Update lúc: 14:24 11-08-2017
Mục tin: VẬT LÝ LỚP 8

Bài tập tính vận tốc trung bình là dạng bài tập phổ biến của chương trình cơ học lớp 8, nó xuất hiện trong hầu hết các bài kiểm tra học kì. Tài liệu này sẽ chia ra các dạng thường gặp của vận tốc trung bình. Mỗi dạng, tài liệu đều trình bày phương pháp giải và các ví dụ đi kèm. Đặc biệt, các ví dụ đều có lời giải chi tiết.

BÀI TẬP TÍNH VẬN TỐC TRUNG BÌNH

A. Phương pháp giải toán vận tốc trung bình.

 Về mặt kĩ thuật, có thể chia thành ba kiểu bài :

Dạng 1 : Có thể tính được cả S và t.

Cách làm:  tính S và t => v = S/t.

Dạng 2:  Cho biết vận tốc trên từng phần quãng đường.

Cách làm: Gọi S là độ dài cả quãng đường.                                                                          

   + Tính tổng thời gian theo vận tốc trung bình và S

   + Tính tổng thời gian theo các vận tốc thành phần và S.

Thời gian trong 2 phương pháp tính bằng nhau nên ta có liên hệ giữa vận tốc trung bình với các vận tốc thành phần.        

Dạng 3: Cho biết vận tốc trong từng khoảng thời gian.

Cách làm: Gọi t là tổng thời gian chuyển động hết quãng đường.

 + Tính tổng quãng đường theo vận tốc trung bình và t.

 + Tính tổng quãng đường theo vận tốc thành phần và t.

Quãng đường trong 2 phương pháp tính bằng nhau nên ta có liên hệ giữa vận tốc trung bình và các vận tốc thành phần.

 

B. Các ví dụ minh họa

1. Bài toán ở dạng 1

Ví dụ 1:

Một xe chuyển động từ A về B. Trong 3/4 quãng đường  đầu, xe chuyển động với vận tốc v1. Quãng đường còn sót lại xe chuyển động trong  thời gian 10 phút với vận tốc v2 = 24km/h. Biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB là v = 32km/h, tính v1.

See also  Phân li tính trạng. Nguyên nhân của phân li tính trạng là gì? Phân li tính

Hướng dẫn giải:

Độ dài quãng đường sau là S2 = t2. v2 = 24. 1/6 = 4km.

Độ dài quãng đường đầu là S1 = 3S2 = 12km.

Tổng độ dài quãng đường AB là S = S1 + S2 = 12 + 4 = 16km.

Thời gian đi hết quãng đường đầu là t­ = S/v = 16/32 = 0,5h

Thời gian đi hết quãng đường đầu là là t1 = t – t2 = 0,5 – 1/6 = 1/3 (h)

Vận tốc của xe trên quãng đường đầu là v1 = S1/t1 = 12/(1/3) = 36km/h

Ví dụ 2:

Một xe chuyển động từ A để về B, khoảng cách AB là 63 km. Ban đầu xe chuyển động đều với vận tốc 60km/h. Sau đó, vì đường khó đi nên vận tốc của xe thay đổi liên tục, lúc thì 54km/h, lúc thì 45km/h….Khi về đến B vận tốc của xe giảm chỉ còn 10km/h. Vì vậy, thời gian xe đã chạy là 1h45’. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường AB.    

Hướng dẫn giải

Ta có t = 1h45’ = 1,75h ,  S = 45km.

Vận tốc trung bình của xe trên quãng đường AB là v = S/t = 63/1,75 = 36km/h

2. Bài toán ở dạng 2

Ví dụ 1:  

Một xe chuyển động từ A về B. Nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là v1, nửa quãng đường sau vận tốc của xe là v2. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Thời gian đi từ A về B là t = S/v  (1)

See also  Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống (phần 2)

Mặt khác, theo bài ra ta có   (2)

Từ (1) và (2) ta có: 

Ví dụ 2:  

Một xe chuyển động từ A về B. Nửa quãng đường đầu vận tốc của xe là v1 = 40km/h, nửa quãng đường sau vận tốc của xe v2. Tính v2 biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là v = 48km/h.

Hướng dẫn giải

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Ví dụ 3:

Một xe chuyển động từ A về B. Vận tốc của xe trong  quãng đường đầu là v1 = 40km/h, trong  quãng đường tiếp theo là v2 = 60km/h và vận tốc trên quãng đường còn sót lại là v3 = 30km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

Ví dụ 4:  

Một xe chuyển động từ A về B. Vận tốc của xe trong  quãng đường đầu là v1 = 40km/h, trong  quãng đường tiếp theo là v2 = 60km/h và vận tốc trên quãng đường còn sót lại là v3. Tính v3 biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là v = 40km/h.

Hướng dẫn giải

Gọi S là độ dài quãng đường AB, gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

3. Bài toán ở dạng 3

Ví dụ 1:

Một xe chuyển động từ A về B. Nửa thời gian đầu vận tốc của xe là v1, nửa thời gian sau vận tốc của xe là v2. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB.

See also  Delta E Là Gì?

Hướng dẫn giải

Gọi t là tổng thời gian xe chuyển động từ A về B, v là vận tốc trung bình của xe.

Ví dụ 2:

 Một xe chuyển động từ A về B. Trong  thời gian đầu vận tốc của xe là v1 = 45km/h, thời gian còn sót lại xe chuyển động với vận tốc v2 bằng bao nhiêu  để vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB là v = 48km/h

Hướng dẫn giải

Gọi t là tổng thời gian xe chuyển động từ A về B, v là vận tốc trung bình của xe.

Ví dụ 3:

 Một ôtô chuyển động từ A về B. Chặng đầu xe đi mất  tổng thời gian với vận tốc v1 = 45km/h. Chặng giữa xe đi mất  tổng thời gian với vận tốc v2 = 60km/h. Chặng còn sót lại xe chuyển động với vận tốc v3 = 48km/h. Tính vận tốc của xe trên cả quãng đường AB.

Hướng dẫn giải

Ví dụ 4:

Một ôtô chuyển động từ A về B. Chặng đầu xe đi mất  tổng thời gian với vận tốc v1. Chặng giữa xe đi mất  tổng thời gian với vận tốc v2 = 60km/h. Chặng còn sót lại xe chuyển động với vận tốc v3 = 40km/h. Biết vận tốc của xe trên cả quãng đường AB là v = 47 km/h. Tính v1.

Hướng dẫn giải

 

 

 

Toàn bộ nội dung nội dung. Các em hãy xem thêm và tải file cụ thể dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 – Xem ngay