Author: admin

Trang chủ     Articles posted by admin

Tuyển dụng vị trí nhân sự

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) Chuyên viên tuyển dụng HR (Human Resources) Số lượng: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển nguồn tuyển dụng thông qua các kênh tuyển dụng, đăng tuyển, web, diễn đàn, hội nhóm, facebook….. Lựa chọn các kênh xây dựng nội dung phù hợp cho[...]
Read More

Tuyển dụng lập trình PHP

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Lập trình viên PHP (Không yêu cầu kinh nghiệm) Số lượng: 05 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các dự án bằng ngôn ngữ lập trình PHP theo yêu cầu của khách hàng. Thực hiện gia công các phần mềm trong và ngoài nước. YÊU CẦU CÔNG VIỆC Có tư duy[...]
Read More

Tuyển dụng vị trí tester

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Nhân viên Tester (Không yêu cầu kinh nghiệm) Số lượng: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm của các dự án phần. Lập kế hoạch kiểm thử dựa trên kế hoạch phát triển của dự án. Viết test specification và thực hiện kiểm thử. Thực[...]
Read More
08.8888.4420