Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và kết cấu nguyên tử của nó

Các cấu hình electron trong nguyên tử và vị trí của các nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn có mối quan hệ với nhau rõ ràng và cụ thể:

+ Số thứ tự của ô nguyên tố = tổng số e của nguyên tử

+ Số thứ tự của chu kì = số lớp e

+ Số thứ tự của nhóm:

Nếu cấu hình e lớp ngoài cùng có dạng nsansp thì nguyên tố thuộc nhóm (a+b) A

Nếu cấu hình e kết thúc ở dạng (n-1)dxnsy thì nguyên tố thuộc nhóm B:

Nhóm (x+y)B nếu 3 ≤ (x + y) ≤ 7.

Nhóm VIIIB nếu 8 ≤ (x + y) ≤ 10.

Nhóm (x + y – 10)B nếu 10 < (x + y).

Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố

Vị trí nguyên tố cho biết:

– Các nguyên tố thuộc nhóm (IA, IIA, IIIA) trừ B và H có tính kim loại. Các nguyên tố thuộc nhóm VA, VIA, VIIA có tính phi kim (trừ Antimon, bitmut, poloni).

– Hoá trị cao nhất của nguyên tố với oxi, hóa trị với hiđro.

– Công thức của oxit cao nhất và hidroxit tương ứng 

– Công thức của hợp chất khí với H (nếu có)

– Oxit và hidroxit sẽ có tính axit hay bazo.

Ví dụ: Cho biết S ở ô thứ 16 suy ra:

S ở nhóm VI, CK3, PK

Hoá trị cao nhất với oxy 6, với hiđro là 2.

Công thức oxit cao nhất SO3, hợp chất với hiđro là H2S.

SO3 là oxit axit và H2SO4 là axit mạnh.

Bạn có thể tham khảo bài giảng về:

 

Với toàn bộ những thông tin về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ý nghĩa, nguyên tắc, kết cấu cùng cách xem bảng tuần hoàn kỳ vọng rằng giờ đây bạn đã sở hữu thể vận dụng cho việc học của mình một cách tốt nhất. Bảng tuần hoàn hóa học là nền tảng cơ bản cho môn Hóa học và xa hơn nữa là những phân tích mang giá trị cho cuộc sống sau này bạn có thể gặp, hãy khởi đầu với những nguyên tố trước nhất và nhiều hơn nữa ngay thôi.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin Công Nghệ
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments